HUKUK FAKÜLTESİ

Duyurular

GAÜ'DEN

Roma Hukuku Vize Sınavı Hk.

KONU:
Ius gentium (yabancılar hukuku) hakkında bilgi veriniz. 

Roma hukukunun günümüzde uygulanmasına etkisi bakımından değerlendiriniz.

NOT:
Ödev için sayfa sınırlaması yoktur.
Yararlanılan kaynaklar kaynakçada gösterilmelidir.
Ödev, 22 Nisan 2021 perşembe günü, halukemiroglu@gmail.com adresine gönderilecektir.
Bu tarihten önce ya da sonra gönderilen ödevler kabul edilmeyecektir. Tarih kısıtlamasına uymanızı önemle rica ediyorum.
Başarılar dilerim.
Prof. Dr. Haluk EMİROĞLU