9. Özet Bildiriler

 

Başlık (14 punto/ Times New Roman)

Süleyman AKSU (12 punto/ Times New Roman)

Özet

Bildirinin minimum 350 kelimelik özeti yazılmalıdır. Bildiri özetinde, araştırmanın amacı, yöntemi ve bulguları yer almalıdır. 12 punto, Times New Roman, 1.5 satır aralığında yazılmalıdır (12 punto/ Times New Roman). Sayfa düzeni üst, sol, sağ ve alt 2,5 cm olmalıdır. Metin her iki yana yaslanmalıdır. Özet bölümü araştırmanın içeriğini yansıtacak şekilde yazılmalı, içerikten bağımsız bilgilere yer verilmemelidir. Ayrıca bu bölümde herhangi bir resim, figür, şekil, grafik vb. ögelere yer verilmemelidir. 

Anahtar Kelimeler: En az 4 anahtar kelime yazılmalı ve özeti yansıtmalıdır (12 punto/ Times New Roman).