İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Haberler

GAÜ'DEN

HER GÜN YENİ BİR TANIMLAMA İLE; GELİŞİME SONSUZ AÇIK MESLEK, HALKLA İLİŞKİLER

HER GÜN YENİ BİR TANIMLAMA İLE; GELİŞİME SONSUZ AÇIK MESLEK, HALKLA İLİŞKİLER

-GAÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DR. KAMİL KANIPEK`TEN  MESLEK OLARAK `HALKLA  İLİŞKİLER` DÜŞÜNEN ÜNİVERSİTE ADAYLARINA BİLGİLENDİRME


Tüm sektörel yaklaşımların temel gereksinimi konusunda,  özellikle çeyrek yüzyıldır tartışmasız olumlu anlamda kabul gören ve bir meslek dalı olarak, her gün yeniden tanımlanarak, güncellenen "Halkla İlişkiler Uzmanlığı" yüksek öğrenim seçenekleri arasında artı geçerliliğini sürdürüyor.


Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi; Halkla İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Kamil Kanıpek, `Halkla ilişkiler` ara fonksiyonunun, günümüzde  en önemli iletişim fonksiyonlarının başında geldiğini belirterek; ticari veya değil kurum ve kuruluşların hedef kitlesi ve toplumsal iletişim açısından halkla ilişkiler formasyonunun `vazgeçilmez` niteliğini koruduğunu belirtti.


İletişim Teknolojileri ve Gelişen Mesleklerden Halkla İlişkiler


Dr. Kanıpek, yüksek eğitim ve öğrenim seçenekleri arasında; Genelde iletişim, uzmanlık olarak ta `halkla ilişkiler" formasyonunu düşünen üniversite adaylarına yönelik bir bilgilendirme makalesi paylaştı. Kanıpek paylaşımında; halkla ilişkiler kavramı denildiğinde,  birkaç farklı tanıma ulaşılabildiğini, 1978 Yılı`ndaki Dünya Halkla İlişkiler Asamblesi`nde ise, halkla ilişkilerin kamuya ve organizasyonlara hizmet edecek şekilde planlı programları yerine getiren, kuruluşlara ve yönetimlerine danışmanlık yapan ve gerçekleştirilen faaliyetlerin sonuçlarıyla ilgili bir takım öngörülerde bulunan bir alan olarak tanımlandığının altını çizerken,  diğer yandan da  halkla ilişkilerin; özgün rolü ile, yaratıcılığın yer aldığı bir "sanat biçimi" olarak ta kabul gördüğünü kaydetti.


GAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Kanıpek kaleme aldığı bilgilendirmede, diğer şu ifadeler ile tanımlara açıklık kazandırdı;  "Halkla ilişkiler; pazarlama amaçlı ve kurumsal amaçlı da gerçekleştirilebilir. Hedef kitleler ve toplum ile çeşitli konularda ikna edici kampanyalar, tanıtımlar, fuarlar, yarışmalar, konferanslar, ödüller şeklinde etkinliklerle iletişim ve etkileşim kurabilmektedir. Halkla ilişkiler; daha tutarlı ve doğru bilgiler vermesi bakımından, işletmeler veya kurumlar hakkında daha inandırıcı, aydınlatıcı mesajlar verilmesinde ve kampanyalarla kamuoyunda olumlu imajlar yaratılmasında rol oynayabilir. Kampanyalar öncesi ve sonrası yapılan araştırmalar ile değerlendirmeler, medya ve toplum ile geliştirilmeye çalışılan iyi ilişkiler, halkla ilişkileri sosyal bir bilime de dönüştürmektedir.


Geçmişte de, günümüzde de önemli bir alan olan halkla ilişkiler; aslında hem düşünsel yönü, hem yaratıcılık yönü, hem de uygulama ve yönetim yanı da bulunan bir iletişim yöntemidir. Yeniliği takip eden bir kurum ve GAÜ İletişim Fakültesi olarak öğrencilerimizin gelişimine büyük önem veriyoruz ve iletişim alanındaki teknolojik yenilikleri takip edip, öğrencilerimizin bilgi ve yeteneklerini geliştirmelerini hedef gözetmekteyiz. Derslerimizde de, öğrencilerimiz; gerek teorik, gerek pratik, gerekse örnek olay çözümü gibi yöntemlerle sektöre hazırlanıyor.


 Diğer yandan belli dönemlerde, halkla ilişkiler ile ilgili alanlarda, öğrencilerimiz yaptıkları sektörel eğitim gezisi gibi faaliyetler ve stajlarla da bilgi ve becerilerini geliştirebiliyor.


Genelde İletişim Fakültesi öğrencileri, özelde ise, `Halkla İlişkiler` öğrencileri mezun olduktan sonra; KKTC’de ve Türkiye’de `halkla ilişkiler uzmanı` olarak iş bulma imkanına sahip olabiliyorlar. Bunun dışında farklı ülkelerde de çalışan, kariyerlerinde ilerleme gösteren veya kendine akademisyenliği seçen öğrencilerimiz de bulunmaktadır. Devlet kurumlarında olabileceği gibi, özel sektörde de  `halkla ilişkiler` önemli bir kavram, uygulama alanı ve gelişmesini sürdüren olan bir meslektir diyebiliriz."


"Öğrencilerimize birkaç önemli tavsiyem var"


"Öncelikle yeni nesilden, gençlerden sektörün alacağı; iletişim süreçlerine yansıtacakları pek çok yeni fikirlere, yaratıcı düşüncelere ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu anlamda, donanımlı öğrenciler yetiştirmeye çabalarken, öğrencilerin de gelişimleri açısından dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır. Bilindiği gibi; işletmelerin uluslararasılaşması; yeni ticari ilişkiler, yeni pazarlar ve yeni müşteriler anlamına gelirken, internetin sağladığı yeni iletişim ortamlarında, yabancı dilin de önemi ortaya çıkıyor. Tabii, yeni ve değerli meslekler de doğuyor. Uluslararası halkla ilişkiler, uluslararası pazarlama direktörlüğü gibi… Diğer yandan, Türkçe Dili`nin zengin kelime dağarcığından yararlanılmalı. Günümüzde çoğunlukla, dijital ortamlarda dilin yanlış ve özensiz kullanımı gözlemlenebiliyor. Aynı zamanda günümüzde, yeni iletişim teknolojileri ile, halkla ilişkiler alanında yeni kavramlar ve uygulamalar söz konusudur. Dijital halkla ilişkiler; medya ortamında gerçekleşen ve sadece web üzerinden değil, sosyal medya platformları, bloglar, vb. araçları da kapsayan geniş bir alanı ifade etmekle birlikte, yeni iletişim araçlarıyla daha geniş kitlelere etkileşimli bir ortamda ulaşılmasını da sağlayabiliyor.


Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte; her alanda yaşanan değişim, iletişim teknolojileri ile birlikte halkla ilişkilere de yansımış durumdadır. Dolayısıyla günümüzde;  teknolojinin ve dijital medyanın gelişmesiyle, halkla ilişkiler önemini hiç yitirmemiş, aksine yeni gelişen yeni medya üzerinden kendine gelişme alanları bulabilmiştir. Dijital medya üzerinden yapılan halkla ilişkiler çalışmaları, kampanyalar, tanıtımlar, pazarlama faaliyetleri, müşteri ilişkileri ve diğer çeşitli etkinlikler iletişim unsurunun en önemli alanlarından biri olacaktır. Diğer bir ifadeyle;  etkili bir iletişim biçimi olan ve önemini yitirmeyen halkla ilişkilerin, interaktif   iletişime dayalı, yeniliklere sonsuz açık, yenilenen bir alan ve meslek olduğunu görebiliyoruz."