DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU

Haberler

GAÜ'DEN

Girne Amerikan Üniversitesi Araştırma Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. M. Fatih Hüseyinoğlu Kaş-Kekova ÖÇKB’nde sualtı incelemelerine katıldı

Girne Amerikan Üniversitesi Araştırma Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. M. Fatih Hüseyinoğlu Kaş-Kekova ÖÇKB’nde sualtı incelemelerine katıldı

WWF-Türkiye’nin Antalya ili sınırları içerisinde bulunan Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde (ÖÇKB), 2002-2014 yılları arasında yapılan sualtı biyolojik çeşitlilik izleme çalışmaları sonucunda deniz kıyı koruma alanı içerisinde istilacı-lesepsiyan türler tespit edilmiştir. Deniz kıyı koruma alanlarını bu türler üzerindeki etkileri ile birlikte istilacı-lesepsiyen türlerin yerel türlere, ekosistemlere ve yerel ekonomiye etkilerinin incelenmesi, Türkiye’nin Akdeniz kıyıları ve Doğu Akdeniz için kritik önem taşımaktadır. İstilacı-lesepsiyen türlerleilgili olarak denizlerimizde yapılmış çalışmalar nispeten yetersiz olup, özellikle güney denizlerimizdeki araştırmalar bölgenin ekonomik türleriyle ilgili biyolojik ye ekolojik çalışmalara daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini göstermektedir.


İstilacı türler ve bu türlerin etkilerini araştırmak üzere Girne Amerikan Üniversitesi Araştırma Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. M. Fatih Hüseyinoğlu, Nice Üniversite`ne mensup araştırmacılar ve WWF-Türkiye sorumlularının katılımıyla 25-30 Haziran 2016 tarihleri arasında Kaş-Kekova ÖÇKB’nde sualtı incelemeleri yapılmıştır. Ayrıca "Dalışa ve Balıkçılığa Kapalı" bölgelerde ve bu bölgelere yakın alanlarda yapılan dalışlar sırasında "Sualtı Görsel İnceleme" metodu kullanılarak orfoz, lahoz, sinarit ve mercan türlerinin bireyleri belirlenen boy aralıklarına göre sayılmıştır. Araştırmalar kapsamında balıkçılar ve dalgıçlar ile anketler ve görüşmeler yapılmıştır.


Akdeniz’e kıyısı olan diğer ülkelerde devam edecek olan istilacı-lesepsiyen tür araştıması Ekim, 2016’da sona erecektir ve Akdeniz’in son durumu hakkında kapsamlı bir rapor yayımlanacaktır.