HUKUK FAKÜLTESİ

Duyurular

GAÜ'DEN

Hukuk Fakültesi ve Adalet MYO 2021-22 Güz Dönemi Ders Programı ve Ders İşlenişi Hk.

Hukuk Fakültesi ve Adalet MYO 2021-22 Güz Dönemi Ders Programı ve Ders İşlenişi Hk.

Kıymetli öğrencilerimiz,

2021-2022 öğretim yılı güz dönemi Hukuk Fakültesi ile Adalet MYO ders programı aşağıdaki belgede yer almaktadır. Aynı belge, fakülte web sayfasındaki ders programına da eklenmiştir. Her dersin altında o dersi verecek olan öğretim üyesi ile dersin işleneceği amfi / sınıf gösterilmiştir.

Her ders kısmen online kısmen de yüzyüze işlenecektir. 

Yüzyüze ders işleyecek olan öğretim üyelerinin listesi ders programınızın altında yer almaktadır. Bu listede belirtilen hafta aralıklarında adı yazılı olan öğretim üyeleri ders programında gösterilen günlerde derslerini fakültede yüzyüze işleyeceklerdir. O hafta yüzyüze dersi olmayan öğretim üyeleri ise ders programında öngörülen gün ve saatlerde derslerini online (çevrimiçi) olarak işleyecektir. 

Online ders işlenecek platform için öncelikle blackboard tavsiye edilmekle birlikte öğretim üyelerinin tercihleri doğrultusunda diğer uygulamalardan da yararlanılabilecektir (Zoom, Google meet vs.). Öğretim üyelerinin online derslerini hangi platform üzerinden anlatacakları ve bu platforma ilişkin erişim bilgileri pazar günü hukuk fakültesi web sayfasında duyurulacaktır. 

Hem yüzyüze hem de online olan derslerde ses kaydı alınarak bu kayıt dersin öğretim üyesi tarafından GAU e-learning sisteminde ilgili dersin sayfasına yüklenecektir. Bu bağlamda GAU e-learning sistemine erişim için henüz hesap oluşturmayan yahut sisteme girişte sorun yaşayan öğrencilerimizin bu eksikliklerini ivedilikle gidermeleri ders takibi açısından önem taşımaktadır. Bu konuda sorumluluk öğrenciye aittir. Öğrencilerimizin aldıkları dersleri e-learning üzerinden takip etmeleri gerekmektedir. Öğretim üyeleri öğrencileri derse ekleyememektedir. Gau e-learning sisteminde derse ait ses kaydı olmaması halinde o dersin öğretim üyesi ile iletişime geçebilirsiniz. Öğretim üyelerinin iletişim adresleri Hukuk Fakültesi web sayfasında yer alan "Akademik Kadro"da yazmaktadır.

Pandemi koşullarına bağlı olarak ilerleyen günlerde farklı bir karar alınmadıkça Hukuk Fakültesi ile Adalet MYO'da tüm sınavlar fakülte binasında yüzyüze yapılacaktır.

Öğrencilerimize başarılı bir dönem dileriz.

GAU HUKUK FAKÜLTESİ ve ADALET MYO 2021-22 GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI - Kopya.pdf


27 Kasım – 4 Aralık 2021 vize sınavları

21 - 29 Ocak 2022 final sınavları

4 – 8 Şubat 2022 bütünleme sınavları


Haftalık Yüzyüze Derslere Gelecek Olan Öğretim Üyeleri Listesi

(18 – 23 Ekim Haftasında Yüzyüze Ders İşleyecek Öğretim Üyeleri)

Prof. Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu, Prof. Dr. Haluk Emiroğlu, Dr. Öğretim Üyesi Yıldırım Taylar, Dr. Öğr. Görevlisi M. Ruşen Gültekin, Dr. Öğr. Görevlisi Soner Hamza Çetin, Doç. Dr. Gürkan Ateş


(25 – 30 Ekim Haftası) 29 Ekim Cuma Cumhuriyet Bayramı – Resmi Tatil

Dr. Öğr. Üyesi Muammer Ketizmen, Dr. Öğr. Üyesi Ali Cengiz, Dr. Gökhan Türe


(1 – 6 Kasım Haftasında Yüzyüze Ders İşleyecek Öğretim Üyeleri)

Prof. Dr. Oğuz Sadık Aydos, Dr. Öğretim Üyesi Cemal Başar, Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Korkmaz, Dr. Öğr. Görevlisi M. Ruşen Gültekin, Dr. Öğr. Görevlisi Soner Hamza Çetin, Doç. Dr. Gürkan Ateş


(8 - 13 Kasım Haftası)

Prof. Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu, Prof. Dr. Haluk Emiroğlu, Dr. Öğretim Üyesi Yıldırım Taylar, Dr. Öğr. Üyesi Ali Cengiz, Dr. Öğr. Üyesi Muammer Ketizmen


(15 – 20 Kasım Haftası) 15 Kasım Pazartesi KKTC Cumhuriyet Bayramı – Resmi Tatil

Prof. Dr. Oğuz Sadık Aydos, Dr. Gökhan Türe, Dr. Öğretim Üyesi Cemal Başar, Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Korkmaz, Dr. Öğr. Görevlisi M. Ruşen Gültekin, Dr. Öğr. Görevlisi Soner Hamza Çetin, Doç. Dr. Gürkan Ateş


(22 – 27 Kasım Haftası) 27 Kasım Cumartesi Vize Sınavı

Dr. Öğr. Üyesi Muammer Ketizmen, Dr. Öğr. Üyesi Ali Cengiz


(29 Kasım – 4 Aralık Haftası) – Vize Haftası

Prof. Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu, Prof. Dr. Oğuz Sadık Aydos, Prof. Dr. Haluk Emiroğlu, Dr. Öğretim Üyesi Yıldırım Taylar, Dr. Öğretim Üyesi Cemal Başar, Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Korkmaz, Dr. Öğr. Görevlisi Soner Hamza Çetin, Doç. Dr. Gürkan Ateş, Dr. Gökhan Türe


(6 – 11 Aralık Haftası)

Dr. Öğr. Üyesi Muammer Ketizmen, Dr. Öğr. Görevlisi M. Ruşen Gültekin


(13 – 18 Aralık Haftası)

Prof. Dr. Oğuz Sadık Aydos, Dr. Öğr. Görevlisi Soner Hamza Çetin, Doç. Dr. Gürkan Ateş


(20 – 25 Aralık Haftası)

Prof. Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu, Prof. Dr. Haluk Emiroğlu, Dr. Öğretim Üyesi Yıldırım Taylar, Dr. Öğretim Üyesi Cemal Başar, Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Korkmaz, Dr. Öğr. Üyesi Ali Cengiz, Dr. Öğr. Üyesi Muammer Ketizmen, Dr. Gökhan Türe, Dr. Öğr. Görevlisi M. Ruşen Gültekin


(27 Aralık – 31 Aralık Haftası) 1 Ocak Cumartesi Resmi Tatil

Prof. Dr. Oğuz Sadık Aydos, Dr. Öğr. Görevlisi Soner Hamza Çetin, Doç. Dr. Gürkan Ateş


(3 – 8 Ocak Haftası)

Dr. Öğr. Üyesi Muammer Ketizmen, Dr. Öğr. Görevlisi M. Ruşen Gültekin, Dr. Öğretim Üyesi Cemal Başar, Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Korkmaz


(10 – 15 Ocak Haftası)

Prof. Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu, Prof. Dr. Haluk Emiroğlu, Dr. Öğretim Üyesi Yıldırım Taylar, Prof. Dr. Oğuz Sadık Aydos, Dr. Öğr. Üyesi Ali Cengiz, Dr. Öğr. Görevlisi Soner Hamza Çetin, Doç. Dr. Gürkan Ateş, Dr. Gökhan Türe


(17 – 22 Ocak Haftası) 21 Ocak Cuma ve 22 Ocak Cumartesi Final Sınavı

Dr. Öğr. Üyesi Muammer Ketizmen, Dr. Öğr. Görevlisi M. Ruşen Gültekin


(24 – 29 Ocak Haftası) – Final Sınavları

Prof. Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu, Prof. Dr. Haluk Emiroğlu, Dr. Öğretim Üyesi Yıldırım Taylar, Prof. Dr. Oğuz Sadık Aydos, Dr. Öğr. Üyesi Ali Cengiz, Dr. Öğretim Üyesi Cemal Başar, Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Korkmaz, Dr. Öğr. Görevlisi Soner Hamza Çetin, Doç. Dr. Gürkan Ateş, Dr. Gökhan Türe


(31 Ocak – 5 Şubat Haftası) - 4 Şubat Cuma, 5 Şubat Cumartesi, 7 Şubat Pazartesi, 8 Şubat Salı Bütünleme Sınavları

Prof. Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu, Prof. Dr. Haluk Emiroğlu, Dr. Öğretim Üyesi Yıldırım Taylar, Dr. Öğretim Üyesi Cemal Başar, Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Korkmaz, Dr. Öğr. Görevlisi M. Ruşen Gültekin, Dr. Öğr. Görevlisi Soner Hamza Çetin, Doç. Dr. Gürkan Ateş, Dr. Öğr. Üyesi Muammer Ketizmen, Prof. Dr. Oğuz Sadık Aydos, Dr. Gökhan Türe


*Doç. Dr. Necla Öztürk’ün dersleri çevrimiçi olarak yürütülecek olup, derslerin yüzyüze öğretim olması halinde ayrıca duyurulacaktır.

**Dr. Öğr. Gör. Hüseyin Yıldız’ın tüm dersleri çevrimiçi olarak işlenecektir.

***Tüm sınavlar pandemi nedeniyle kısıtlayıcı bir karar alınmadıkça yüzyüze gerçekleştirilecektir.