"HUKUK BİR SANATTIR. ÇOK YÖNLÜ BİLGİ, BECERİ VE VASIF GEREKTİRİR." GAÜ HUKUK ...

Haberler

GAÜ'DEN

"HUKUK BİR SANATTIR. ÇOK YÖNLÜ BİLGİ, BECERİ VE VASIF GEREKTİRİR." GAÜ HUKUK ...

 

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ); Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu, 5 Nisan Avukatlar günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Dekan, Prof. Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu imzası ile yayınlanan yazılı kutlama mesajı şu Şekilde;

"Hukukun gölgesinde, hukukun himayesinde, hukukun rehberliğinde ve mutlaka hukukun bekçiliğinde bir sistem inşâ edebilmek, insanlığın asırlardır verdiği varlık mücadelesinin en kutsal hedefi oldu. 

İnsan; hakları ile vardır ve ancak hakları ile güçlüdür. Haklarımızın farkında olmak kadar, peşinde olmak da insan olmanın gereğidir. Avukatlar,   “hak arama özgürlüğünün” teminatı ve “savunma hakkının kutsallığı” ilkesine emek ve çabaları ile anlam katan bir mesleğin mensubudurlar.

“Bir hukukçu nasıl olmalıdır?” sorusuna, hükmü veren hakimi değil,  iddia makamını dolduran ve kamu adına itham eden savcıyı değil; iddianın karşısına savunmayı tüm gerçekliği ile koyabilen, hukuki süreci bir hakim gibi değerlendirip hükmü şekillendirebilen avukatlar üzerinden cevap arayalım.

Hukuk bir sanattır. Çok yönlü bilgi, beceri ve vasıf gerektirir.

Engin bir hafıza, soruna bütünsel bir bakış,

Bütün ihtimalleri, bütün muhtemel sonuçları akılda tutabilmek

 Esasa etkili olanı görebilmek

Ve eş zamanlı olarak davayı ahlâki ü ilkelere sadık kalarak sonuca taşıyabilmek...

İşte avukat, bu tarif edilen kişidir. Gerçeğin ortaya çıkışında ve hakkın sahibine tesliminde, hukuk sistemi içinde en önemli ve en değerli rolü üstlenen kişidir.

Bu görevi ahlaki sorumluluk içinde ifa eden tüm avukatların Avukatlar Günü kutlu olsun. En içten saygılarımızla.”