2023-2024 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TAKVİMİ

Duyurular

GAÜ'DEN

2023-2024 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TAKVİMİ 
Girne Amerikan Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü

Girne American University
 Institute of Graduate Studies and Research

 


 
    2023-2024 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TAKVİMİ 

2023-2024 GRADUATE STUDIES CALENDER

 
 
                                                                                                                         DATE: 10.07.2023
 


 2023-2024 GÜZ / FALL:


 
Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin başvuru ve savunma için tarih aralığı / Master and PhD thesis defence application and defence period

 

10 Ekim 2023- 31 Ocak 2024 (Tez savunma başvuru ve savunma Güz dönemi için açıktır)
10th October 2023 – 31st January 2024 (Thesis defence application and defence are open for Fall semester)  

Doktora yeterlilik sınav tarih aralığı / PhD Qualifying exam period:
 
19 Aralık 2023 – 19 Ocak 2024
19th December 2023 – 19th January 2024 

 

 

Tez izleme toplantıları için son tarih / Deadline for monitoring :
 
19 Ocak 2024 / 19th January 2024