GAU Eğitim Fakültesi 2020 Yaz Okulu Açılacak Dersler

Duyurular

GAÜ'DEN

GAU Eğitim Fakültesi 2020 Yaz Okulu Açılacak Dersler

 

GAU Eğitim Fakültesi 2020 Yaz Okulu Açılacak Dersler
Eğitim Fakültesi Ortak Dersler

Ders KoduDers AdıDersin Öğretim Elemanı
OKÖM203/ BİL310/MUS4013/GK405Bilimsel Araştırma Yöntemleri
OKÖM201/ GKD304/GCC201Türk Eğitim Tarihi
OKÖM301/ EGT418/MEG404/EGT414/EDU412/SNM406Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
IST307/RPD203İstatistik 1
RPD204İstatistik 2
OKÖM404/ EGT314/MEG406/ EGT423/ EDU 417Özel Eğitim
OKÖM303/ EGT316/EGT205/EGT308/SNM301/MEG202Ölçme ve Değerlendirme
OKÖM304/ EGT309/MEG302/EDU309(BÖTE)Sınıf Yönetimi
OKÖM103Eğitim Felsefesi
OKÖA405/ OKÖ411Karekter ve Değerler Eğitimi
OKÖM104/ EGT114/ MEG102Eğitim Psikolojisi
OKÖM403/EGT405/ EGT421Rehberlik
TAR101/NH001/BEÖ113/GCC401/NHE101Tarih 1
TAR102/NH002/BEÖ112/GCC402/NHE102TARİH 2
OKÖ204/ TUR305/TURA201Çocuk Edebiyatı
EGT304/ RPDMS210/SNOMS208/EDU410/CITVE344Karşılaştırmalı Eğitim/COMPARATIVE EDUCATION
GK407Topluma Hizmet Uygulamaları
BİL104Bilgisayar 2
PDR Bölümü Dersleri

RPD406 Meslek Etiği ve Yasal Dayanaklar
Seçmeli 5 (RPD412)Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı
Seçmeli 4 (RPD418)İstismar
Seçmeli 3 (RPD407)Seçmeli 3
RPD206İnsan İlişkileri ve İletişim
RPD308 Rehberlikte Program Geliştirme
RPDM201Öğretim İlke ve Yöntemleri
RPDA201Gelişim Psikolojisi
RPDA203/RPD210Öğrenme Psikolojisi
RPD410Çocuk İhmali ve Yasal Dayanaklar
RPDA205/RPD208Sosyal Psikoloji
RPD403Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması
RPD202Test Dışı Teknikler
RPD312Psikolojik Danışma Kuramları
GK211/ RPDGS203Bilim Tarihi
RPD401Psikolojik Testler
RPD402Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri
EGT427Eğitim Yönetimi
GK407Topluma Hizmet Uygulamaları
BÖTE Dersleri

CIT203Programing Language 1
EDU210Instructonal Design
EDU314TR EDUCATION SYSTEM AND SCHOOL MANAGEMENT
CITV310TR EDUCATION SYSTEM AND SCHOOL MANAGEMENT
CIT205COMPUTER HARDWARE
EDU309CLASSROOM MANAGEMENT
CITAE419/CIT419 (NEW COURSE)Educational Web and Mobile Application Design
Müzik Öğretmenliği Bölümü Dersleri

OKÖ304/SNA212Müzik Eğitimi 2
MUS4011Türk Müziğinde Çok Seslendirme
MUS2004Piyano VI
Sınıf Öğretmenliği Bölümü Dersleri

SNA402Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim
SNA401Görsel Sanatsal Eğitimi
SNA308Matemetik Öğretimi 2
SNM406TÜRK EĞİTİM SİSTEMİM VE OKUL YÖNETİMİ
Türkçe Öğretmenliği Bölümü Dersleri

TUR308Özel Öğretim Yöntemleri II
TUR403Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri
GKD403Kıbrıs Türk Kültürü
GKD306Uygarlık Tarihi
TUR306Yabancılara Türkçe Öğretimi
TUR204Türk Halk Edebiyatı 2
TURA205Türk Halk Edebiyatı 1
TUR202Cümle Bilgisi
TUR207/ TURA207Yeni Türk Edebiyatı 1
TUR402Metin İnceleme: Şiir Bilgisi
TUR307Dünya Edebiyatı
TUR302Konuşma Eğitimi
TUR103Ses Bilgisi
TUR104Şekil Bilgisi
TUR206Eski Türk Edebiyatı 2
ELT Bölümü Dersleri

ELT301Teaching English to Young Learnes 1
ELT401Materials Adaptation & Development
ELT402Language Testing & Evaluation
ELT405Elective 1 Novel
ELT403 Second Foreign Language III
ELT404Elective II: Applied Linguistics
EDU306Measurement and Assessment
EDU410Comparative Education
ELT 306TEACHING FOUR SKILLS
EDU 412TR EDUCATION SYSTEM AND SCHOOL MANAGEMENT
ELT 403SECOND FOREIGN LANGUAGE
ELT 202ENGLISH LITERATURE
ELT 302TEACHING EN TO YPUNG LEARNERS II
ELT 304TR-EN TRANSLATION
ELT 308LITERATURE AND LANG. TEACHING II
EDU 417SPECIAL EDUCATION
ELTV 201TEACHING PRINCIPLES AND METHODS
ELTV203INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES
ELTA205APPROACHES TO ELT
GCC201HISTORY OF TR EDUCATION
Eltv304 Measurement and assessment in education
Eltv306Elective IV;non-formal education settings
Eltge302Elective IV;career planning and advancement 
Eltae308Elective IV;sociolinguistics and language teaching 
OKÖ Bölümü Dersleri

OKÖA210/ OKÖAS315Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitimi
OKÖ408Çocuk Hakları Eğitimi
OKÖ402İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları
OKÖGS321 (Genel Seçmeli 3)İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi
OKÖ300Beden Eğitimi ve Oyun
OKÖAS219 (Alan Seçmeli 1)/ OKÖ401Türk Kültüründe Aile ve Çocuk
OKÖA407Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Eğitimi
OKÖAS420 (Alan Seçmeli 6)Farklı Ülkelerde Erken Çocukluk Eğitimi
OKÖAS316 (Alan Seçmeli 4)/ OKÖMS415Eğitimde Drama/ Erken Çocuklukta Yaratıcılık
OKÖMS416 (Meslek Seçmeli 6)Eleştirel ve Analitik Düşünme
OKÖ406/ OKÖA307Çocukları Tanıma Teknikleri
OKÖ207Çocukta Oyun Gelişimi
OKÖ302Özel Öğretim Yöntemleri 2
EGT311Özel Öğretim Yöntemleri 1
OKÖ202Erken Çocukluk Döneminde Gelişim 2
OKÖAS327Çocukta Sosyal Beceri Eğitimi
OKÖA309Erken Çocuklukta Öğrenme Yaklaşımları
OZEL EĞİTİM Bölümü Dersleri