Kamuoyuna Duyuru

Duyurular

GAÜ'DEN

Kamuoyuna Duyuru

Yüksek İdare Mahkemesi tarafından YİM NO. 82/2013 ve YİM No.144/2015 sayılı karar ve emirlerine rağmen aylardır Girne Üniversitesi (University of Kyrenia ) ismini kullanmaya devam ederek faaliyette bulunan ilgili üniversite, Mahkeme Kararını karartmaya ve Mahkeme kararının açık olmadığı izlenimini yaratmaya çalışarak, verilen Mahkeme kararını by pass veya etkisiz kılmaya çalışmaktadır. Maalesef, bu karartma ve etkisizleştirme çalışmalarına doğal bağları nedeniyle YÖDAK Başkanının gönüllü katılması anlaşılırken, Başsavcılığın Davalı taraf olarak katıldığı ve mezkur karar ve emirleri gayet iyi anlamasına rağmen, İlgili Üniversitenin çalışmalarına destek verir mahiyetinde görüşler vermesini anlamak mümkün değildir.

 

Yüksek İdare Mahkemesi (YİM) 82/2013 tarihli ve D.19/2015 sayılı kararıyla “Girne” ve “Üniversite” isimlerinin hiç bir kimseye mal edilemeyeceğine hükmetmiştir. Bu karar, kesin, nihaî ve başta idari kurumlar olmak üzere herkesi istisnasız bağlayan hukukî bir karardır. YİM ilgili kararında: “ ...Girne" isminin coğrafi isim olarak tek başınaverilmiş olabileceği gibi ters bir durumla karşılaşılmaktadır.İlgili Şahsın bir üniversite olduğu ve "üniversite" sözcüğünün veya isminin ayırt edici değil, üniversiteleri tanımlayıcı bir sözcük olarak tüm üniversiteler gibiyer aldığı gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, kararı sıkıntılı hale getirdiği açıktır...İdarenin uygulamasına aykırı işlem yapan İdarenin, tamamen keyfi davrandığı gerçeğinden söz etmek huzurumuzdaki mesele için kaçınılmazdır. Coğrafi isim olan "Girne" veya "Kyrenia" isminin, bir kişiye verilmezken, diğer bir kişiye verilmesinde İdarenin takdir yetkisi kullanımından söz etmek ise olanaklı değildir...Tescil işlemi ile "Girne" veya "Kyrenia" isminin birtek İlgili Şahıs tarafından kullanılmasının önünü açmak, takdir yetkisini kötüye kullanma sonucunu doğurmaktadır.İdarenin, "Girne" veya "Kyrenia" ismini tek başına bir kişiye veremeyeceği veya vermediği gerçeği ortada dururken buna ters bir biçimde uygulamada vermiş olması, "kuralların o sebep için öngörmediği sonucu yaratmasını" gündeme getirdiğindenisim tescili kararı, sebep unsuru açısından  sakat bir karar halini almaktadır.İsim tescili noktasında, kamu yararı gözetilmeden alındığını düşünmek de kaçınılmaz hale geldiğinden, amaç unsuru açısından da kararın sakat olduğu sonucuna varılmaktadır.”  “Belirttiklerime bağlı olarak “University Of Kyrenia Ltd.” isminin tescilinin sebep ve amaç unsurları açısından hukuka aykırı olduğu ve “University of Kyrenia”    adının tescil edilmesi kararının iptali gerektiği sonucuna varırım.” (Kararın tam metnine www.mahkemeler.net adresinden erişilebilir.) hükmünü vererek bu ismin açık bir şekilde kullanılamayacağını karara bağlamıştır. Dolayısıyla Başşavcılığın YİM kararını yok sayar şekilde görüş vermesi YİM kararıyla çelişki arz etmektedir. 

 

Ciddi bir kaynaktan aldığımız ve doğruluğunu kanıtlamaya hazır olduğumuz bir bilgiye göre, 4 Şubat 2016 Perşembe günü Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü,  YÖDAK’a gelip YÖDAK üyelerine “Sözde Girne Üniversitesi” programlarının görüşülmesini sonuçlandırmadıkları için tepki göstermiş, onlara telkin ve tehditte bulunmuş ve hatta üyeleri Başsavcılık adına görüş veren Başsavcı Yardımcı Muavini Behiç Öztürk’e, bu konunun detaylarını anlatması için yönlendirmede” bulunmuştur. Ne ilginç bir tesadüftür ki bu diyalogda adı geçen kişiyle, verdiği mütalaalarla YDÜ Kurucu Rektörünü doğrulayan kişi aynı isim,“Behiç Öztürk” olup kendisi YİM kararlarının uygulanmaması konusunda kararlı bir tutum sergilemektedir.

 

Bütün bu gelişmeler karşısında kamuoyu nezdinde şu soruları soruyor ve kamuoyu vicdanına sesleniyoruz:

  • Girne Üniversitesi isminin kullanılması Mahkemece men edilmedi mi?
  • Başsavcı adına görüş veren Sn. Behiç Öztürk’ün bu kararlardan haberi yok mu?
  • Başsavcı adına görüş veren Sn. Behiç Öztürk’ün görüşleriyle, İlgili Üniversitenin Mahkeme kararını karartma ve etkisizleştirme çalışmaları uyumlu gözükmüyor mu?

 

 

Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Kutsal Öztürk