GAÜ 2010 Yaz Okulu Kuralları

Haberler

GAÜ'DEN

GAÜ 2010 Yaz Okulu Kuralları

2010 Yaz Döneminde açılacak olan dersler;

“Haftalık ders programında çakışma olmama koşulu ile”;
Akademik uyarıda olan öğrencilere Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun almış olduğu karar doğrultusunda yaz okulunda 2 yeni + 1 eski ders alma hakkı tanınmıştır.
Ara sınıf öğrencileri daha önceki dönemlerden almamış oldukları en çok 3 yeni dersi genel not ortalamalarının (CGPA) 2.00 + olması halinde haftalık ders programında çakışma olmama koşulu ile alabileceklerdir.
Mezun olması için en çok 4 yeni dersi kalan ve genel not ortalaması (CGPA) mezun olma kriterine (ilgili Fakülte ve Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenir) yetecek olan öğrenciler 12 krediyi aşmamak üzere en çok 4 yeni dersi haftalık ders programında çakışma olmama koşulu ile alabileceklerdir. Başarısız oldukları derslerden ise haftalık ders programında çakışma olmama koşulu ile en çok 3 ders alabileceklerdir.
İngilizce Hazırlık Okulu’nu başarmış ve 1. sınıf öğrencisi olmaya hak kazanmış öğrenciler 2010 yaz döneminde en çok 3 yeni dersi haftalık ders programında çakışma olmama koşulu ile alabileceklerdir.
Mezuniyet genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler almış ve başarmış oldukları dersleri not yükseltmek amacıyla tekrar alabilirler (en fazla 3 ders). Bu öğrencilerin nihai notları transcriptlerine işlenecektir.
Yaz 2010 dönemi Kesin Kayıt Tarihi 16 Haziran 2010- 18 Haziran 2010 tarihleri arasındadır. 21 Haziran 2010 tarihinden itibaren cezalı kayıt yapılacaktır (ceza her iş günü için 15 EUdur.). 31 Haziran 2010 tarihinden itibaren yaz okuluna kayıt yapılmıyacaktır.
Yaz 2010 dönemi dersleri 21 Haziran 2010 da başlayacaktır. Derslere %75 devam mecburiyeti vardır.
Yaz 2010 döneminde alınacak dersler için “ekleme- bırakma” (add-drop) olmayacaktır.
Yaz 2010 dönemine katılıp ders almak isteyen öğrencilerin, varsa geçmiş dönemlere ait tüm borçlarını ödemesi gerekmektedir. Bu yıla özel Yaz dönemi ders ücretlerinde vade farksız 2 taksit imkanı sağlanacaktır.
Yaz 2010 döneminde öğrenciler ders başına ücret ödeyeceklerdir; hiçbir aktivite ücreti alınmayacaktır.
Bahar 2010 döneminde burs veya eğitim harcı indiriminden yararlanan öğrenciler, koşulların sağlanması durumunda, Yaz 2010 döneminde en az 2 (iki)ders almaları koşulu ile en çok %40 oranında burs veya indirimden yararlanabilecekler.
Burs veya eğitim harcı indirimi bulunmayan öğrenciler, Yaz 2010 döneminde en az 2 (iki) ders almaları durumunda
ders başına %20 indirimden faydalanabilecekler.
Yaz 2010 döneminde tek ders ile mezun durumunda bulunan öğrenciler %20 Yaz Okulu indirimi veya koşulların sağlanması durumunda Bahar 2010 dönemine ait indirim veya burs oranlarının en çok %40’sini kullanabileceklerdir.
Peşin ödeme sisteminde kayıt yaptıran öğrenciler madde (12) de belirtilen şartalara bağlı olarak kayıt yapabileceklerdir.
Okul bünyesinde çalışma bursu alan öğrencilerin kayıt şartaları, hizmet verdikleri birimlerdeki ihtiyaca göre belirlenecektir. Sözkonusu öğrencilerin en erken bir zamanda Öğrenci İşleri Muhasebe Müdürüne başvurmaları gerekmektedir.

Tüm öğrencilerimize başarı ve esenlikler dileriz.