Muhacerat Affı Hakkında

Duyurular

GAÜ'DEN

Muhacerat Affı Hakkında

Değerli Öğrencilerimiz, 

Muhaceret işlemlerini tamamlamamış ve cezalı durumda olan öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi Muhaceret Affı resmi olarak yayınlamıştır. İlgili muhaceret affı 90 gün sürecek olup 6 Kasım tarihi ile başlayıp 3 Şubat tarihine kadar devam edecektir.

İlgili af başvurunuzu online olarak https://permissions.gov.ct.tr/amnesty/signup web sitesinden gerçekleştirebilirsiniz. 

Öğrenci ikamet izni online işlemleri için başvuru linki: https://icisleri.gov.ct.tr 

ÇALIŞMA VE MUHACERET AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

1.KKTC’de Kayıt Dışı Durumda Bulunup (Çalışma İzinsiz ve İş Kurma İzinsiz) Vize Cezası Oluşan Yabancı Uyruklular:

KKTC’de kayıtdışı olarak bulunup vize cezası oluşan yabancı uyruklular, KKTC’den çıkış yapmaları ve çıkışta 1 Asgari Ücret tutarında ceza ödemeleri   halinde veya yurtdışına çıkış yapmak istememeleri durumunda  İçişleri Bakanlığı’na bağlı Muhaceret Dairesi’ne 1 Asgari  Ücrete ilaveten 250 TL  ek ücret   ödeyerek, 45 günlük ziyaretçi   izni alabilecek ve 45 günlük ziyaretçi   izni süresi içerisinde iş bulmaları halinde  ziyaretçi iznini çalışma iznine dönüştürebilecekler.

2.Yurtdışına Vize Cezalı Çıkış Yapan Yabancı Uyruklular:

KKTC’de kayıt dışı durumda bulunup vize cezası oluşan ve   yurtdışına  vize cezalı çıkış yapanlar,  KKTC’ne (herhangi bir deniz veya hava limanından)  giriş yaparak, Polis Muhacerete  1 asgari ücret ( 1834 TL)  tutarında ceza  ödeyecekler ve kendilerine KKTC’ne girişte 45 günlük giriş vizesi verilecektir. 45 günlük vize süre içerisinde ödedikleri cezanın makbuzu ile birlikte Çalışma Dairesi Müdürlüğü veya Bölge Amirlikleri’ne  başvuruda bulunarak  ön izinden muaf tutulacak ve çalışma izni alabilecekler.

3.Kayıt Dışı Çalışırken veya İkamet İzinsiz Olarak Bulunurken Yakalanıp İhraç Edilenler:

Kayıt dışı çalıştığı gerekçesiyle KKTC’den ihraç edilenler, yurtdışında kendilerine en yakın  KKTC Dış Temsilcilikleri’ne başvuru yaparak veya bir vekil vasıtasıyla Muhaceret Dairesine başvurarak aftan yararlanabilecek. Bu kapsamda aftan yararlanacak olanlara  tanınan başvuru süresi 3 ay’dır.İhraç kararı kapsamında yurt dışında bulunan ve aftan yararlanmak isteyenlerin yapacakları başvurular,   İçişleri Bakanlığı  tarafından   değerlendirilip  onaylandıktan sonra, bu kapsama giren kişiler 3 ay içinde aftan faydalanabilecektir.Bu kişiler, KKTC’ne (herhangi bir deniz veya hava limanından)  giriş yaparak, Polis Muhacerete  1 asgari ücret ( 1834 TL)  tutarında ceza  ödeyecekler ve kendilerine KKTC’de 45 günlük giriş vizesi verilecektir. 45 günlük süre içerisinde ödedikleri cezanın makbuzu ile birlikte Çalışma Dairesi Müdürlüğü veya Bölge Amirlikleri’ne  başvuruda bulunarak  ön izinden muaf tutulacak ve çalışma izni alabilecekler.

 

 

4.KKTC’de  Kayıt Dışı Durumda Bulunup ( Ziyaretçi izinsiz ve İkamet İzinsiz )  Vize Cezası Oluşan Yabancı Uyruklular:

KKTC’de kayıt dışı durumunda bulunup vize cezası oluşan yabancı uyruklular, KKTC’den çıkış yapmaları ve çıkışta 1 Asgari Ücret tutarında ceza ödemeleri   halinde veya yurtdışına çıkış yapmak istememeleri durumunda  İçişleri Bakanlığı’na bağlı Muhaceret Dairesi’ne 1 Asgari  Ücrete ilaveten  250 TL   ek ücret  ödeyerek, 45 günlük ziyaretçi  izni alabilecek ve 45 günlük ziyaretçi  izni süresi içerisinde iş bulmaları halinde  ziyaretçi  iznini çalışma iznine dönüştürebilecekler.

 

Bilgilerinize önemle sunulur.

 

Zerin GÜRLER

Öğrenci İşleri Daire Başkanı