2021-2022 Güz Dönemi Diploma Onay İşlemi Hakkında

Duyurular

GAÜ'DEN

2021-2022 Güz Dönemi Diploma Onay İşlemi Hakkında

Bilindiği üzere KKTC Bakanlar Kurulu 21.06.2021 tarih ve E.S.(K-I)801-2021 Karar Sayılı kararı uyarınca KKTC'deki Üniversitelerde 2021-2022 Akademik yılı Güz dönemi için yüz yüze eğitim modeli uygulanmasına yönelik bir dizi kararlar üretmiştir.

İlgili karar uyarınca yüz yüze (seyreltilmiş) eğitim modelinin uygulanacağı ülkemizde aktif olan yükseköğrenim öğrencilerinin Güz döneminde KKTC'de bulunmaları ve öğrenci muhaceret izinlerini tamamlamaları zorunludur.

Bu bağlamda 2021-2022 öğretim yılı Güz dönemi mezunlarınızın Bakanlığımızda yürütülecek diploma onay işlemlerinde ilgili diploma, transkript,vb evraklarla birlikte öğrenciye ait güncel muhaceret belgesi ve adaya giriş-çıkış dökümlerinin de ibraz edilmesi gerekmektedir.

Öğrencileriniz ve Üniversiteniz adına süreçte doğabilecek mağduriyetlerin önlenmesi maksadıyla öğrencilerinize gerekli bildirimin yapılması ve Şubat 2022'den başlamak üzere KKTC uyruklu öğrenciler dışında diploma onay işlemlerinde öğrencilerin güncel muhaceret izin belgelerinin ve adaya giriş-çıkış dökümlerinin de evraklara eklenmesi gerekmektedir.

Yukarıda verilen bilgi doğrultusunda güncel muhaceret izin belgesi ve adaya giriş çıkış dökümleri ibraz edilmeyen diplomaların onay işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim. Saygılarımla.


Olgun AMCAOĞLU

Bakan