GAÜ İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. CENKLER’DEN ‘28 TEMMUZ DÜNYA HEPATİT GÜNÜ’ FARKINDALIK AÇIKLAMASI

Haberler

GAÜ'DEN

GAÜ İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. CENKLER’DEN ‘28 TEMMUZ DÜNYA HEPATİT GÜNÜ’ FARKINDALIK AÇIKLAMASI

                                                                          


Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Smart Health Life Center İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Cenkler, 28 Temmuz tarihi Dünya Hepatit Günü ile ilgili bir farkındalık açıklaması yaptı.

Tüm dünyada yaygın olarak görülen ve ciddi bir halk sağlığı sorunu olan viral hepatitlerin genelde geç dönemde ortaya çıkması ve hastalığın farkında olunmaması sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından hepatite dikkat çekmek amacıyla 28 Temmuz tarihi Dünya Hepatit Günü olarak belirlenmiştir. GAÜ Smart Health Life Center İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Cenkler’de konu ile ilgili dikkat çekmek amacıyla bazı açıklamalarda bulundu.

Cenkler açıklamasında şöyle belirtti;

Akut ve Kronik Hepatit

  • Hepatit terimi karaciğer inflamasyonu demektir. 
  • Viral toxic metabolic farmakolojik ya da immun  aracılı hasar sonrası meydana gelen geniş katagorideki klinikopatolojik  durumlar için  kullanılır. Akut Hepatit; 6 aydan daha kısa zamanda süren,yakın zamanda başlamış inflamasyon duruma  işaret etmektedir. Bu durum iyileşme ile  sonlanacağı gibi ,akut hasarın hızlı progresyonu sonucu yaygın hepatic nekroz ve ölümle de sonuçlanabilir. Akut hepatit en sık viral hepatitler, (A dan E ye kadar),ilaçlar (yasal yada yasa dışı),alkol, toksinler, otoimmun hepatit,Wilson hastalığı, gibi viral olmayan nedenlerlede ortaya çıkar. Akut viral hepatidler, 5 tane hepatotrop virus akut viral hepatide neden olmaktadır.
  • •       HBV  nin “(hepatit B virusu) dünyada 350 milyon taşıyıcısı vardır ve bunların % 75 i Asya ve Batı Pasifikte yaşamaktadır. Hepatit C virusunun  ise tüm dünyada 170 milyondan fazla taşıyıcısı vardır. HBV ve HCV   parenteral geçişli virüslerdır neredeyse tüm vücüt sıvıları ve salgılarında vardır. 
  • En sık bulaşma şekilleri, kan, kan ürünleri, kontamine iğneler, ve cinsel temasla olmaktadır. HCV ise günümüzde intravenöz  ilaç kullananlar kişiler ile 1992 öncesindeki  posttransfüzyon  hepatit nedenidir. HDV de  kan yolu, enfekte vücut sıvıları, parenteral yolla bulaşmakta olup, cinsel temasla da geçer.

Belirtiler

  • Akut viral hepatit tipik olarak birkaç gün süren prodromal dönem ile başlar, bu dönemde halsizlik, yorgunluk, İştahsızlik, bulantı kusma, myalji, baş ağrısı gibi yapısal ve gastrointestinal semptomlarla karakterizedir. 
  • Hafif ateş görülebilir.Akut HBV ve HCV enfeksiyonlarında bazen artrit ,ürtiker , tat ve koku  değişiklikleri bozukluğu,daha sonra  biluribin yüksekliğine bağlı sarılık, akolik (renksiz)gaita gelişir.KC sıklıkla hassastır, ve büyüktür, hastaların beşte birinde splenomegali tesbit edilir. 

Tedavi

  • Akut k.c yetmezliği ile komplike olmadıkça akut hepatit A,B,E, vakalarında  kendini sınırlayan bir enfeksiyon tablosu izlenir. Bu hastalara istirahat, yeterli gıda,sıvı alımının sağlanması ve alkolun yasaklanması  önerilir. Oral beslenemeyenlerle ensefalopati ve koagulopati gibi  k.c  fonksiyonlarının kötüleşmesine dair bulguları olanlar hastaneye yatırılır. HAV, HEV, 3 haftadan sonra nonenfeksiyon olarak kabul edilir, ancak HBV seyri boyunca cinsel ilişki ile bulaşmaya devam eder. HBV de antiviral tedavinin net faydası ortaya konulamamıştır, bazı vakalarda lamivudin verilmektedir. Bazı kliniklerde   ise akut KC yetmezliğinde   nükleosid analogların kullanılması önerilmektedir. HCV de ise tedavisi tam olarak ortaya konulamamıştır, çünkü sıklıkla asemptomatiktir. Bununla beraber tanıdan itibaren 12 hafta içinde pegile interferon alfa bazlı tedaviler ile yüksek kalıcı cevap sağladığı( >%90) ve tedaviye cevap verenlerde kronik enfeksiyonun oluşumu engellenebileceği bildirilmiştir.

Korunma

  • Hepatit A ve E vakalarında dışkı ve kan,prodromal(ilk safha)  ve ikterik (sarılık) fazda virus içermektedir. Genel hijyen tedbirleri yanında el yıkamayı,ifrazatların, kullanılan aletlerin ,kontamine giysilerin,uygun şekilde taşınmasını,atılmasını,yada sterilizasyonu gerekir. 12  ayını doldurmış çocuklara, endemik bölgelere seyahat edenlere, immum yetmezliği olanlara,kr.KC hastalığı olanlara, yüksek mesleki risk gruplarına, veya bulaşma ihtimali olanlara  HAV aşısı yapılır.
  • HEV AŞISI   ise Çİnde uygulanmakta olup, yakında  batıda uygulamaya başlanacaktır. HBV korunmada   hepatit B immunoglobulin (HBİG) ve recombinant HBV aşıları kullanılmaktadır.Kan veya mukozal maruziyet sonrası 7 gün içinde HBİG  ve HBV aşısı birlikte uygulanmalıdır. Koruyucu aşı uygulaması ise  başta sağlık çalışanları ile yüksek riskli bireyler (,hemodializ hastaları, kr. Kc hastaları, bakımevlerinde yaşıyanlar)   genel olarak tüm çocuklara önerilmektedir.