LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Duyurular

GAÜ'DEN

Pandemi Nedeniyle YÖK’ün Belirlemiş Olduğu Tez Savunma, Tez İzleme ve QUAL Sınavlarının On-line Olarak Uygulanması Hakkında

YÖK’ün 31 Mart 2020 tarih ve 75850160-104.01.02.04-E.24625 sayılı bildirisi, 2/c bendinde yer alan tez teslim, savunma ve yeterlik sınavlarının denetlenebilir  ortam  ve  şartlarda  gerçekleştirilmesi  ve  muhakkak      kayıt altına alınması şartıyla dijital imkanlar ile yapılabileceğine, erteleme ve kayıt dondurma imkanlarından da yararlanabileceği bilgisi üzerine, GAÜ Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü olarak on-line görüşme yapılmış ve aşağıdaki şekilde karar alınmıştır;

1- Yüksek Lisans ve Doktora tez savunmaları isteğe bağlı olarak on-line veya yüz yüze şeklinde olabilecektir.

- On-line toplantılar için Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü’nün belirlemiş olduğu tarihlerin geçerliği olduğu, en son tez savunma başvuru tarihinin 15 Mayıs 2020 Cuma gününe kadar uzatıldığı ve on-line tez savunmalarının 12 Haziran 2020 Cuma gününde son bulacak şekilde planlanmasına,

- Yüz yüze tez savunmalarda son başvuru tarihinin 31 Temmuz 2020 Cuma ve tez savunmalarının 01 Eylül 2020 Salı gününe kadar son bulacak şekilde planlanmasını

- On-line tez savunma toplantılarının kayıt altına alınması, revize edilen Tez Savunma Talep Formu, Tez Savunma Jüri Tarihi Bildirim Formu ve Tez Savunma Rapor’una Zoom ID ve Zoom Password bilgilerinin yazılması.

- Tez danışman ve jüri üyelerinin e-imzaya sahip olmaları halinde formları imzalamaları, olmaması durumunda da normal hayat koşullarına dönüldüğünde, imzalanarak enstitüye teslim edilmesi

- E-imzalı veya imzasız olarak tüm formların enstitüye laleguvenli@gau.edu.tr adresine ulaştırılması

- On-line olarak yapılacak tez savunmalarında, katılan tüm jüri üyelerine ve savunmayı yapacak olan öğrenciye, toplantının kayıt altına alınacağının bilgisinin verilmesi

- Kayıt altına alınmayan tez savunmaların Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından geçersiz sayılacağı

- Kayıtların incelenmesi gerekliliğinde, tez danışmanının gözetmenliğinde, enstitüden bir kişinin olması

- Tez savunmanın başlamadan önce Enstitü Yönetim Kurulu’ndan bir kişinin, jürinin yeterli sayıda olup olmadığının kontrolü ve on-line için gerekli olan tüm bilgileri aktarması için on-line olması ve bilgileri aktardıktan sonra on-line ortamından çıkması

- Tez savunma sonrasında, tez ile alakalı olarak sonucun kayıt altına alınması ve Tez Savunma Rapor’na bilgisayar ortamında yazılması

- Tez notunun sisteme girilebilmesi için, Tez Savunma Raporu ile birlikte, kayıt altına alınmış olunan savunmanın Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü’ne verilmesi

2- Tez izleme sürecinin on-line olarak yapılması,

3- Yeterlik Sınavının (QUAL);

- İsteyen öğrenciler için on-line sınav yapılması

- On-line sınavın kayıt altına alınması ve bunun öğrencilere bildirilmesi,

- Normal şartlarda yazılı olarak yapılan sınavın, on-line durumunda sözlü sınav şeklinde yapılması

- Yüz yüze sınavı tercih edenlerin 1 Eylül 2020 Salı gününe kadar yazılı sınava girmeleri

- Bu dönem sınava girmek istemeyenlerin, dönemi dondurmaları.