2015-2016 AKADEMİK YILI EĞİTİM –ÖĞRETİM AF BAŞVURU DUYURUSU

Duyurular

GAÜ'DEN

2015-2016 AKADEMİK YILI EĞİTİM –ÖĞRETİM AF BAŞVURU DUYURUSU

03.10.2015

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

2015-2016 AKADEMİK YILI EĞİTİM –ÖĞRETİM AF BAŞVURU DUYURUSU

 

26 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6569 Sayılı Kanun’un 32. Maddesi ile 2547 Sayılı Kanun’a eklenen Geçici 68. maddede  “Yükseköğretim kurumlarından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde başvuruda bulunmaları hâlinde, geçici 58 inci maddede yer alan esaslara göre, ilgili yükseköğretim kurumunda açılmış program ve ders var ise takip eden eğitim-öğretim yarıyılında, yoksa takip eden eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.” denilmektedir.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı’nın 19.10.2015 tarihli toplantısında alınan ve 20.10.2015 tarihli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nde yayınlanan karar ile aşağıda yer alan  kurallar dahilinde Af kapsamında Üniversitemize başvuruda buluanabileceklerdir.

 

20.10.2015 tarihli K.K.T.C. Resmi Gazetede yayınlanan ilgili maddeler;

 • Bu Yasa Kapsamında olnan kişilere, bu (Değişiklik) Yasasının yürülüğe girdiği tarihten başlayarak 1 (bir) yıllık süre üçerisinde ilişkilerinin kesildiği yükseköğretim kurumlarına başvuruda bulunmaları halinde kendilerine eğitim tamamlama hakkı verilir.
 • Bu Değişiklik Yasasının yürülüğe girdiği tarihte gözaltında, tutuklu veya mahkum olup da cezaevinde bulunanlar, bu hallerinin sona ermesini takip eden 3 (üç) ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde, bu Yasanın 5. Maddesinde de yer alan haklardan yararlanabilirler.
 • Bu Değişiklik Yasasının yürülüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar, terhislerini takip eden 3 (üç) ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde, bu Yasanın 5. Maddesinde belirtilen haklardan yararlanabilirler. Müracaat süresi içinde askere alınmaları gereken K.K.T.C. vatandaşlarından, bu Yasada belirtilen hakları kullananların askerlikleri ertelenmiş sayılır. Bu Yasadan yararlanarak öğrenciliğe intibakları yapılan K.K.T.C. vatandaşlarının askerlik erteleme işlemleri hakkında Askerlik Yasasının 35. Ve 36. Maddesi uygulanır. Bunlardan askere alınması gerekenlerin istemeleri halinde, askerlik süresi boyunca eğitim hakları dondurulur.

 

Kimler Bu Maddeden Yararlanabilir:

20.10.2015 tarihine kadar, yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil tüm sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrenciler kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler ile yurt dışındaki üniversitelerden yatay geçiş yaptıktan sonra yatay geçişleri iptal edilenler dahil, terör suçundan hüküm giyenler hariç her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan öğrencileri kapsamaktadır.

 

Kimler Bu Maddeden Yararlanamaz:

20.10.2015 tarihinden sonra ilişiği kesilenler ve terör suçundan hüküm giyenler bu maddeden yararlanamazlar.

 

Başvuru Süresi ve Başlama Dönemleri ve Kayıt İşlemleri:

Güz Dönemi Başvuruları 13 Kasım 2015, Bahar Dönemi Başvuruları 5 Şubat 2016 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.

2015-2016 Güz döneminde eğitime başlamayı planlayan öğrencilerin 13 Kasım 2015 tarihine kadar hem başvuru hem de kayıt işlemlerini aynı süreçte tamamlamaları gerekmektedir.

 

Ücretlendirme

Af kapsamında Üniversitemizdeki eğitimine devam edecek olan öğrencilere 2015-2016 Akademik yılı ücretlendirmesi uygulanır. ÖSYM bursuna sahip olan öğrenciler Af kapsamında eğitimlerine başladıktan bir akademik dönem sonra genel not ortalamaları 2.00’nin üzerinde olması halinde ilgili burslardan yararlanabileceklerdir. Mesleki indirimler Af Kapsamında eğitime devam eden öğrenciler için geçerli olacaktır.

 

Başvuru Şekli:

Başvurular, şahsen Öğrenci İşleri’ne gerekli belgeler ile  ya da e-posta (kayit@gau.edu.tr) yoluyla yapılmalıdır. Başvurusu onaylanan öğrencilerin K.K.T.C. Kampüsünden kayıt işlemlerini aşağıda yer alan gerekli belgeler ile tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru süresi bittikten sonra gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 • Başvuru Dilekçesi
 • ​​Savcılıktan alınacak “Adli Sicil Kaydı”,belgesi​
 • ​Üniversitemize ÖSYM tarafından yerleştirildiği halde kayıtlanamayanlar ayrıca belirtilen belgelere ilave olarak ÖSYS Yerleştirme Belgesi
 • Lise diploması
 • Son altı ay içinde çekilmiş​ 4 adet (4,5 x 6 cm) boyutunda fotoğraf

 

Üniversiteye Kayıt Hakkı Kazandığı Halde Hiç Kayıt Yaptırmayanlardan İstenecek Belgeler. 

 • Başvuru Dilekçesi
 • ÖSYM sınav sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.
 • (a) Lise veya Dengi Okul Diploması (Diplomanın aslı, diplomasını kaybedenler ise mezun oldukları kurumdan alacakları “DİPLOMASINI KAYBEDENLERE MAHSUS ÖĞRENİM BELGESİ”)’nin aslı.
  (b) Dikey Geçiş Sınavı sonucu kayıt yaptıracaklar MYO diploması ve transkriptinin aslı.
 • Askerlikle İlişkisiz Belgesi.
 • Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.​

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI