TIP FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Barlas AYTAÇOĞLU
Prof. Dr. Barlas AYTAÇOĞLU
Dekan - Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
barlasaytacoglu@gau.edu.tr
+90(392) 650 20 00-1253
Prof. Dr. Banu Elçin YOLDAŞCAN
Prof. Dr. Banu Elçin YOLDAŞCAN
Dekan Yardımcısı - Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Prof. Dr. Hasan Zafer ACAR
Prof. Dr. Hasan Zafer ACAR
Cerrahi Bilimler Bölüm Başkanı - Genel Cerrahi Anabilim Dalı
hasanacar@gau.edu.tr
+90(392) 650 20 00-1234
Prof. Dr. Serpil ÜNYAYAR
Prof. Dr. Serpil ÜNYAYAR
Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı - Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı
Uzm. Dr. Hüseyin CENKLER
Uzm. Dr. Hüseyin CENKLER
İç Hastalıkları Bölüm Başkanı - İç Hastalıkları Anabilim Dalı
huseyincenkler@gau.edu.tr
+90(392)650 2000-1234
Prof. Dr. İsmail ZARARSIZ
Prof. Dr. İsmail ZARARSIZ
Anatomi Anabilim Dalı
ismailzararsiz@gau.edu.tr
++90(392) 650 20 00-1243
Prof.Dr. Tülin BODAMYALI
Prof.Dr. Tülin BODAMYALI
Patoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Şule AKIN
Prof. Dr. Şule AKIN
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı
Doç. Dr. Ayşe ÜLGEN
Doç. Dr. Ayşe ÜLGEN
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Hilmi YANAR
Yrd. Doç. Dr. Hilmi YANAR
Biyofizik Anabilim Dalı
hilmiyanar@gau.edu.tr
+90(392) 650 20 00-2541
Yrd. Doç. Dr. Saltuk AYTAÇOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Saltuk AYTAÇOĞLU
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Emrah ÇAYLAK
Yrd. Doç. Dr. Emrah ÇAYLAK
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
emrahcaylak@gau.edu.tr
+90(392) 650 20 00-1243
Uzm. Dr. Emine GÜLLÜELLİ
Uzm. Dr. Emine GÜLLÜELLİ
Pediatri Anabilim Dalı
eminegulluelli@gau.edu.tr
+90(392) 650 20 00-2517
Dr. Nagat BALAMAN (MD-Ph.D)
Dr. Nagat BALAMAN (MD-Ph.D)
Tıbbi ve Klinik Mikrobiyoloji
nagatbalaman@gau.edu.tr
+90(392) 650 20 00-1128
Dr. Abdulkadir ADEMU
Dr. Abdulkadir ADEMU
Tıbbi ve Klinik Mikrobiyoloji
abdulkadirademu@gau.edu.tr
+90(392) 650 20 00-1128
Öğr. Gör. Gamze KOÇ
Öğr. Gör. Gamze KOÇ
Türkçe
gamzekoc@gau.edu.tr
+90(392) 650 20 00-2542
Prof. Dr. Kansu BÜYÜKAFŞAR
Prof. Dr. Kansu BÜYÜKAFŞAR
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı - Misafir Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Gülden ERSÖZ
Prof. Dr. Gülden ERSÖZ
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı - Misafir Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ayşe BAHA
Doç. Dr. Ayşe BAHA
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı - Misafir Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mehmet Akif KILIÇ
Doç. Dr. Mehmet Akif KILIÇ
Biyokimya ve Mikrobiyoloji Bilim Dalı - Misafir Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Giray KOLCU
Yrd. Doç. Dr. Giray KOLCU
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı - Misafir Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Mukadder İnci BAŞER KOLCU
Yrd. Doç. Dr. Mukadder İnci BAŞER KOLCU
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı - Misafir Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Sonuç BÜYÜK
Yrd. Doç. Dr. Sonuç BÜYÜK
Patoloji Anabilim Dalı - Misafir Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Arkın AKALIN
Yrd. Doç. Dr. Arkın AKALIN
Radyoloji Anabilim Dalı - Misafir Öğretim Üyesi
Uzm. Dr. Salih ZEKİ İPEKOĞLU
Uzm. Dr. Salih ZEKİ İPEKOĞLU
Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı - Misafir Öğretim Üyesi
Doç. Dr. C. Gökhan Osmanoğlu
Doç. Dr. C. Gökhan Osmanoğlu
Ogretim Gorevlisi Genel Cerahi Uzman