İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Medya ve İletişim (Türkçe)

 

Medya ve İletişim bölümünde; Medya ve İletişim sektörünün ihtiyaç duyduğu istihdam taleplerini  karşılamaya yönelik olarak; temel kuramsal bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitim verilmektedir. Medya ve İletişim Bölümü;  konusunda tek bir alana yönelmek yerine, medya ve iletişim kapsamında  çok yönlü bilgilerin verildiği ve öğrencilerin kendi istek, ilgi ve becerileri doğrultusunda seçmeli derslerle kendilerini Medya ve İletişim alanında geliştirebileceği bir lisans  programdır.

Medya ve İletişim lisans Programının genel  hedefi; yerel, bölgesel ya da ulusal medya kuruluşlarında ve şirketlerin kurumsal iletişim birimlerinde çalışanların niteliğini geliştirmeyi ve ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda; Medya ve İletişim Bölümü,  uyguladığı  müfredat programı ve icra ettiği eğitim öğretim faaliyetleriyle yalnızca bugüne değil, gelecekte de  alanının en iyisi olmaya  adaydır. Bu bölümde; eğitim öğretim misyonu ile dijital teknolojilerin de olanaklarından yararlanılarak bilgi çağına uyumlu, geleceğe ışık tutabilecek bir gençlik yetiştirilmesi arzulanmaktadır. Yeni Medya ve İletişim Bölümü,  bir yandan medya sektörünün iletişim bilimlerinden kitle iletişime, sosyal medya uzmanlığından dijital yayıncılığa, gazetecilikten televizyonculuğa iletişim bilimlerini ve medya sektörünü ilgilendiren tüm alanlarda  ihtiyaçlarını karşılayacak iyi eğitilmiş ve  donanımlı iletişimci insan gücü, meslek insanı yetiştirirken bir yandan da iletişim bilimleri alanında araştırmacı, akademik bakış açısını, kuramsal bilgiyi ve uygulamayı bütünlüklü bir şekilde öğrencilerine sunarak personel   yetiştirmeyi  amaçlayan bir  bölüm olmayı hedeflemiştir.

Lisans eğitimi sürecinde verilen ders müfredatlarıyla, yaptırılan uygulamalı eğitimlerle geleneksel medya, yeni medya, sosyal medya gibi alanlara donanımlı bir biçimde hazırlanan öğrenciler,  mezun olduktan sonra bu alanlarda istihdam imkânları bulabilmektedirler. Radyo ve televizyon haberciliği/programcılığı, gazetecilik, sosyal medya uzmanlığı, kurumsal iletişim uzmanlığı gibi medyanın muhtelif alanlarında çeşitli birimlerde görev alabilmektedirler. Diğer yandan,  bölüm mezunları,  akademik kariyer yapabilmektedirler. Dört yıllık lisans eğitimini  müteakip lisansüstü eğitime devam eden mezunlar, iletişim alanının çeşitli uzmanlık dallarında akademisyen olarak istihdam olanağı bulabilmektedirler.  

 

Yrd.Doç.Dr. Mükerrem YILMAZ

Medya ve İletişim  Bölümü  Başkanı


LİSANS EĞİTİMİ SÜRESİNCE ALINACAK TÜM DERSLER PDF


DERS İÇERİKLERİ

KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
MİB101  İletişime Giriş  3 0 3 0

 

INTRODUCTION TO COMMUNICATION’’   INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION 

 

Course Unit Title

Introduction to Communication (Communication Faculty)

Course Unit Code

MIB 101

Type of Course Unit

Compulsory

Level of Course Unit

An undergraduate Degree

Number of ECTS Credits Allocated                                           

4 ECTS

Theoretical (hour/week)

3

Practice (hour/week)

-

Laboratory (hour/week)

-

Year of Study

4

Semester when the course unit is delivered

1

 Name of Lecturer (s)

Assoc. Prof. Dr. Neriman Saygılı

Mode of Delivery

Face to Face

Language of Instruction

Turkish

Prerequisites and co-requisites

None

Recommended Optional Program Components

None

Work Placement(s)

None

Objectives of the Course

During the semester the students will learn the basic principles of the communication and mass communication.

Learning Outcomes

1. To learn communication definition of basic concepts.

2. To learn kind of the communications.

3. To learn mass communication systems.

4. To learn journalism, journalist and technical systems.

5. To learn Radio and Television broadcasting systems.

Course Contents

During the semester the students will learn the basic principles of the communication and mass communication. This system’s another name is face to face/non face to face.

 

 

 

Weekly Detailed Course Contents 

 WEEKS

 TOPICS

Theoretical Courses

Application

1

Intorduction to Communication

Approaches of communication, definition of concepts

2

What kind of  communications?

Analysing of the face to face/non face to face

3

Basic components of the mass communication systems

The analysis of the mass communication system

4

Introduction to journalism

Approaches of journalism, definition of concepts

5

Journalism and political sciences

 Case study; analysing regimes for Journalism

6

Journalism and technology

Case study; printing technology

7

Revision

Questions, answers and discussions

8

Midterm  exam

 

9

Introduction to Radio Broadcasting Systems

Approaches of Radio Broadcasting definition of concepts

10

Radio broadcasting and technology

Case study; AM, FM and digital systems

11

Introduction to television broadcasting systems

Approaches of television broadcasting definition of concepts

12

Television broadcasting and technology

Case study, NTSC, PAL, SECAM, HD

13

Journalism, Radio-TV and Law Systems 

Case study; Law and Freedom

14

Revision

Questions, answers and discussions

15

Final Exam

 

 

 

 

Textbook / Material / Recommended Readings

TEXT BOOKS:

‘‘İletişim ve Kitle İletişimi’’ Neriman Saygılı GAÜ Yayınları, Girne/2006

HELP BOOKS

‘‘İletişim Çalışmalarına Giriş’’ John Fiske, Ark Yayınları, İstanbul, 1994

ASSESSMENT

Semester (Year) Interior Activities

Number

 Semester (year) Note the% Contribution to

 reports

10

20

Midterm exam

1

80

 

 

 

TOTAL

 

100

Semester (year) Grades of Domestic Contribution Activities

 

40

Semester (year) of the Final Exam grade Contribution

60

 

TOTAL

100

 Course Learning, Teaching and Assessment Activities in the FrameworkCalculation of the workload

Activities

Number

Duration (hour)

Total Workload(hour)

Hours per week (theoretical)

14

3

42

Hours per week (Application)

 

 

 

Presenting of observations and  practices as report

10

1

10

The preparation and presentation of the report, research paper.

 

 

 

internet and library research.

10

2

20

Preparing  and presentations of homework.

1

9

 9

Quiz

Preparation for quiz

 

 

 

 

 

Supervision

a)  Midterm Examination

b)Self-study for exam

 

1

1

 

1

15

16

Final Exam

a) Exam

b)  individual studies for exam

 

1

1

 

1

20

21

                       TOTAL WORKLOAD (hour)=118

AKTS CREDIT COURSE = Total Work Load(hour)/(30 hours/AKTS)= 118/30 = 3.9=4

           

 

BİL103  Bilgisayara Giriş I  3 0 3 0
PSYC100  Davranış Bilimlerine Giriş I  3 0 3 0
MİB103  Medya Hukuku I  3 0 3 0

“Media Law ” INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION 

Course Unit Title

Media Law  (Communication  Faculty)

Course Unit Code

MIB103

Type of Course Unit

Zorunlu Ders

Level of Course Unit

Lisans Dersi

Number of ECTS Credits Allocated                                           

4 ETCS

Theoretical (hour/week)

3

Practice (hour/week)

-

Laboratory (hour/week)

-

Year of Study

2

Semester when the course unit is delivered

4

 Name of Lecturer (s)

Asst. Prof. Dr. Haluk SELMAN

Mode of Delivery

Sınıfta Anlatım

Language of Instruction

Türkçe

Prerequisities and co-requisities

Yok

Recommended Optional Programme Components

Yok

Work Placement(s)

Yok

Objectives of the Course

Bu derste öğrencilere, hukuk kavramları, düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan ve düzenleyen hukuk kurallarını öğrenilmesi amaçlanmaktadır. 

Learning Outcomes

Bu dersin sonunda öğrenciler şu konuları öğrenecektir:

-Hukukun temel kavramları

-Haberleşme özgürlüğü

-Çeşitli siyasi rejimlerde haberleşme özgürlüğü

-T.C. anayasasında basın özgürlüğü

-T.C. mevzuatında haberleşme özgürlüğünü sınırlayan hükümler

-Basın kanunu

Türk ceza kanununda düşünce ve kanıları açıklama özgürlüğünü kısıtlayıcı hükümler

-Terörle mücadele kanunu / ceza mahkemesi kanunu/ sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi kanunu

-Basılmış eserin koşulları

-Yayın kavramı

-Cevap ve düzeltme hakkı

-Radyo ve televizyonun kuruluş kanunu

-Sinema ve Video rejimi

-İnternet rejimi

-Reklam Hukuku

Course Contents

- Düşünce ve ifade özgürlüğü

-Anayasa hukuku

-Kanunlar ve kararnameler

-Haberleşme özgürlüğü

-Profosyenel yayıncılıkta öğrencinin bilmesi gereken hukuk hükümleri

 

 

 

Weekly Detailed Course Contents 

 

WEEKS

TOPICS

Theoretical Courses

Application

1

Kavramlara giriş

Müfredatın açıklanması

2

Hukukun temel kavramları

 

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

3

Haberleşme özgürlüğü

 

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

4

Çeşitli siyasi rejimlerde haberleşme özgürlüğü

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

5

T.C. anayasasında basın özgürlüğü

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

6

T.C. mevzuatında haberleşme özgürlüğünü sınırlayan hükümler

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

7

Vize Sınavı

Sınav metodolojisi

8

Basın kanunu

Türk ceza kanununda düşünce ve kanıları açıklama özgürlüğünü kısıtlayıcı hükümler

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

9

Terörle mücadele kanunu / ceza mahkemesi kanunu/ sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi kanunu

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

10

Basılmış eserin koşulları

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

11

Yayın kavramı

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

12

Cevap ve düzeltme hakkı

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

13

Radyo ve televizyonun kuruluş kanunu

Sinema ve Video rejimi

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

14

İnternet rejimi

Reklam Hukuku

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

15

Final Sınavı

Sınav metodolojisi

 

 

 

Textbook / Material / Recommended Readings

Sevil Yazıcı: “Medya ve Hukuk” Nobel Yay. (4. Bas), 2017. Ankara

 

Kayıhan İçel: “Kitle İletişim Hukuku” Beta Yay. (10. Bas.)İstanbul 2013

 

Semester (Year) Interior Activities

Number

 

 reports

-

 

Midterm exam

1

40

Final exam

1

60

TOTAL

 

100

Semester (year) Grades of Domestic Contribution Activities

40

Semester (year) of the Final Exam grade Contribution

60

 

TOTAL

100

 

Course Learning, Teaching and Assessment Activities in the Framework Calculation of the workload

Activities

Number

Duration (hour)

Total Workload(hour)

Hours per week (theoretical)

14

3

42

Hours per week (Application)

-

-

-

Presenting of observations and  practices as report

-

-

-

The preparation and presentation of the report, research paper.

14

3

42

internet and library research.

20

3

60

Preparing  and presentations of homework.

-

-

-

Quiz

Preparation for quiz

-

-

-

Supervision

a)  Midterm Examination

b)Self-study for exam

1

1

1

14

 

Final Exam

a) Exam

b)  individual studies for exam

1

1

1

10

10

                       TOTAL WORKLOAD (hour)=127

AKTS CREDIT COURSE = Total Work Load(hour)/(30 hours/AKTS)=127/30=4

               

 

 

Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes

 

Learning Outcomes

 

Programme Outcomes

 

 

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

PO 8

PO 9

PO 10

PO 11

PO 12

LO1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribution Level:    Very Low     2 Low      3 Medium      4 High            5 Ve

EGL101  İngilizce I  3 0 3 0
NH001  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  3 0 3 0
Toplam 18 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
MİB102  Temel Medya Kavramları  3 0 3 0

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İLETİŞİM VE MEDYA BÖLÜMÜ

MİB 102 TEMEL MEDYA KAVRAMLARI

2018-2019 BAHAR DÖNEMİ

DERS TANIMI

 

Dersin Adı

Temel Medya Kavramları

Dersin Kodu

MİB 102

Dersin Türü

Zorunlu

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin AKTS

4 AKTS

Teori (saat / hafta)

3

Uygulama (saat / hafta)

0

Laboratuvar (saat / hafta)

0

Dersin Verildiği Yıl

1

Dersin Verildiği Dönem

2

Öğretim Elemanının Adı

 

Dersin Veriliş Şekli

Yüzyüze

Dersin Dili

Türkçe

Dersin Önkoşulu

Yok

Tavsiye Edilen Opsiyonel Program Bileşenleri

Yok

Çalışma Yeri

Yok

 

 

 

Dersin Amacı

-          Dersin amacı 50 yıldır hızlı bir gelişme sürecinde olan Yeni Medya ve Bilgi Teknolojileri``nde

kullanılan kavramları ve terimleri aktarmaktır.

 

 

 

 

Öğrenim Çıktıları

Dersin bitiminde öğrenciler;

 

1-Medya ve yeni medya terimleri ve stratejilerini temel birtakım örnekleriyle anlaşılması ve estetik, görsel ve işitsel kültürel sözlüğün geliştirilmesini gözlemleyabilme

 

2-Medya ve Yeni Medya içindeki tasarımların ve bilgi teknolojilerinin nasıl bir süreçten geçirilebileceğini ve onun sınırlarını

analiz etme ve eleştirebilme

 

3-Web 2.0, Cyberspace,Simulacra, Rhizome, Sanal Gerçeklik,Fiziksel Etkileşim Tasarımı, Açık Kaynak Toplumu, Digital Film ve Ses bv.gibi temel terminolojik terimlerini sınıflandırabilme

 

4-Güncel medyadaki temel kavramları ve dili değerlendirme

 

5-Okuldan sonraki hayatı için yeni terminolojiler ve sanat yönetimi hakkında bilgi toplayabilme

 

 

 

Dersin İçeriği

 

 

 

 

 

 

 

Medya ve yeni medyada, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaratıcılıkla ilgili toplumsal, ekonomik ve yönetsel süreçler. Siberortamda giderek yaygınlaşan sosyal iletişim ve onun sonucu olarak ortaya çıkan sosyal ağların

incelenmesi. Siber ortamın sanallığının birey üzerindeki etkileri ve bunun sonucu oluşan sosyalleşme dinamikleri.

 

KONULAR

 

HAFTA

Teorik Konular

Uygulama

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 

1

 

 

 

Tanışma ve ders içeriği ile ilgili genel bilgiler

Öğrencilere beklentilerini ve Medya ve yeni medya kavramları hakkında bildiklerini sorma

 

2

 

 

Medya nedir?

Medya tarihine genel bakış

 

Soru, Cevap ve Tartışma

 

3

 

 

 

Yeni medya nedir?

 

Soru, Cevap ve Tartışma

 

4

 

 

Yeni medyanın geleneksel medyadan farkları nelerdir?

 

Soru, Cevap ve Tartışma

 

5

 

 

İnternet’in çıkışı, gelişimi ve gündelik hayattaki etkileri

 

Soru, Cevap ve Tartışma

 

6

 

 

Tartışma / Panel (misafir konuşmacılar)

 

Soru, Cevap ve Tartışma

 

7

 

 

Teknolojinin yeni medyanın gelişimi üzerindeki etkileri

 

 

Soru, Cevap ve Tartışma

 

 

8

 

 

 

Mobil cihazların çıkışı ve gündelik hayattaki etkileri

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

VİZE SINAVI

 

 

10

 

 

 

Sanal dünya ve sayısal oyun kültürü

 

Soru, Cevap ve Tartışmalar

 

11

 

 

Web 2.0 ve internet ortamındaki değişimler

Soru, Cevap ve Tartışmalar

 

 

12

 

 

 

Sosyal ağlar

 

Soru, Cevap ve Tartışmalar

 

13

 

 

Çevrimiçi kişisel mahremiyet, Yeni medyanın geleceği ile ilgili öngörüler

Soru, Cevap ve Tartışmalar

 

14

 

 

Anaakım medya, alternatif medya ve sosyal medyanın geleceği. Dijital ayak izimiz: Dijital iletişim dünyanın ekolojik dengesini nasıl etkiliyor?

 

 

 

Soru, Cevap ve Tartışmalar

 

15

 

 

Dönem projesi       SUNUM

Juri ile değerlendirme

 

16

 

 

Final Sınavı

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders Kitabı / Materyal / Tavsiye Edilen Okumalar

 

DERS KİTAPLARI:

 • Başlangıcından Günümüze Medya Tarihi (Jean-Noel Jeanneney),

 

 • Yeni Medya Çalışmaları (Derleyen: Mutlu Binark),

 

 • Yeni Medya Sanatı ve Estetiği (Dr. Nazan Alioğlu),

 

 • Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook: "Görülüyorum Öyleyse Varım" (Ali Toprak, Ayşenur Yıldırım, Eser Aygül, Mutlu Binark, Senem Börekçi, Tuğrul Çomu).

 

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR

SAYISI

KATKI KREDİSİ

 

ARA SINAV

 

 

 

KISA SINAV

 

 

 

ÖDEV

 

 

 

                                                                                                    Toplam

 

 

Yıl İçinin Başarıya oranı

 

 

 

Finalin Başarıya oranı

 

 

 

 Toplam                                                                    

 

 

                 

 

AKTS/ İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi

 

 

 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi

 

 

 

Ödevler

 

 

 

Araştırma ve uygulama analizleri

 

 

 

Sunum Seminer Hazırlama

 

 

 

Ara sınavlar

 

 

 

Yarıyıl Sonu Sınavı

 

 

 

                                                                                                       Toplam İş Yükü

 

                                                                                                       Toplam İş Yükü /sayısı

 

                                                                                                       Dersin AKTS’si

 

NOT SİSTEMİ

A : 4.00 (90-100 % )

A- : 3.70 (85-89 % )

B : 3.30 (80-84 % )

B : 3.00 (75-79 % )

B- : 2.70 (70-74 % )

C : 2.30 (65-69 % )

C : 2.00 (60-64 % )

C- : 1.70 (55-59 % )

D : 1.30 (50-54 % )

D : 1.00 (45-49 % )

F : 0.00 (0 -44 % )

S : Kredisiz (60 – 100% )

 

EGL102  İngilizce II  3 0 3 0
BİL104  Bilgisayara Giriş II  3 0 3 0
MİB104  Medya Hukuku II  3 0 3 0

“Media Law ” INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION 

Course Unit Title

Media Law ıı (Communication  Faculty)

Course Unit Code

MIB104

Type of Course Unit

Zorunlu Ders

Level of Course Unit

Lisans Dersi

Number of ECTS Credits Allocated                                           

4 ETCS

Theoretical (hour/week)

3

Practice (hour/week)

-

Laboratory (hour/week)

-

Year of Study

2

Semester when the course unit is delivered

4

 Name of Lecturer (s)

Asst. Prof. Dr. Haluk SELMAN

Mode of Delivery

Sınıfta Anlatım

Language of Instruction

Türkçe

Prerequisities and co-requisities

Yok

Recommended Optional Programme Components

Yok

Work Placement(s)

Yok

Objectives of the Course

Bu derste öğrencilere, hukuk kavramları, düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan ve düzenleyen hukuk kurallarını öğrenilmesi amaçlanmaktadır. 

Learning Outcomes

Bu dersin sonunda öğrenciler şu konuları öğrenecektir:

-Hukukun temel kavramları

-Haberleşme özgürlüğü

-Çeşitli siyasi rejimlerde haberleşme özgürlüğü

-T.C. anayasasında basın özgürlüğü

-T.C. mevzuatında haberleşme özgürlüğünü sınırlayan hükümler

-Basın kanunu

Türk ceza kanununda düşünce ve kanıları açıklama özgürlüğünü kısıtlayıcı hükümler

-Terörle mücadele kanunu / ceza mahkemesi kanunu/ sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi kanunu

-Basılmış eserin koşulları

-Yayın kavramı

-Cevap ve düzeltme hakkı

-Radyo ve televizyonun kuruluş kanunu

-Sinema ve Video rejimi

-İnternet rejimi

-Reklam Hukuku

Course Contents

- Düşünce ve ifade özgürlüğü

-Anayasa hukuku

-Kanunlar ve kararnameler

-Haberleşme özgürlüğü

-Profosyenel yayıncılıkta öğrencinin bilmesi gereken hukuk hükümleri

 

 

 

Weekly Detailed Course Contents 

 

WEEKS

TOPICS

Theoretical Courses

Application

1

Kavramlara giriş

Müfredatın açıklanması

2

Hukukun temel kavramları

 

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

3

Haberleşme özgürlüğü

 

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

4

Çeşitli siyasi rejimlerde haberleşme özgürlüğü

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

5

T.C. anayasasında basın özgürlüğü

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

6

T.C. mevzuatında haberleşme özgürlüğünü sınırlayan hükümler

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

7

Vize Sınavı

Sınav metodolojisi

8

Basın kanunu

Türk ceza kanununda düşünce ve kanıları açıklama özgürlüğünü kısıtlayıcı hükümler

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

9

Terörle mücadele kanunu / ceza mahkemesi kanunu/ sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi kanunu

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

10

Basılmış eserin koşulları

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

11

Yayın kavramı

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

12

Cevap ve düzeltme hakkı

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

13

Radyo ve televizyonun kuruluş kanunu

Sinema ve Video rejimi

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

14

İnternet rejimi

Reklam Hukuku

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

15

Final Sınavı

Sınav metodolojisi

 

 

 

Textbook / Material / Recommended Readings

Sevil Yazıcı: “Medya ve Hukuk” Nobel Yay. (4. Bas), 2017. Ankara

 

Kayıhan İçel: “Kitle İletişim Hukuku” Beta Yay. (10. Bas.)İstanbul 2013

 

Semester (Year) Interior Activities

Number

 

 reports

-

 

Midterm exam

1

40

Final exam

1

60

TOTAL

 

100

Semester (year) Grades of Domestic Contribution Activities

40

Semester (year) of the Final Exam grade Contribution

60

 

TOTAL

100

 

Course Learning, Teaching and Assessment Activities in the Framework Calculation of the workload

Activities

Number

Duration (hour)

Total Workload(hour)

Hours per week (theoretical)

14

3

42

Hours per week (Application)

-

-

-

Presenting of observations and  practices as report

-

-

-

The preparation and presentation of the report, research paper.

14

3

42

internet and library research.

20

3

60

Preparing  and presentations of homework.

-

-

-

Quiz

Preparation for quiz

-

-

-

Supervision

a)  Midterm Examination

b)Self-study for exam

1

1

1

14

 

Final Exam

a) Exam

b)  individual studies for exam

1

1

1

10

10

                       TOTAL WORKLOAD (hour)=127

AKTS CREDIT COURSE = Total Work Load(hour)/(30 hours/AKTS)=127/30=4

               

 

 

Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes

 

Learning Outcomes

 

Programme Outcomes

 

 

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

PO 8

PO 9

PO 10

PO 11

PO 12

LO1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribution Level:    Very Low     2 Low      3 Medium      4 High            5 Ve

SOCY100  Davranış Bilimlerine Giriş II  3 0 3 0
NH002  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  3 0 3 0
Toplam 18 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
MİB201  Yeni Medya  3 0 3 0
MİB203  İletişim Sosyolojisi  3 0 3 0

İletişim Fakültesi

İletişim Sosyolojisi – MIB203

(Prof. Dr. Korkmaz Alemdar)

 

 1. Konu, amaç, yöntem
 2. Toplum, iletişim, kitle iletişimi
 3. Batı’da gazeteyi yaratan toplumsal gelişme
 4. Osmanlı İmparatorluğu’nda kültürel yapı
 5. Matbaa, basının doğuşu
 6. Çok dilli iletişim ortamı
 7. Ara sınav
 8. Cumhuriyet dönemi gelişmeleri
 9. Teknolojik yenilikler ve toplum
 10. Gazetecilik mesleği
 11. Yeni iletişim araçları
 12. İletişim özgürlüğü
 13. Etik anlayışındaki gelişmeler
 14. Dönem sonu sınavı

Kaynaklar:

Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Bilgi 1973.

Şerif Mardin, Din ve İdeoloji, SBF, 1969.

Korkmaz Alemdar (ed.), Türkiye’de Kitle İletişimin Dün-Bugün-Yarın,  2 Cilt, 2. Basım, Gazeteciler Cemiyeti Yayını, 2018.

MİB205  Reklam ve Pazarlama  3 0 3 0
MİB207  Ekonomiye Giriş  3 0 3 0

Ekonomiye Giriş/ Introduction to Economics

 

Dersin Adı

Ekonomiye Giriş

 

 

Dersin Kodu

MIB 207

 

 

Dersin Çeşidi

Zorunlu

 

 

Dersin Düzeyi

Lisans dersi

 

 

AKTS puanı                                           

5

 

 

Teorik (saat/hafta)

3

 

 

Uygulama (saat/hafta)

-

 

 

Laboratuvar (saat/hafta)

-

 

 

Kaçıncı sınıf dersi

2

 

 

Hangi semester okutulduğu

Güz

 

 

Öğretim görevlisinin adı

Yard.Doç.Dr. Haluk Selman

 

 

Dersi verme şekli

Yüz yüze anlatım, örnekler,

 

 

Dersin Dili

Türkçe

 

 

Ön koşul

Yok

 

 

Önerilen program seçenekleri

Yok

 

 

Çalışma şartları

Yok

 

 

Dersin Hedefleri

 

İnsanlar ve kurumlar bir ekonomik atmosfer içinde yaşarlar. Bu maddi dünya her yanımızı sarmış durumdadır. Medya kurumları ve bunların tüketicileri de bu atmaosfer dışında değildirler. Bu nedenle bu ortamın ne olduğu, hangi ana prensiplerle çalıştığı bilinmelidir. Bu, dersin ana hedefini oluşturur.

 

 

 

 

 

Öğrenim Çıktıları

1. Ekonomi kavramını ve bu deyimin anlamını kavrama,

2. Ekonomi ile ilgili bir kısım kavramların öğrenilmesi,

3. Pazar yapısı ve piyasa mekanizmasının tnımlanması,

4. Arz ve talep kavramlarının çözümleyici gücünün gösterilmesi,ve denge kavramı,

5. Toplumsal ekonominin tanımlanması,

7. Kapitalistik ekonomilerde para nın yeri ve öneminin vurgulanması

8. Ülkelerin uluslar arası sistem içindeki konumunun önemi ve dış ekonomik ilişkilerin işleyişinin gösterimesi

 

 

 

Dersin İçeriği

 

 

HAFTALIK KONULAR/ ÖN HAZIRLIK/ UYGULAMA

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

Metodoloji ve Uygulama (Teori, pratik, ödev vb.)

Hafta 1

Dersin tanıtımı ve dersten beklenenlerle ilgili bilgi verme.

 

Teorik anlatım

Hafta 2

Ekonomi ve ekonominin yaşamla bağlantısı

 

Teorik anlatım, örnekler

Hafta 3

Ekonomiyle ilgili bir kısım kavramlar.

 

Teorik anlatım, örnekler

Hafta 4

Üretim Faktörleri ve ekonomide döngüsel akım

 

Teorik anlatım

Hafta 5

Gelir, tüketim, tasarruf ve yatırım kavramları

 

Teorik anlatım, örnek olay

Hafta 6

Kıtlık ve tercih ve bunlara bağlı oluşan üretim olanakları eğrisi

 

Teorik anlatım, tartışma

Hafta 7

Toplumların ortak ekonomik sorunları

 

Teorik anlatım, rol oynama

Hafta 8

Mid-Term

Zorunlu

Sınav metodolojisi

Hafta 9

Fiyat sistemi ve talep fonksiyonu

 

Teorik anlatım

Hafta 10

Talebi belirleyen etmenler ve talep esnekliği

 

Teorik anlatım

Hafta 11

Arz ve talep kesişmesi ve fiyatın oluşumu..(çeşitli uygulamalar)

 

Teorik anlatım

Hafta 12

Makro ekonomi ve Makro büyüklükler

 

Teorik anlatım, tartışma

Hafta 13

 Para ve para teorileri

 

Teorik anlatım, örnekler.

Hafta 14

Enflasyon ve enflasyon la mücadele.

 

Teorik anlatım.

Hafta 15

Final sınavı

Zorunlu

Sınav metodolojisi

             

 

KAYNAKLAR

Ders Kitabı/ Ana Kaynak/Malzeme

Selman, Haluk:”Ekonomiye Giriş ve Makro Ekonomi” basılmamış Ders Notları. Ankara 2013.

Önerilen Diğer Kaynaklar

Kuyucu, Michael:”Türkiyede Medya Ekonomisi” Esen Kitap. İstanbul 2012.

Söylemez, Alev:”Medya Ekonomisi” Haberal Eğitim Vakfı, 1998 Ankara

Bagdikian, Ben H.: “Medya Tekeli” Akıl çelen Kitapları. 2004Ankara.

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYISI

KATKI PAYI

Ara Sınav

1

30

Devam

1

10

Quiz/ Küçük Sınavlar / Atölye çalışması 

 

 

Ödev

1

15

Proje ve sunum

 

 

Laboratuar

 

 

Arazi/ Saha Çalışması (Teknik Geziler, İnceleme Gezileri vb.)

 

 

Seminer

 

 

Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Sanal Mahkeme, Stüdyo Çalışması vb.)

 

 

Final sınavı

1

45

TOPLAM

4

100

 

 

İş Yükü Olarak Dersin Öğrenme, Eğitim ve Değerlendirme Aktiviteleri

Aktiviteler

Sayı

Süresi (saat)

Toplam İş Yükü (saat)

Haftalık ders saati (teorik)

14

3

42

Haftalık ders saati (uygulama)

 

 

 

Gözlemlerin ve uygulamaların rapor olarak sunulması

10

1

10

Araştırma raporlarının hazırlanması ve sunumu

 

 

 

İnternet ve kütüphane araştırması

10

2

20

Ödevlerin hazırlanması ve sunumu

1

9

9

Quiz

Quiz için hazırlanma

 

 

 

Gözetim ve Denetleme

a) Mid-term sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

1

1

15

16

Gözetim ve Denetleme

a) Final sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

1

1

20

21

                       TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)=114

Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (saat)/(30 saat/AKTS)= 118/30 = 3.9=4

 

 

Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı

 

Öğrenme Çıktıları

 

Program Çıktıları

 

 

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katkı Düzeyi:             1 Çok Az         2 Az        3 Orta            4 Yüksek       5 Çok Yüksek

 

MİB209  Metin Yazarlığı  3 0 3 0
TURK001  Türkçe I  3 0 3 0
Toplam 18 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
MİB206  Medya ve İnsan Hakları  3 0 3 0
MİB210  Medya Etiği  3 0 3 0
MİB202  Manipulasyon  3 0 3 0
MİB208  Medya Yönetimi  3 0 3 0
MİB204  Medyada Habercilik  3 0 3 0
TURK002  Türkçe II  3 0 3 0
STAJ001  Staj I  3 0 3 0
Toplam 21 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
MİB303  Sosyal Medya  3 0 3 0
MİB301  Uluslararsı İletişim  3 0 3 0
MİB305  Metin Yazarlığı  3 0 3 0
MİB307  Medya Okuryazarlığı  3 0 3 0
MİB309  Medya ve İletişim Paradigmaları  3 0 3 0
Toplam 15 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
MİB308  Kitle İletişim Araştırmaları  3 0 3 0
MİB302  Geleneksel ve Dijital Medya  3 0 3 0
MİB310  Yeni Medya ve Yeni İletişim  3 0 3 0
MİB 304  Göstergebilim  3 0 3 0
MİB312  Medya Hukuku  3 0 3 0
STAJ002  Staj II  3 0 3 0
Toplam 18 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
MİB401  Medya ve Demokrasi Kavramı  3 0 3 0
MİB403  Bitirme Projesi I  3 0 3 0
SEÇMELİ  Seçmeli Ders 1  3 0 3 0
SEÇMELİ  Seçmeli Ders 2  3 0 3 0
SEÇMELİ  Seçmeli Ders 3  3 0 3 0
Toplam 15 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
MİB406  Medya ve Toplumsal Düşünce  3 0 3 0
MİB408  Politik İletişim ve Medya  3 0 3 0
MİB410  Medya İçeriği ve İnovasyon  3 0 3 0
MİB404  Bitirme Projesi II  3 0 3 0
SEÇMELİ  Seçmeli Ders 4  3 0 3 0
Toplam 15 0