GAU COVİD – 19 OLGU TAKİP PROTOKOLÜ

Duyurular

GAÜ'DEN

GAU COVİD – 19 OLGU TAKİP PROTOKOLÜ

*ADAPASS KARTI OLMAYAN ÖĞRENCİ-ÖĞRETMENLER; 

DERSLERE ALINMAYACAKTIR.

*ATEŞ, HALSİZLİK, KOKU ALAMAMA, KURU ÖKSÜRÜK GİBİ ŞİKAYETİ OLANLAR; 

DERSLERE ALINMAYACAKTIR.

*ANTİJEN + , PCR + OLGULAR; 

DERSLERE ALINMAYACAKTIR.


A.Antijen+ olgular derhal PCR testi yaptıracaklar, 

PCR + olgular Sağlık Bakanlığı protokolüne tabi olacaklar, 

ayrıca bu olgular, Pandemi Kurulu Başkan yardımcısı Dr Hüseyin Cenkler’e bildirilecektir. 

B. Bölüm veya Fakültede 3 PCR+ olgu, 10 günlük süre içerisinde ortaya çıkarsa Fakülte 1 hafta süreyle online eğitime geçecek, 

öğrenci-öğretmen tüm personel, sonuncusu 1 hafta sürenin sonunda olmak üzere en az 2 kez Antijen testi yaptıracaklardır. 

10 gün süre içerisinde PCR+ olgu sayısı 2 ve altına düşerse; 

Fakülte veya bölüm yüz-yüze eğitime geçebilecektir. 

Antijen testi çıkanlar; yüz-yüze eğitime devam edebilecek, 

+ çıkanlarda; A protokolü uygulanacaktır.

C. Aynı binada ders yapan fakülteler veya bölümler varsa, 

B  protokolü; aynı binada ders yapan bütün fakülte ve bölümlerde uygulanacaktır.


GAÜ PANDEMİ KURULU

 

Prof Dr Hasan Zafer Acar                                                       Uz Dr Huseyin Cenkler

 

 

 Uz Dr Osman Ozpar               Uz Dr Emine Güllüelli           Uz Dr Ahmet Elgin