Modern Girne için Çalışıyorlar

Haberler

GAÜ'DEN

Modern Girne için Çalışıyorlar

Fakültesi 66 öğrencinin aktif katılımı ile Girne Kent Mimarisi ve yaşamına yönelik iki önemli atölye çalışmasına evsahipliği yaptı.

Kaya Arıkoğlu’nun yürüttüğü ‘Girne Kentinde Tasarımın Temel İlkeleri Atölyesi’ ve Senem Zeybekoğlu Sadri ve Hossein Sadri’nin yürüttükleri kent tasarımına insan hakları odaklı bir yaklaşımı içeren ‘Kent ve İnsan Hakları Atölyesi’ GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Karmi Kampüs’te gerçekleşti.

Mimarlığın doğaya zarar vermeden, doğayla iç içe gelişimi, kent ölçeğinde boşluklara ve kentin bütünlüğüne saygılı olması ve insanları dışlamadan onların çeşitli barınma ve hayat pratiklerini yerine getirmesi konularının ele alındığı atölye çalışmalarına Girne Amerikan Üniversitesi Mimarlık ve İç Mimarlık bölümlerinden toplam 66 öğrenci katıldı.
“Girne Kenti Zıtlıklar ve Uyumlar Bağlamında İncelendi”

‘Girne Kentinde Tasarımın Temel İlkeleri Atölyesi’ çerçevesinde, öğrenciler, oran-ölçek, nesne-zemin, tekrar-ritim, zıtlık-uyum, bütün-parça, doğa-yapı, gerçek-sanal, organik-geometrik ve kamusal-özel kavramları temelinde gruplara bölündüler. Öğrenci grupları alan gezileri, fotoğraflama ve belgeleme, araştırma ve sunum yaparak, Girne kentini ve mimarisini bu kavramların oluşturduğu zıtlıklar ve uyumlar bağlamında incelediler.
“Kentten Dışlanma Normları Saptandı, İnsan Hakları Bağlamında İrdelendi.”

‘Kent ve İnsan Hakları Atölyesi’nde, insan hakları kavramlarıyla tanışan öğrenciler, bu kavramların mekan oluşumu ve kullanımıyla ilişkilerini çeşitli atölye çalışmalarıyla keşfetmeye çalıştılar. Kent mekanında gerçekleşen politik, sosyo-ekonomik ve kültürel etkileşimlerin simülasyonlarını deneyleyerek, kentteki dışlanmaları tespit ettiler. Bu tespitler bağlamında ve kent ile ilgili olan çeşitli insan hakları normlarını konu alarak, gruplara bölünen öğrenciler, Girne kentini insan hakları normları açısından incelediler.
“Girne Kent Yaşamından Dışlanan Grupların Sorunları Tartışıldı”

Eşitlik ve ayrımcılılığa uğramama ilkesi çerçevesinde barınma, sağlık, çalışma, eğitim, güvenlik, katılım ve demokratik temsil, uyumlu gelişme, sağlıklı çevre, kamusal hizmetlere erişim, ulaşım, kültürel aktivitelere katılım, dinlence ve spor ve bilgilendirme hakları perspektifinden Girne kentinin sorunları değerlendirildi ve özellikle dışlanan grupların kent hayatına dahil edilmelerinin yollarını arayarak öneriler geliştirildi.
“Mimarlık ve Kentsel Tasarım ile ilgili Yeni Yaklaşımlar Girne Kent Sorunları Bağlamında Değerlendirildi”

GAÜ Mimarlık Fakültesinde atölye çalışmalarının sona ermesi ile birlikte yapılan açıklamada atölye çalışmaları temelinde mimarlık, kent ve tasarım alanlarında öğrencilerin duyarlılıklarının artması, bu duyarlılıkların meslek pratiği ve mimari uygulamalardaki bilgi birikimi ile desteklenmesi ve öğrencilerin mimarlık ve kentsel tasarım alanlarında son zamanlarda tartışılan yeni yaklaşımlarla tanışmaları hedeflendiği vurgulandı. Bu çerçevede öğrencilere formel mimarlık eğitimine paralel olarak, mimarlığın diğer disiplinlerle olan bağlantılarını keşfetmeleri, meslek pratiğindeki deneyimlere erişmeleri ve mimarlığın insanlığa katkıları hakkında fikir sahip olmaları amaçlandığı ifade edilerek atölye çalışmalarının Girne kentinin mimari, kentsel tasarım ve sosyolojik sorunlarının çözümünde öneml katkılar yapacağının altı çizildi.