ECZACILIK FAKÜLTESİ

35 yıllık geçmişi olan Girne Amerikan Üniversitesi kurulduğundan bu yana güçlü akademisyen kadrosuyla ulusal ve uluslararası alanda saygın bir kurum olarak K.K.T.C’nin sosyal, ekonomik, kültürel, eğitim yönlerinden gelişmesine katkı sağlamaktadır.

DEKAN'IN MESAJI

Her şeyden önce websitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda fakültemizin internasyonel ve dinamik yapısını keşfetme şansını da bulabileceğinizi umuyoruz. Girne Amerikan Üniversitesindeki akademik personelimiz eğitim ve öğretimin en etkili ve yüksek kalitede olması için tüm gücü ile çalışmaktadır. Çok sevgili öğrencilerimiz ve değerli aileleri bizim onlara sunduğumuz yüksek kaliteli eğitimi hak etmektedir. Bu ancak etkili, hızlı, çağdaş ve verimli bir anlayış ile olasıdır. Hedefimiz öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında hayatda da başarılı olabilecek sorumluluk sahibi profesyonel bireylerin yetişmesidir.

 

30 yıllık geçmişi olan Girne Amerikan Üniversitesi kurulduğundan bu yana güçlü akademisyen kadrosuyla ulusal ve uluslararası alanda saygın bir kurum olarak K.K.T.C’nin sosyal, ekonomik, kültürel, eğitim yönlerinden gelişmesine katkı sağlamaktadır. Türkiye’de ve K.K.T.C.’de Eczacılık eğitimi Eczacılık Fakültelerinde toplam 5 yıl olarak yapılmaktadır. Bugün eczacılık eğitimi hasta odaklı bir eğitim sisteminin gereksinimlerini karşılayacak bir planlama ile hayata geçirilmektedir. Günümüz eczacıları çok çeşitli görevler üstlenebilmekte ve ülkelerin halk sağlığı sistemleri içinde anahtar rol oynamaktadırlar. Bu son yıllarda dünyada gelişen ve yeni bir formasyona giren eczacının rolünü daha da önemli kılmakta eczacılık hizmetleri ve ilaç danışmanlığı yanında klinik eczacılığı ön plana çıkarmaktadır. Bizim programımız hastaya ilaç sağlayan eczacı yerine hastanın ilaç danışmanı olan klinik eczacı kavramı ile uyum göstermektedir. Öğrencilerimizi eğitim yanında araştırmaya da teşvik eden bir programın uygulanmasına önem verilecektir.

 

Bütün öğrencilerimize hayat boyu sağlık, başarı ve huzur diler iken aynı zamanda verimli, değerli ve eğlenceli bir 5 yıllık bir eczacılık eğitimi dileriz.


   Prof.Dr.Nazmi Özer

    Dekan