GAÜ AKADEMİSYENİ KANIPEK’İN ÇALIŞMASI ULUSLARARASI YAYIN EVİ TARAFINDAN YAYIMLANDI

Haberler

GAÜ'DEN

GAÜ AKADEMİSYENİ KANIPEK’İN ÇALIŞMASI ULUSLARARASI YAYIN EVİ TARAFINDAN YAYIMLANDI

 

GAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Kamil Kanıpek Kitap Bölümü Yayınlandı.
Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölüm Başkanı Dr. Kamil
Kanıpek’in KKTC’de sendikaların halkla ilişkiler yöntemleri ve yeni medya kullanımları
konulu, ‘Sendika faaliyetleri, sendikaların halkla ilişkiler yöntemleri ve yeni medya
kullanımı: KKTC örneği’ başlıklı çalışması, kitap bölümü olarak yayınlandı. Çalışmaya,
‘Yönetim, Çalışma Hayatı ve Sendikacılık Araştırmaları’ adlı, İKSAD Uluslararası Yayınevi
tarafından yayınlanan kitabın 3. bölümü olarak yer verildi.
İnternetin giderek iletişim alanında daha fazla önem kazanmaya başladığı günümüzde, web
sayfalarının halkla ilişkiler amaçlı kullanımının değerlendirilmesi önemli bir konu olarak
güncelliğini korurken; bir toplumdaki diğer tüm örgütlenmeler gibi sendikaların da siyasal,
kültürel, ekonomik ve teknolojik alanda yaşanan değişikliklerden olumlu ya da olumsuz
yönde etkilendiği göz önünde bulundurularak, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı
gelişmelerin sendikaların da halkla ilişkiler faaliyetleri açısından bu teknolojileri kullanması
gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.
Halkla ilişkilerin her alanda olduğu gibi sendikal faaliyetlerde de ne denli önemli olduğunun
altını çizen çalışmada, sendikacılıkta yeni medya kullanımı üzerinden halkla ilişkiler
faaliyetlerinin değerlendirilmesi yapıldı. KKTC’de yer alan bazı sendikaların halkla ilişkiler
faaliyetleri kapsamında web sayfalarının incelendiği araştırmada, web sayfa kullanımı ve
interaktif iletişim açısından rolü ele alındı.