SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU

Duyurular

GAÜ'DEN

Dönem içi staja çıkacak olan öğrencilerin dikkatine!

Sağlık Bakanlığının kararı ile;

Dönem içi staja çıkaçak öğrencilerin (evraklarını teslim etmiş ya da edecek olan öğrenciler için) 

1. Sağlık raporlarını Türkiyeden getirmiş ya da getirecek olan öğrencilerin sağlık raporları kurul kararı ile almış olmaları gerekmektedir. (8 hekimin imzası ile). (Geçen dönem staja çıkmış ve Sağlık Raporu almış olan öğrencilerin aynı raporlarının kopyası var ise kabul edilecektir.) 

2. Sfiliz testini Türkiye`de yaptırmış olanlar için ise devlet hastanesinde yaptırmış olması ve hastanenin mühürünün olması yeterlidir.

3. Olarak Koop bankasına yatırmış oldukları 200 liranın 2 kopya dekontu

4. Staj başvuru formu (duyuru sitesinde mevcuttur) 

Not: Evraklarını teslim etmiş olan öğrencilerin de yukarıdaki koşullara uygun olmayan evraklarını en yakın zamanda teslim etmiş oldukları hocalarından alıp gerekli şekilde düzenlenmiş halini son olarak 15 Şubat 2019 Cuma günü 17.00`a kadar teslim etmiş olmaları gerekmektedir.