GAÜ AKADEMİSYENİ DR. ÖNDER'DEN,  “ULUSLARARASI TÜRKİYE VİZYONU KONGRESİ”NDE OTURUM ...

Haberler

GAÜ'DEN

GAÜ AKADEMİSYENİ DR. ÖNDER'DEN,  “ULUSLARARASI TÜRKİYE VİZYONU KONGRESİ”NDE OTURUM ...

 Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ersoy Önder tarafından, Uluslararası Bilim ve Akademik Araştırmalar Derneği ve Çukurova Üniversitesi işbirliğinde Adana’da gerçekleştirilen, Uluslararası Türkiye Vizyonu Kongresinde oturum başkanlığı ve “Comparison Between BRICS and Turkey” konulu bildirimi sunumu yapıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Dr. Önder,  kongrede sunulan bildiride, geleceğin süper gücü olarak değerlendirilen ve BRICS olarak tanımlanan Brezilya, Rusya, Hindistan (India), Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti ile Türkiye’nin, bazı kriterlerde karşılaştırmasının yapıldığını ve özelikle Türkiye’nin durumu ve gelecekte yapması gereken politikaların ortaya konulduğunu söyledi. Bu kriterleri, küresel barış, gayri safi milli hasıla, basın özgürlüğü ve insani gelişmişlik endeksi olarak açıklayan Önder, son 20 yıllık periyodun incelendiği ve karşılaştırıldığı bu çalışmayla gelecekle ilgili öngörülerin yapılabileceğini özellikle vurguladı.

Önder ayrıca, kongre sonrası yayımlanan “Türkiye Vizyonu; Multidisipliner Çalışmalar 2019” adlı kitapta, yapmış olduğu çalışmasının da kitap bölümü olarak yayımlandığını söyledi.