BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KKTC ve Türkiye’nin İlk Uluslararası Diplomasi Eğitimleri
BAŞLANGIÇ
02:00
01/01/1970
BİTİŞ
02:00
01/01/1970

KKTC ve Türkiye’nin İlk Uluslararası Diplomasi Eğitimleri

GAÜ, KKTC ve Türkiye’nin ilk uluslararası diplomasi eğitimlerini  KAÜ, Mediators Beyond Borders International,

Dulles University, IBRAMAC, Global Mediators Network, Uluslararası Diplomatlar Birliği işbirliğinde ve

Lefkoşa, İstanbul ve Washington-New York olmak üzere 3 farklı ülke ve yerleşkede verilecek eğitim ve gerçekleştirilecek

ziyaretlerle tamamlamış olacak.

 

Lefkoşa ayağı 19 Eylül’de başlamak üzere 5 tam gün sürecek programın Lefkoşa’daki odak noktası Diplomasiye ait temel kavramları; uluslararası ilişkiler,

uluslararası organizasyonlar, protokol, uluslararası hukuk, terör, günümüz küresel sorunları gibi, irdelemek olacak. Bu sebeple Lefkoşa için

Teoriden Deneyime, Diplomasiye Giriş diyoruz.

 

İstanbul ayağı 21 Kasım’da başlayarak beş tam gün sürecek ve hedefi uyuşmazlık çözüm yöntemlerine, küresel bir bakışla yaklaşmak, Ruanda,

İranda, KKTC, Güney Afrika gibi ülkelerin müzakere ve çözüm süreçlerini irdelemek, diplomasiye has dil ve  liderlik modellerini irdelemek olacak.

Benzer şekilde spor, çevre, kamu gibi farklı diplomasi başlıklarını da irdelemiş olacağız.

 

Washington-New York ayağı 22 Mayıs’da başlamak üzere beş tam gün sürerken, Türk Büyükelçiliği ve KKTC Temsilciliği tarafından ağırlanacak olan

Diplomasi Okulu katılımcılarımız, ayrıca Mediators Beyond Borders, Birleşmiş Milletler, Beyaz Saray, USIP gibi kurum ve yapıları da ziyaret ederek

programlarını tamamlamış olacaklar.

 

Bu program sonunda, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, barış alanında çalışan tüm kuruluşların ve ülkelerin giderek daha fazla önem verdiği,

Taban Diplomasi Temsilcileri olarak, KKTC ve Türkiye’nin ilk Grassroot Diplomatlarını yetiştirmiş olacağız.

 

Bizim GAÜ olarak hedefimiz, kamuoyu oluşturmanın giderek daha önem kazandığı dünümüzde, başta çevre, barış gibi küresel ve bölgesel sorunlar olmak

üzere, yerel sorunların da çözümlenmesinde, etkin rol alabilecek, liderlik yapacak, rol model olacak ve projeler üreterek dönüşümü yaratabilecek

sivil diplomatların oluşmasını ve bu açıdan da, toplumsal bilincin yükselmesini sağlamak.