BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

3. PSİKOLOJİ GÜNLERİ
BAŞLANGIÇ
02:00
01/01/1970
BİTİŞ
02:00
01/01/1970

3. PSİKOLOJİ GÜNLERİ

GAU Psychology Days/3. GAU PsikolojiGünleri

02nd -03rd May 20122nd May 2012 ’We are Special’

10:30 Kermes and photo gallery opening (Front of Rectorate)

Kermes ve fotoğraf sergisi açılışı (Rektörlükönü)11:30-12:15 Opening speech by GAU Psychology Club Students, Psychology Club Advisor SaliseKoçak, Dean of Faculty of Humanities and Karakum Special Education Unit Staff (Spectrum Hall)

Psikoloji Kulüp öğrencileri, Psikoloji Kulüp Danışmani Salise Koçak, BeşeriBilimlerFakültesiDekanı (Proff. Dr Nesrin Kale) ve Karakum Özel Eğitim Merkezi Müdürünün açılış konuşması (Spektrum)Folklore show by 18+ students from Karakum Special Education and Rehabilitation Centre (Spectrum Hall)

Karakum Özel Eğim Merkesi 18 yaş üstü öğrencilerin folklor gösterisi (Spektrum)Dance show from GAU Stage School Students (Spectrum)

GAU SahneSanatlarıBölümünündansgösterisi (Spektrum)12:20-13:00 Active involvement with the visiting students with the attendance of Percussion Onur(Outside Rectorate Building)

PerküsyonOnur’unkatılımıylamisafiröğrencilerimizinaktivitesi (Rektörlükönü)13:00-14:00 Lunch with visiting students (Redroom)

Misafiröğrencilerimizleöğlenyemeği (Redroom)14:00-15:00 Psychologist Musa Saygı seminar: ’Working with Special Children’

Spectrum Hall15:00-15:45 Student Seminars (Can Güngör, EmelUysal) (Spectrum Hall)

ÖğrenciSunumları (Spektrum)16:00 - 18:00 Movie viewing and discussion (Spectrum)

Filimgösterimivetartışma(Spektrum)17:00 Kermes closes

Kermes kapanışı

3rd May 2012 ’Health and Well-Being’10:30 Kermes and photo gallery continues (Front of Rectorate Building)

Kermes vefotoğrafsergidevamı (Rektörlükönü)10:30-11:30 Psychologist ZilihaUluboy seminar: ’TRAUMA: Tortur and Domestic Violence’ (Millennium Senate Hall)

UzmPsikologZilihaUluboysemineri: ’TRAVMA: İşkenceveaileiçişiddet’ (MilenyumKongreSalonu)11:30-12:30 Prof. Dr IlgiŞemin seminar: ’Sexual Health and Sexually Transmitted Infections’(Millennium Senate Hall)

Prof. Dr İlgiŞeminsemineri: ’CinselsağlıkveCinselyollabulaşanhastalıklar’ (MilenyumKongreSalonu)12:30-13:30 PsychologistSelenÜstüner seminar ’CBT’(Millennium Senate Hall)

UzmPsikologSelenÜstünerseminer ’CBT’ (MilenyumKongreSalonu)12:30-14:00 Lunch: International food to be sold made by students and staff in Kermes Area (Front of Rectorate Building)

Öğlenyemeği: Kermes alanındafarklıyörelerdenöğrencilertarafındanhazırlananyiyecekler( Rektörlükönü)14:00-14:45 ’Dance Therapy’ Workshop and Demonstrations (supported by GAU Stage School) (Stage School Studios)

’DansTerapi’ Workshop veuygulama (GAU SahneSanatlarBölümüdesteğiyle) (SahneSanatlarıstüdyosu)

17:00 Kermes Closes

Kermes Kapanışı