DR. SARAN, “TOPLUMUMUZDA GİTTİKÇE ARTAN BİR ŞİDDET EĞİLİMİ VAR”

Haberler

GAÜ'DEN

DR. SARAN, “TOPLUMUMUZDA GİTTİKÇE ARTAN BİR ŞİDDET EĞİLİMİ VAR”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Avukat Dr. Birol Saran; 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nde  “Kadına Yönelik Şiddet” hakkında açıklamalarda bulundu.

GAÜ Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Avukat Dr. Birol Saran, konunun çok yakıcı bir konu olduğunu belirttiği açıklamasında, toplumumuzda çok sıcak ve gittikçe artan bir şiddet eğilimi olduğunu, bunun kadına yansımasının ise daha fazla olduğunu ifade etti.

Saran açıklamasının devamında ise şunlara değindi;

“Bu konuyu sadece kadına yönelik şiddet olarak ele alırsak sınırlamış oluruz. Aslında bir insan hakları sorunu, çocukluktan başlayıp çocuğa yönelik şiddet, gence yönelik şiddet, eşlerin birbirine yönelik şiddeti ve nihayetinde toplumun içinde kadına yönelik şiddet zirveye çıkıyor. Dolayısıyla hepsinin bir bütün olarak ele alınmasının şart olduğunu düşünüyorum” dedi.

Kadının bir şiddet olayında simgeleştirilmesi, şiddetinde kontrol altına alınmasını sağladığını ve toplumun gittikçe şiddet eğilimli bir topluma dönüştüğünü vurgulayan Saran;  “ Toplumumuz gittikçe konuşamayan, konuşmayan, en ufak bir tartışmada fiziki tacize ya da yönelişe yönelen insanlardan oluşmaya başlıyor. Bunun önlenmesi lazım. Bunu a kadınla somutlaştırmak tüm dünya da belki de hepimiz için daha kolay” ifadelerini kullandı.

Avukat Dr. Birol Saran; basında da görüldüğü üzere şiddete maruz kalan kadınların büyük bir çoğunluğunun eğitimli olmadığını ve koruyucu tedbirlerin alınamadığını  belirterek nerede olursa olsun kadınların şiddete daha çok açık olduğunu belirtti.

Saran; şiddetin yalnızca fiziksel olarak değil ekonomik ve sözlü şiddetin de bireyin üzerinde büyük etkiler bıraktığını kaydederken medyanın toplumun önüne koyduklarıyla fiziksel şiddetin daha çok somutlaştırıldığını vurguladı.

Ülkemizde ki şiddet oranın toplumsal normlar ele alındığında daha fazla olduğunu belirten Dr. Birol Saran; “Ne yazık ki ülkemizde şiddet oranı daha fazla. Bunun büyük bir kısmı kırsal alanda yapılıyor. Maruz kalınan şiddetin temelinde eğitimsizlik mevcut ve ne yazık ki maruz kalındığında bunu idari makamlara yansıtamıyorlar. En büyük sorunda bu ve dilerim ki şiddet en aza iner” dedi.