1. Yeni Yüzyılda Eğitim Hakkında

 

Yeni Yüzyılda Eğitim

Prof. Dr. Umay TÜRKEŞ GÜNAY 

(GAU Eğitim Fakültesi Dekanı, Kongre Başkanı)

20. yüzyılda 21. yüzyılın nasıl bir yüzyıl olacağını merak ediyor ve soguluyorduk. 21. yüzyılın teknolojik ilerlemelerle farklı şekilleneceğini öngörüyorduk. Yeni yüzyıl Uzay Çağı, Bilgi Çağı, Gençlerin Çağı gibi sıfatlarla tanımlanıyordu. 20. yüzyılda kurumlaşan sanayileşme, hızlı bir ilerleme ile hepimizin gördüğü ve yaşadığı dijitalleşmeye dönüştü. Dijitalleşme, Siber Çağı yarattı.  Son yetmiş yılda   uygarlığımızda yaşanılan bu büyük ilerleme hızı insanlık tarihinde 7000 yılda kat edilenden kat kat fazladır. Ancak insanın yarattığı uygarlık masalları gerçekleştirmişse de insan biyolojik ve zihinsel olarak gelişmemiş ve değişmemiştir.  

Yeni yüzyılda da ilk çağdan beri temel içgüdüleri ile yaşayan kendi aralarında barışı ve huzuru sağlayamayan insanlık için ne yapılabilir sorusunun cevabı hiç şüphesiz “Eğitim” olacaktır. Bu zamana kadar bilgiye, tecrübeye ulaşmak çok vakit ve emek istediğinden her alanda orta yaş ve üstü bireyler söz sahibi olabiliyordu. Halbuki bu yüzyılda doğuştan teknoloji uyumlu gençler bilgiye çok hızlı ulaşabildikleri ve örgün eğitimin yanında istedikleri alanda ülkelerinin ve dünyanın her tarafına ulaşarak çevrimiçi veya yüzyüze çok farklı ve zengin eğitimlerle bilgi, görgü ve deneyim kazanabiliyorlar. Bu birikimlerini kimsenin veya bir kurumun onayı olmaksın yeni mecralardan dünyaya duyurup, kendi yollarını açıp, geleceklerini belirleyebiliyorlar.  Haklı olarak bu birikimle yaş almış neslin önünde yer alıyorlar. Bu ve benzeri pek çok sebepten dolayı bu çağ, “Gençlerin Yüzyılıdır.” Kendilerinin ve yeni nesillerin geleceğini onlar şekillendirecektir. 

Eğitim Fakültesi olarak biz sanayileşme döneminin talep ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurumlaşan kitleleri hızla eğiterek hayata katan, bireysel talep ve yetenekleri göz ardı eden bu toptancı, fabrikasyon eğitiminin yeni çağı karşılamadığını görüyoruz. Mutlaka yeni çağda da bazı ihtiyaç ve alanlar için toptancı eğitime de talep olacaktır, ancak genç neslin ve dijital çağın taleplerini karşılayacak yeni donanımların neler olduğu kadar her türlü bilgiye ulaşabilen öğrencilerin hangi donanımda öğretmenlere talepleri olacaktır gibi pek soru önümüzde durmaktadır. 

GAU Eğitim Fakültesi öğretim elemanları olarak temelde iki sebeple öğrenci kongresi yapmaya karar verdik.  Öncelikle bilimsel bir kongre düzenleyerek öğrencilerimizin deneyim kazanmaları ve bilimsel bir kongrede eğitimden beklenti ve plânlarını dile getirmelerini, ayrıca mensubu oldukları alanlarda kazandıkları birikimlere orijinal yaklaşımlarla bildiri yazmaları ve sunmaları, oturumları yönetmeleri ve bilimsel tartışma yapmayı denemelerini hedefledik.  Gençlerin yüzyılında gençlerin önünü açmayı ve takıldıkları yerde ellerinden tutacağımızı bilmelerini istedik. 

“GAU Eğitim Fakültesi I. Ulusal Öğrenci Kongresinin” gerçekleşmesini sağlayan Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ali HAYDAR’a ve rektör yardımcılarımıza; GAU Genel Sekreteri Sayın Aylin Ayhan ile Marketing Müdürü Sayın Leyla Derin Biçer ve diğer yetkililere; Eğitim Fakültesinin tüm öğrencileri ve hocalarına, katılımlarıyla kongremizi anlamlı ve zengin kılan Adamızdaki diğer üniversitelerin hocalarına ve öğrencilerine çok teşekkür ederim.