SAHNE SANATLARI YÜKSEKOKULU (OYUNCULUK)

Duyurular

GAÜ'DEN

AKADEMİK TAKVİM GÜNCELLENMİŞ | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK TAKVİM GÜNCELLENMİŞ | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ


2020-2021 Akademik Yılı Takivimi İçin Tıklayınız


İçinde bulunduğumuz süreçten dolayı Üniversitemizin akademik takvimi Senatomuz tarafından yeniden düzenlenmiştir. Sürecin ne kadar uzayacağı belli olmadığından 2 farklı tarihte alternatif yaz okulu, uygulamalı ders ve 3 farklı tarihte Bahar 2020 Final sınavı programlanmıştır. Öğrencilerimiz adaya gelebilme durumlarına göre 2 alternatifden 1 yaz okuluna ve uygulamalı derse; ve 3 alternatiften 1 final sınavına katılabileceklerdir.

 

 Haziran 2020 tarihinden sonra yeni bir akademik takvim düzenlemesi gerekmesi halinde sizlerle yeniden paylaşılacaktır.


Akademik Takvim
Bahar 2020 Dönemi Lab Uygulaması
1 Haziran – 5 Haziran
Bahar 2020 Dönemi online ders kesimi
5 Haziran 2020 
Bahar 2020 Dönemi  Final Sınavları:1
8 Haziran-13 Haziran
Bütünleme Sınavları
18 Haziran- 20Haziran
Birinci Yaz Okulu Kayıtları
22-23 Haziran
 (alternatif 1)
Birinci Yaz Okulu
24 Haziran - 29 Temmuz
(Bahar 2020 Uygulamalı Dersler)
Final Sınavları
4-8 Ağustos
 (Birinci Yaz Okulu +
 Bahar 2020 Dönemi Final Sınavları:2)
Bütünleme Sınavları
13-15 Ağustos
İkinci Yaz Okulu Kayıtları
17 -18 Ağustos
 (alternatif 2)
İkinci Yaz Okulu
19 Ağustos -25 Eylül
(Bahar 2020 Uygulamalı Dersler)
Final Sınavları
28 Eylül- 3 Ekim
 (İkinci Yaz Okulu +
 Bahar 2020 Dönemi Final Sınavları:3)
Güz 2020 Kayıt Tarihi
5 ekim-10 Ekim
Güz 2020 Dönemi  Başlangıcı
12 Ekim 


Not: Mezuniyet Telafi sınav tarihleri daha sonra açıklanacaktır.


Değerli öğrencilerimiz sizlerin içinde bulunduğumuz Pandemi süresinden dolayı mağdur olmaması için yeniden düzenlenen akademik takvimde birçok alternatif bulunmaktadır. Detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

** Bahar 2020 dönemi online eğitim olarak 5 Haziran’a kadar devam edecektir.

**1-5 Haziran tarihleri arasından gerçekleşemeyen labroratuvar uygulama dersleri tamamlanacaktır.

**8-13 Haziran tarihleri arasında dönem sonu online derslerinin final sınavlarının yapılması planlanmaktadır.

**18-20 Haziran Bütünleme sınavlarının yapılması planlanmaktadır.

**22-23 Haziran 1. yaz okulu kayıtları bahar dönemini tamamlayan öğrencilerimizin en fazla 12 kredi alabilmeleri programlanmıştır.

 • Bahar döneminde uygulamalı dersi olan öğrenciler de ilgili yaz okuluna uygulama derslerini almak için kayıt olabileceklerdir.

**4-8 Ağustos Final sınavları 1. Yaz okulunu tamamlayan öğrenciler ve Bahar 2020 nin finallerini tamamlayamayan öğrenciler için programlanmıştır.

**13-15 Ağustos bütünleme sınavları sadece Bahar 2020 final sınavlarını tamamlayamayan öğrenciler için programlanmıştır.

**17-18 Ağustos II. Yaz okulu kayıt tarihleri: 

 • Ilgili alternatif yaz okuluna, Bahar 2020 dönemini tamamlayan ve I. Alternatiften yaz okulundan yararlanamayan öğrencilerimiz katılabileceklerdir. 
 • Ancak 1. Yaz okulunda 12 kredisini tamamlayamayan ve eksik kredisi olan öğrenciler başvurlarına göre değerlendirilecektir. 
 • Aynı şekilde Bahar 2020 ye ait uygulamalı derslerini 1. Yaz okulunda tamamlayan öğrencilerimiz de 2. Alternatife katılabileceklerdir. 

**28 Eylül – 3 Ekim tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan Final sınavlarına:

 • Bahar 2020 dönemi final sınavlarını tamamlayamayan öğrenciler,
 • 2. yaz okulunu tamamlayan öğrenciler;
 • Bahar 2020 uygulamalı derslerini 2. Alternatif Yaz okulunda tamamlayan öğrencilerimiz katılabilecektir.

 

Önemli Duyurular:

Yükseköğretim Kurulunun 10.4.2020 tarihli, Hemşirelik programımızdaki son sınıf öğrencileri içim alınan karar:

 • Hemşirelik programlarında mezun aşamasında olan öğrencilerin, yaşanan güçlükler nedeniyle, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla, staj / uygulama eğitimlerini; sağlık birimlerinde koruyucu önlemler alınarak yapabilecekleri gibi uzaktan öğretim yoluyla, simülasyon eğitimi, proje, vaka analizi vb. faaliyetlerle de tamamlayabilmeleri, yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları ile birlikte değerlendirilerek karara bağlandi.


 Yüksek öğretim Kurulunun 7.4.2020 tarihli, Eğitim Fakültesi Öğretmen adayı olan son sınıf öğrencilerimizin uygulama dersleri ile ilgili alınan karar:

 • Bu zor dönemle sınırlı olmak üzere ve Milli Eğitim Bakanlığı ile de koordineli bir şekilde; öğrencilerimizin 5-6 hafta arasında okullarda uygulama çalışmalarına katıldıklarını da göz önünde tutarak uygulama çalışmalarındaki eksikliklerin "ders, ödev ve dosya hazırlığı" ile telafi edebilmesine yönelik karar alınmıştır.


 Eczacılık fakültesi :

13 nisan 20120 tarihli YÖK kararına göre Eczacılık mezun aşamasında olan öğrencilerimizin stajları ile ilgili karar:

Eczacılık programlarındaki öğrencilerimiz de söz konusu dönem içerisinde yaklaşık 5-6 hafta arasında sağlık birimleri ile serbest eczanelerde uygulamalı eğitime devam etmişlerdi.

Alınmış olan daha önceki staj/uygulama süreleri ve kalan uygulama süresinin az olması dikkate alınarak; Eczacılık programlarından mezun aşamasında olan öğrencilerin, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla, staj/uygulama eğitimlerini; Eczacılık programlarında yaz dönemi de dahil uygun zamanda sağlık birimlerinde ve serbest eczanelerde koruyucu önlemler alınarak yapabilecekleri gibi, Eczacılık programları için simülasyon eğitimi, proje, vaka analizi vb. yoluyla da yapabilecekleri, ayrıca her iki program için de dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla tamamlayabilmeleri konusunda karar verilmiştir. 

 

Önemli Not:

 1. Yukarda belirtilen tüm kararlar YÖK ve/veya KKTC Bakanlar kurulunun ilerleyen süreçte COVİD -19 dan dolayı yapılması olası yasal duyurular sebebiyle değişkenlik gösterebilir.
 2. Mezuniyet Telafi sınav tarihleri daha sonra açıklanacaktır.