GAÜ MİMARLIK ÖĞRENCİLERİNDEN YIL SONU SERGİSİ

Haberler

GAÜ'DEN

GAÜ MİMARLIK ÖĞRENCİLERİNDEN YIL SONU SERGİSİ

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık 4. sınıf öğrencileri mezuniyet projelerini sergileyerek jurinin değerlendirmesine sundu. 

Stüdyo yöneticileri Prof.Dr. Deniz Orhun ve Yrd. Doç. Dr. Boğaçhan Bayülken’in katkılarıyla, Girne’den, Hakkari Yüksekova’ya ve İzmir Seferihisar’a kadar yayılan geniş bir coğrafyanın temsilcileri olan öğrencilerimiz, Güz döneminde  kendi bölgelerinin gerek çevresel, gerekse sosyo-ekonomik koşullarını dikkate alarak hazırladıkları proje önerilerini, Bahar döneminde mimari proje olarak gerçekleştirdi. Çeşitliliğe sahip proje temaları kimi öğrenci için sosyal dayanışma merkezi niteliğindeki Tarımsal Araştırma Merkezi iken; kimi öğrenci için, yaşam boyu öğrenme merkezi niteliğindeki Şehir Enstitüsü tasarımı olarak gerçekleşti.

Sergi ve proje ile ilgili açıklamda bulunan Prof. Dr. Deniz Orhun, “Öğrenciler dönem başından itibaren yerelliğin bir ilişkiler bütünü olduğunu tartışmaya açtılar ve seçtikleri alanın ekolojik özelliklerinin yanı sıra, yerel yaşam alışkanlıkları gibi sosyo-kültürel değerlerinin sürdürülebilirliğini tasarımlarıyla bütünleştirmenin yollarını araştırdılar. Yerel olanın sürekliliğinin devamlı değişim aracılığıyla sağlanabileceği varsayımıyla, teknolojik gelişmeler paralelinde; yaratıcı tasarımlarıyla, mimarlık alanında yaşanan çağdaş eğilimlere açık olduklarını sergilediler.

Tasarımlarına kattıkları açık ve yarı-açık mekanlar aracılığıyla, yapılarının, kent ve kentli arasındaki kamusallık ilişkisinin gelişmesine olumlu katkıda bulunmasına özen gösteren 45 öğrencimizin mezuniyet projeleri, içerikleri kadar, gerek tasarımları, gerekse sunum teknikleri açısından jurinin takdirini topladı.”