Müzik Öğretmenliği Bölümü - Özel Yetenek Giriş Sınavı

Duyurular

GAÜ'DEN

Müzik Öğretmenliği Bölümü - Özel Yetenek Giriş Sınavı

Sınav Öncesi Eğitim ve Tanışma (10 Temmuz 2015 Cuma)                            

 

Sınav öncesi eğitimin amacı, adayları yetenek sınavlarına hazırlamaktır. Bu eğitimde adaylara müziksel dikte, solfej, deşifre, sesleri aralık ve adları ile tanıma, ayrıca sesleri ezgisel ve armonik olarak duyma, ezgi ve ritm tekrarlama ve sesini doğru kullanabilme becerileri kazandırılır.

 

Sınav öncesi tanışmanın amacı, adayların eğitim süreci boyunca birlikte calışacakları bölüm hocalarını yakından tanımak, onlarla sohbet etmek ve Müzik Öğretmenliği programı konusunda herhangi bir bilgiyi öğrenebilmek ve danışabilmektir. 


Yetenek Sınavı (13 - 14 Temmuz 2015 Pazartesi - Salı)

 

Yetenek sınavında ölçme ve değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktir. Ancak enstrüman sınavı ayrı olarak hesaplanacak ve 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

 

Buna göre adaylardan: 

1- Teker teker verilecek olan 5 ayrı sesin “na” hecesi ile tekrarlanması istenir. (5 puan)

 

2- Aynı anda çalınacak olan 5 adet çift sesin “na” hecesi ile ayrı ayrı tekrarlanması ve hangi aralık olduğunun söylenmesi istenir. (Örnek: Büyük 3’lü, Tam 5’li etc.) (10 puan)

 

3- Ayni anda çalınacak olan 4 adet 3 sesli akorun "na" hecesi ile ayrı ayrı tekrarlanması istenir. (12 puan)

 

4- Çalınacak olan bir ezginin "na" hecesi ile tekrarlanması istenir. (10 puan)

 

5- Verilecek olan 8 ölçülük tonal bir solfej parçasının deşifre olarak okunması istenir. (22 puan)

 

6- Adaylar tarafından önceden seçilmiş olan herhangi bir şarkının, türkünün ya da marşın söylenmesi, adayların sesini kullanabilme becerisini, ses niteliğini, ses sınırını, sesinin işlenebilirliliğini ve ayrıca tonal duygusunu göstermesi istenir. (11 puan)

 

7- Dikte: Modal ya da Tonal dizilerde 8 ölçülük bir dikte parçası çalınır ve adaylardan yazması istenir. (NOT: Dikte sınavları toplu halde yapılır.) (30 puan)

 

Enstrüman Yeteneği: Adayların birseysel enstrümanındaki düzeyini belirlemek için farklı dönemlere ait (Barok, Klasik etc.,) 3-5 dakika arasında iki ayrı eser çalması istenir. (100 puan)

 

Yetenek sınavının bitiminde komisyon üyelerince adaya verilen puanların toplamının üye sayısına bölünmesi ile adayın başarı puanı hesaplanır. Hesaplanan genel puanlamaya göre adaylar sıralanır ve en yüksek puandan başlamak üzere kontenjan sayısına göre Yetenek Giriş sınavında başarı gösteren adaylar Girne Amerikan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümüne kayıt yaptırmaya hak kazanır.


ÖNEMLİ NOT: Sınava katılacak olan adayların KKTC vatandaşı olması gerekmektedir.