PROF. DR. YARDIMCI, “GAÜ ECZACILIK FAKÜLTESİ, DEVAMLI GELİŞİM İÇERİSİNDEDİR”

Haberler

GAÜ'DEN

PROF. DR. YARDIMCI, “GAÜ ECZACILIK FAKÜLTESİ, DEVAMLI GELİŞİM İÇERİSİNDEDİR”

 

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eczacılık Fakültesi`nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği “14 MAYIS ECZACILIK GÜNÜ ve BEYAZ ÖNLÜK GİYDİRME TÖRENİ”, GAÜ Millenium Senato Hall’de gerçekleşti.

Törene GAÜ Eczacılık Fakültesi öğretim üyeleri, Eczacılık Fakültesi öğrencileri ve aileleri katılım gösterdi.

GAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turay Yardımcı gerçekleştirdiği konuşmasında, “Bundan 180 yıl önce 14 mayıs 1839 tarihinde askeri tıp mektebine bir eczacılık sınıfı ekleniyor. Böylelikle bilimsel, akademik eczacılık eğitimi başlamış oluyor. 14 Mayıs gününde ilk açılış yapıldığından dolayı 14 Mayıs “Eczacılık Günü” olarak kabul ediliyor” dedi.

Yardımcı; “Öğrencilerimiz, fakültemize katılmadan önce özverili çalışmaları sahnesinde birçok öğrencinin önüne geçerek, 34 yıllık bir eğitim yuvasına geldiler. Akdeniz’in incisi Kıbrıs’ta tüm öğrencilerimize hakiki uluslararası bir deneyim takdim ediyoruz. Girne Amerikan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, uluslararası düzeyde kendini yenileyen ve eğitimiyle Avrupa Birliği müktesebatı doğrultusunda hasta odaklı bir eğitim programı takip etmektedir. Fakültemizde eczacılık eğitimi, eczacılık gereksinimleri ve yeni görevleri doğrultusunda programlanmaktadır ve devamlı gelişim içindedir. Mezunlarımız mesleklerini icra ederken; doğru karar veren, etkin iletişim kuran, liderlik vasfı olan, yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinen öğretici niteliğe sahip yedi yıldızlı etkinlikle dolananmış olacaklardır” dedi.

 Eczacı Erol Acarkan konuşmasında; “2000’li yıllarda yedi yıldızlı eczacılık tanımı güncellenerek 8 yıldızlı eczacılık olmuştur. Bakım sağlayıcı, karar veren, lider, yönetici, yaşam boyu öğreten, iletişimci, takım oyuncusu olmak, yaşam boyu öğrenen, dikkat ederseniz tüm bu yıldızlar insan odaklıdır” dedi.

Hastayı dinlemek ve anlamaktan bahseden Acarkan; “Toplumun en yakın sağlık danışmanları olarak, sıcak samimi ve yakın olmalıyız hastalarımıza. Sadece bango arkasında değil, bango önünde de hastalarımızla birebir iletişim halinde olmalı. Hoşgörü içerisinde, sağlıklı bir iletişim kurmaya çalışmalıyız” dedi.

Eczacılık Fakültesi Öğrenci Temsilcisi Berkay Teke törende yaptığı konuşmada;
“Eczacılık Fakültemiz 2015 senesinde Girne Amerikan Üniversitesi bünyesine katıldı. Gün geçtikce fakültemiz büyüdü, tanınırlığı arttı. Bizde eczacılık fakültesi olarak kendimizi daha iyi ifade edebilmek, birlik ve beraberliği sağlamak, hem üniversitemizde hemde diğer eczacılık fakülteleri gibi söz sahibi olmak amacıyla Girne Amerikan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğrenciler Birliğini kurduk. Birliğimizin amacı, eczacılık alanında etkinlikler düzenleyerek bilinci arttırmak, üniversite imkanları ve izni doğrultusuda fakültemiz öğrencilerine bilgiler vermektir. Biz genç ve dinamik eczacılık fakültesi öğrencileri olarak; “birlikten güç doğar” ilkesiyle daha da büyük bir aile olmayı mesleğimizde yaşanan sıkıntıları dünyada ki tüm gelişmeleri beraber yorumlamayı ve çözüm bulmayı istiyoruz.” Dedi.


Girne Amerikan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrah Orhun gerçekleştirdiği konuşmasında;

“Tüm dünyada en eski meslekler arasında olan ve insan sağlığı ile yakından ilgili olan en önemli meslekler arasında bulunan eczacılık mesleğinin Türkiye’de çağdaş modern eğitim ilkeleri ile hayata geçisinin kutlandığı bir gündür 14 Mart Eczacılık Günü.  Girne Amerikan Üniversitesi’nin oturmuş ve en iyi eğitim veren fakültelerinden biri eczacılık fakültemiz. Gücünü bilimden alan, yaratıcı ve problem çözebilen bir meslek sahibi olma yolunda ilerliyor bütün öğrencilerimiz. Şuanda toplumumuzda ve bütün dünyada en çok ihtiyaç duyulan güven eksikliğidir. Bunu azaltmak, tekrar işbirliği yapabilen, 21.yüzyılın sorunlarına çözüm arayışı içinde olabilecek, toplumsal yapıları kurabilmek için bir umut ve sizlere yüklenen ek bir sorumluluktur” dedi.

İstanbul Eczacılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Kamuran Küçük;
“Kooperatifcilik bireylerin tek başına yapamayacakları veya birlikte yapmalarından yarar bulunan işleri en iyi bir biçimde yapmak üzerei güçbirliği oluşturmaktır. Bu güçbirliği, ekonomik güçbirliği ve sosyal güçbirliğidir.  Sermayenin tabana yayılması, katılımcı ekonomisi için, kayıtlı ekonomi için, istihdam için, yerel ekonominin güçlenmesi içi kooperatifler çok önemlidir. Sosyal adalet, dayanışma, yenilikçilik, eşitlik, ekonomi demokrasisi gibi bir çok neden kooperatifçiliğin temel ilkelerinindendir”

“ İlaç ve eczacılık alanının her noktasında, eczacı olmalıdır ilkesinden hareketle bir grup Demokrat Yurtsever Eczacı önderliğinde, Eczacı Kooperatifleri hayata geçirilmiştir. Sektörde yaşanan ekonomik koşullar, ticari depo yaklaşımları gibi nedenlerin oluşturduğu problemleri önlemek, denetlemek için eczacı kooperatifleri kurulmuştur. Gelecekte tüm paydaşlarımızla yakın ve etkin bir iletişim içerisinde olmak, açık şeffaf ve paylaşımcı olmak, Eczacı Kooperatifleri’nin hizmet bölgesini tüm Türkiye’ye yaymak gibi amacımız var” dedi.

 Konuşmaların ardından, heryıl geleneksel olarak düzenlenen önlük giydirme töreni gerçekleştirildi.