HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU

HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU

HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU'NDA EĞİTİM

Girne Amerikan Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu eğitim programlarında mesleki etik, ilke ve değerleri, temel alan bütüncül, öğrenci merkezli, yeterliliğe dayalı bir eğitim sürdürülmektedir. Bu doğrultuda birey, aile ve toplum sağlığının korunması, geliştirilmesinde Hemşirelik ve Ebelik bakımı verecerebilecek bilgi, beceri, sahibi yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş mezunlar yetiştirmek ve Kendini bu alanda geliştirmek isteyenler için Lisans Eğitimini tamamladıktan sonra Yüksek Lisans ve Doktora yapan genç akademisyenler Üniversitemizde var olan bu programlar ile daha çok öğrenciye eğitim verilmesi hedeflenmektedir.Üniversitemizin Hemşirelik Yüksekokulu YÖK VE YÖDAK tarafından onaylıdır.

 

BÖLÜMLER

DEKAN'IN MESAJI

MÜDÜRÜ'NÜN MESAJI
MÜDÜRÜ'NÜN MESAJI

Hemşirelik ve Ebelik bölümlerini çatısı altında bulunduran yüksekokulumuz, sağlık hizmetleri, kültürel ve sosyal alanlardaki araştırmalara dayanan mükemmeliyetçi eğitim ve öğretim anlayışıyla çağdaş topluma katkı koymayı kendisine ilke edinmiştir. Hemşirelik Yüksekokulu, geniş tabanlı, pratik ağırlıklı ve yenilikçi bir müfredatla benimsenen mültidisipliner anlayışla öğrencilerini teknolojik açıdan çok yönlü hale gelen 21. Yüzyıl sağlık hizmetleri dünyasında her zaman sorgulayan ve kendini rahatlıkla ifade edebilecek vicdanlı bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyor. Disiplinler arası entegre bir şekilde hazırlanmış olan müfredatımız, öğrencilerimizi eleştirel ve yaratıcı bir şekilde düşünmeye yönlendirerek geniş bir alan olan sağlık hizmetlerine daha geniş bir açıdan bakmalarını  sağlamaktadır. Müfredatımız sağladığı güçlü eğitim altyapısıyla akademik araştırmaları ve yaratıcılığı özendirerek düşününen, üreten ve kariyeri boyunca ke...

GAU

HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU

HABERLER