SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU

Duyurular

GAÜ'DEN

19.02.2018 -23.02.2018 tarihleri arasında işlenmeyecek dersler hk.

Ahmet ELGİN hocamızın anlatacağı ;

RTP104 Radyoterapi Fiziği II 

RTP102 Radyoterapi II 

RTP202 Radyoterapi IV 

RTP204 Radyoterapide Kalite Güvencesi 

dersleri 19.02.2018- 23.02.2018 tarihleri arasında yapılmayacaktır.

   BİLGİNİZE...