KONAKLAMA VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü

 

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ
  
    
21 nci yüzyılın çok yönlü ekonomik ve teknik   donanımları bünyesinde barındıran, diğer dallara oranla katma değeri yüksek   bir duruş sergileyen havacılık sektörünün çok yönlü teorik ve uygulamalı   etkin bir eğitime duyduğu gereksinim kapsamında, Dünya ve Avrupa Birliği (AB)   içindeki “Havacılık Altyapısının” gelişimi öngörüsü ile, GAÜ; üstlenmiş   olduğu vizyon ve misyona hizmet etmek üzere    havacılık sektörüne uygun “İnsan Kaynağı” sağlanmasına yönelik, özgün   Havacılık Programları ile çok yönlü ve çok boyutlu etkin ve sürekli gelişime   açık bir “Eğitim ve Öğretim” hizmeti vermeyi ve sürekli gelişen havacılık   sektörünün küresel ve bölgesel insan kaynağı ihtiyacının giderilmesini   amaçlamıştır.   
GAÜ, devlet, üniversite ve havacılık sektörü   arasında küresel ve uluslararası düzeyde “Stratejik İşbirliği” ve “Eşgüdümlü   Paylaşım” ile çok boyutlu ve çok kültürlü oluşturduğu platformun “Sinerjisi” ile   GAÜ Üniversitesinin; sürecin getirdiği tecrübesinin yanında, üç kıtayı   kapsayan uluslararası kimliği ve çok kültürlü boyutunun kazandırdığı göreceli   avantajlı duruşu ile havacılık sektörü ve yönetimlerinin ihtiyaçları ile   örtüşen çok boyutlu bir eğitim ve öğretim ortamı yanında programın ingilizce   olması ve havacılık yönetimi öğretisi ile desteklenmesi GAÜ dört yıllık   akademik havacılık lisans programlarının en önemli avantajlarıdır.  
Havacılığın temel prensiplerine ve güncel   bilgisine hakim, modern yönetim becerisi, özgür düşünme ve özgüvenli   davranış, etkin iletişim, çok kültürlülüğe duyarlı davranış, ekip çalışması,   işbirliği ve liderlik, küresel ve yerel düzeyde hukuki ve sosyal çevreyi   anlama, etik farkındalık ile disiplinli davranış, etkin analiz ve karar   verme, bilgisayar okur yazarlığı ve çevreye duyarlı davranış yetkinliğine   sahip, ingilizce bilen, uçuş emniyeti ve güvenliğinin önemini özümsemiş, havacılık   kültürünü benimsemiş GAÜ mezunları uluslararası geçerlilikteki diplomaları   ile havacılık sektörünün bir çok alanında görev alabileceklerdir.  
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı   132 kredi, 44 ders, ile 30 günlük stajdan oluşmaktadır.  
Sivil Havacılık ve Ulaştırma İşletmeciliği   mezunları Havayollarında, Hava Limanlarında, Havacılık Eğitimi veren   Kurumlarda, Havacılık Sistemleri Bakım Onarımını Yapan Kurumlarda, Lojistik   ve Turizm Hizmeti veren Kurumlarda ve Havacılık ile ilgili Resmi Kurum ve   Kurumlarda görev alabileceklerdir.

DERSLER