GAÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. UMAY TÜRKEŞ GÜNAY “AMACIMIZ GELECEK NESİLLERİ EMANET EDEBİLECEĞİMİZ ÖĞRETMENLER YETİŞTİRMEKTİR”

Haberler

GAÜ'DEN

GAÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. UMAY TÜRKEŞ GÜNAY “AMACIMIZ GELECEK NESİLLERİ EMANET EDEBİLECEĞİMİZ ÖĞRETMENLER YETİŞTİRMEKTİR”


Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umay Türkeş Günay fakülte hakkında bilgi amaçlı açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Günay açıklamasında, “Eğitim Fakültesi alanda uzmanlaşmak isteyen öğrencilerimizin eğitim bilimleri alanı ile ilgili bilgi ve sorun çözme becerilerini geliştirmek, yönetim alanındaki kuramları, çağdaş denetim modelleri ile araştırma yöntemlerini kavrama, yorumlama ve uygulama yeterliklerine sahip bireyler olarak yetiştirmek hedefleri arasında yer almaktadır. Eğitim sektörünün hızla büyümesi ve gelişmesi bu alandaki eğitim yöneticilerinin ve deneticilerin uzmanlığına ihtiyacı da beraberinde getirmektedir” dedi. Günay ayrıca, “İçinde bulunduğumuz bilgi, iletişim ve teknoloji çağında ülkelerin gelişmişlik düzeyleri eğitime ve bilime verdikleri önemle ölçülmektedir. Eğitim sisteminin en önemli belirleyicisi, sistemi işleten öğretmenlerin niteliğidir. Bu bağlamda, öğretmen yetiştiren kurumların çağın gereklerine uygun, nitelikli öğretmen yetiştirmelerinde eğitim fakültelerine büyük görev düşmektedir” şeklinde belirtti.

Fakültenin temel amacından söz eden Günay, “Amacımız öğrencilerimizi farklı düşünebilen, bireysel tercihlerinde özgür, kendine güvenen, insani değerlere saygılı, hoşgörülü ve özverili, cumhuriyet ideallerini paylaşan, her türlü teknik ve teknolojik bilgilerle donanmış, gelecek nesilleri emanet edebileceğimiz öğretmenler olarak yetiştirmektir. Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak tüm akademik ve yönetici kadromuzla, Türk Milli Eğitiminin temel ilkeleri doğrultusunda çağdaş, aydın, donanımlı, mesleki formasyonu tam öğretmenler yetiştirmek için büyük çaba sarf ediyoruz. Fakültemiz, öğretmen yetiştirme programlarının, üç temel boyutu olan "Öğretmenlik Meslek Bilgisi", "Alan Bilgisi" ve "Genel Kültür" alanları ile okullarda uygulama çalışmalarını birleştirerek tam donanımlı öğretmenler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Sizlere sağlıklı ve başarılı bir tercih dönemi diler, hedefinizin gerçekleşmesini temenni ederim” dedi.

Günay açıklamasına şöyle devam etti;

Misyonumuz

GAU Eğitim Fakültesi’nin misyonu; Cumhuriyet’in temel değerlerine bağlı, öğrenmeyi, öğretmeyi ve insan gelişimini temel alarak kendisini yenileyen, geliştiren, eleştirel düşünebilen, yeniliklere açık, topluma rehberlik edebilen, kendisi ile barışık, gelecek kaygısından uzak, öğretmen, uzman ve akademisyenler yetiştirmek; ulusal ve uluslararası düzeyde kurulan işbirlikleri sayesinde yüksek nitelikli bilimsel araştırma/geliştirme faaliyetleri ile eğitim kuramlarını ve uygulamalarını ilerleten eğitim hizmetleri sunmaktır.

Vizyonumuz

GAU Eğitim Fakültesi’nin vizyonu; Türk eğitim sisteminin değişim ve dönüşümüne rehberlik ederek, geleceğe yön veren araştırma/geliştirme çalışmaları ile ulusal ve küresel ölçekte öncü, öğretmen yetiştiren bir araştırma ve eğitim kurumu olmaktır.

Değerlerimiz

Fakültemiz misyonunu ve vizyonunu gerçekleştirmek için her türlü etkinliğinde aşağıdaki değerleri ilke edinir;

 • Bilimin evrenselliği çerçevesinde toplumsal ve ulusal değerleri korumak ve geliştirmek,
 • Bilimsel özgürlük, yaratıcılık ve özgün düşünceyi yüceltmek,
 • Etik değerlere bağlı olmak,
 • Mükemmelliğe ulaşmaya çalışmak,
 • Eğitim yoluyla toplumsal ve bireysel gelişmeye öncülük etmek,
 • Alanında yetkin öğretmen ve akademisyen yetiştirmek,
 • Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,
 • Güncel teknolojinin tüm imkânlarını eğitim/öğretim sürecine katmak,
 • Akademik tutarlılık ve dürüstlüğü görev edinmek,
 • Yapılan iş ve etkinliklerde şeffaf ve hesap verebilir olmak.

Fakülte Lisans Programlarımız:

 • Müzik Öğretmenliği Bölümü
 • Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü
 • Sınıf Öğretmenliği
 • Türkçe Öğretmenliği Bölümü
 • İngilizce Öğretmenliği Bölümü
 • Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü (YÖDAK)

Fakülte Lisansüstü Programları:

Yüksek Lisans Programları

 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri (Tezsiz Yüksek Lisans- YÖDAK)
 • Eğitim Yönetimi ve Denetimi (YÖK)
 • Eğitimde Program Geliştirme ve Öğretim (YÖDAK)
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (YÖDAK)
 • Türk Dili ve Edebiyatı (YÖK)
 • Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi (YÖK)
 • Türkçe Öğretimi (YÖK)
 • İngiliz Dili Öğretimi (YÖK)

Doktora Programları

 • Eğitim Yönetimi, Denetimi ve Planlaması (YÖDAK)
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (YÖDAK)
 • Yeni Türk Dili (YÖK)

Sertifika Programları

 • Pedagojik Formasyon Sertifika Programı (YÖDAK)

Fakültemizin Güçlü Yönleri ve Avantajları

• Nitelikli ve başarı düzeyi yüksek öğrencilere sahiptir, başarılı öğrenciler tarafından tercih edilmektedir.

• Akademik kadroya esnek çalışma programı olanağı sağlamaktadır.

• En iyi hizmeti sunmaya gayret eden ve yeniliklere açık bir idari personel kadrosu vardır.

• Merkezi bir konumda bulunması nedeniyle ulaşım kolaylığına sahiptir.

• Yönetim, idari ve akademik personel ile öğrencilerin isteklerini en kısa zamanda değerlendirerek çözüm bulma anlayışına sahiptir.

• Öğretim kadrosu sayıca yeterli olup; nitelikli ve yeniliklere açık bir yapıdadır.

• KPSS’ye girecek olan öğrenciler, bu sınava hazırlanmaları konusunda teşvik edilir; onlara yol gösterilir ancak eğitim ve öğretim programı KPSS odaklı hâle getirilmemektedir.

• Kendisine ait nitelikli ve kapsamlı bir web sitesi bulunmaktadır.

• Kurum içinden ve dışından çeşitli kuruluşlarla iş birliği geliştirmeye yatkın bir yapıdadır.

• Görev yapan akademik personel, kamu ve özel kuruluşlarda akademik çevrelere, halka açık çeşitli etkinliklere katılma şansına sahiptir.

• Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıları düzenlemeye istekli olup bu konuda geniş bilgi birikimine sahip bir kadrosu vardır.

İş ve Kariyer Olanakları

Fakültemizden mezun olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ya da vakıf okullarında öğretmen olarak çalışabilecekleri gibi özel sektörde farklı alanlarda iş bulma imkânına sahiptirler.

Öğrenci Etkinlikleri

 • 24-26.05.2022 tarihleri arasında RPD Bölümü öğrencilerimiz fakültemizde RPD günleri etkinliği düzenlemiştir. Etkinlikte “RPD öğrencisi olmak ve mesleki gelecek” ile ilgili sunumlar yapıldı.
 • 14.05.2022’de Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümümüz tarafından fakülte öğrencilerimize dönem sonu oryantasyonu, bahar pikniği düzenlenmiştir.
 • Fakülte Dekanımız, Prof. Dr. Umay TÜRKEŞ GÜNAY Hocamız, 06.05.2022'de Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi Topluluğu'nun düzenlediği konferansta hem Hacettepeli öğrencilere hem de fakülte öğrencilerimize "Hıdrellez Özel" konulu konuşma gerçekleştirdi.
 • 20.11.2021’de, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde fakülte bölüm öğrencilerimiz çocuk hakları ve farkındalığı etkinliği düzenledi.
 • 24.11.2021’de fakülte bölüm öğrencilerimiz “Öğretmenler Günü” kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediler.
 • 10.11.2021’de fakültemiz Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencileri Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin yıl dönümünde konferans düzenlediler.
 • 29.10.2021’de Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencilerimiz “Cumhuriyet Bayramı’nın Yıldönümü” panelini düzenlediler. 
 • 15.10.2021’de fakülte öğrencilerimiz tarafından tanışma ve kaynaşma yemeği düzenlendi.

Akademik Kadro

Fakültemizde tam zamanlı 6 Prof. Dr., 6 Doç. Dr., 7 Yrd. Doç. Dr., 1 Dr. Öğr. Gör., 2 Öğr. Gör. ve 4 Uzm. vardır. Bunun yanında yarı zamanlı olarak görevlendirdiğimiz 2 Yrd. Doç. Dr. ve 3 Öğr. Gör. mevcuttur.