KONAKLAMA VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU

Pilotaj

 BİLGİLER

Kıbrıs Akademik Eğitim
Kayıt için Gerekli Evraklar ve Kriterler
Eğitim Ücretleri
ÖSYM 210 Koşullar
Yetkili Sağlık Kuruluşları (Havacılık Tıp Merkezleri)
Sıkça Sorulan Sorular


KIBRIS AKADEMİK EĞİTİM

21nci yüzyılın çok yönlü ekonomik ve teknik donanımları bünyesinde barındıran, diğer dallara oranla katma değeri yüksek bir duruş sergileyen havacılık sektörünün çok yönlü teorik ve uygulamalı etkin bir eğitime duyduğu gereksinim kapsamında, Dünya ve Avrupa Birliği (AB) içindeki “Havacılık Altyapısının” gelişimi öngörüsü ile, GAÜ, üstlenmiş olduğu vizyon ve misyona hizmet etmek üzere  havacılık sektörüne uygun “İnsan Kaynağı” sağlanmasına yönelik; uçuş eğitimi dahil küresel havacılık alanında, özgün Havacılık Programları ile çok yönlü ve çok boyutlu etkin ve sürekli gelişime açık bir “Eğitim ve Öğretim” hizmeti vermeyi ve sürekli gelişen havacılık sektörünün küresel ve bölgesel pilot ihtiyacının giderilmesini amaçlamıştır. GAÜ, devlet, üniversite ve havacılık sektörü arasında küresel ve uluslararası düzeyde “Stratejik İşbirliği” ve “Eşgüdümlü Paylaşım” ile çok boyutlu ve çok kültürlü oluşturduğu platformun “Sinerjisi” ile GAÜ Üniversitesinin; sürecin getirdiği tecrübesinin yanında, üç kıtayı kapsayan uluslararası kimliği ve çok kültürlü boyutunun kazandırdığı göreceli avantajlı duruşu ile havacılık sektörü ve yönetimlerinin ihtiyaçları ile örtüşen çok boyutlu bir eğitim ve öğretim ortamı yanında programın ingilizce olması ve havacılık yönetimi öğretisi ile desteklenmesi GAÜ dört yıllık akademik pilot eğitimi lisans programının avantajlarıdır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR VE KRİTERLER

 • ÖSYM yerleşti belgesi
 • Lise diploması
 • İkametgah belgesi
 • Nufus cüzdanı örneği
 • GAU Uçuş Sertifikasyon Programı Ön Kayıt Formu
 • 1nci Sınıf Sağlık Raporu(Yetkili hastaneler ekte belirtilmiştir.)
 • 2 Adet Cumhuriyet  Savcılığından son 3 ay içerisindealınmış “ AdliSicilYoktur”  ve “AdliArşivKaydıYoktur” ibareliadlisicilkaydı (Adlisicilivarsa , okunaklıveonaylımahkemekararıeklenecektir.)
 • İkametgah Belgesi, (yabancı uyruklular için emniyetten alınmış Oturma izni ), ( Valid student Visa and Permanent Residency).
 • Öğrenim Belgesi veya Diploma Fotokopisi, ( NoterOnaylı ) (Mezuniyetyurtdışıise , yeminlitercümandandiplomanınTürkçeyetercümesi , lisemezunlarıiçin İl MilliEğitimMüdürlüğünden , YüksekOkulmezunlarıiçinYüksekÖğretimKurumundandenklikbelgesi)
 • 6- İngilizce Lisan Düzeyi Belgesi ve/veya GAÜ İngilizce seviye tesbit sınavında başarılı olması.

  TOEFL  : minimum 450 (hedeflenen 530) IELTS :minimum 6.00
  TOEIC  : minimum 530 (hedeflenen 750)
  KPDS  : minimum 60   (hedeflenen 75

 • 15 adet Vesikalık (3’ü pul) Fotoğraf
 • SHGM hesapnumaralarınaayrıayrıyatırılmışKursiyerAdıveSoyadıyazılı “SağlıkSertifikası “ ve “Kursiyer Pilot Lisansı” ücretinedair Banka Dekontasılları.
 • Lisans ATPL eğitimi kayıtharçlarınınyatırılıdığınadairdekont

EĞİTİM ÜCRETLERİ

 

 

TC VATANDAŞLARI İÇİN 2014 - 2015 AKADEMİK YILINDA UYGULANACAK EĞİTİM HARÇLARI

 

 

Yıllık 

Yıllık 

 KDV 5%

 Kayıt

Sağlık 

Yıllık Toplam 

1. Dönem 

1. Dönem

ÖdenecekTaksitler

 

Eğitim Ücreti

aktivite

     Sigortası

Peşin

Peşin

Taksitli Toplam

1. Taksit

2.taksit

3. taksit

4. taksit

PİLOTAJ

6.000 €

250 €

313 €

263 €

60 €

6.886 €

3.604 €

3.850 €

1.143 €

902 €

902 €

902 €

ATPL EĞİTİMİ

11.000 €

 

880 €

 

 

11.880 €

5.940 €

6.387 €

1.485 €

1.634 €

1.634 €

1.634 €

 

 

 


Lisans yıllık toplam 6.885 Euro

ATPL yıllık toplam 11.880 Euro

 

Ücretli öğrenci için programın toplam yıllık ücreti 18.765 Euro
% 100 Burslu öğrenci için programın toplam yıllık ücret 1.110 Euro

 

Önemli Not: Pilotaj bölümümüzün bu yıl ÖSYM kitapcığında 30 kontenjanı bulunmaktadır. İlgili bölümün 27si ücretli 3 de tam burslu olarak öğrenci alabilecektir. 3 burslu kontejana yerleşen öğrenciler sadece lisans eğitimi olan yıllık 6000 eurodan muaf olacaklar. ATPL eğitimi için gerekli miktarı (yıllık 11.000 euro) tam burslu öğrenciler tarafından ödenmeyecektir.

 

Üniversitemiz Pilotaj programına yerleşen öğrencilerimizin kayıtları sırasında bilirkişiler tarafından Psko-motor testi uygulanacağından kayıtlar 1-5 Eylül tarihleri arasında sadece KKTC kampüsü ve İstanbul kampüsünde gerçekleşebilecektir.Ayrıca öğrencilerin kayıt sırasında (SGHM) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden de kayıtları yapılacaktır.

 

Öğrenci adayının bizi tercih edip yerleşdikten sonra sağlık raporunu aldıktan sonra herhangi bir sorunun çıkması halinde kayıt işlemleri tamamlanamayacaktır. AncakÖSYM’nin 210. Maddesi kendilerine ÖSYM ye başvurarak taban puanlarına ve bir alt tercihlerinden başka bir bölüm şansı vereceğini ifade etmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSYM 210 KOŞULLAR

Aday öğrencilerin 06.06.2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği (SHY–1)” nin 24. Maddesinde belirtilen öğrenci pilot lisansı için müracaatlarda öngörülen şartları karşılıyor olması gerekmektedir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) veya SHGM tarafından yetkilendirilen havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli 1inci sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak ve sağlık sertifikasında, tek pilota sertifikalı uçaklarda sorumlu pilot olarak uçmasına engel kısıtlama bulunmamak. Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği (SHY–1) çerçevesinde, öğrenim süresiiçerisinde, öğrencinin pilotluğa elverişsiz duruma gelmesinden ötürü ortaya çıkacak tüm hususlardan öğrenci sorumludur. Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği (SHY–1) çerçevesinde, sağlık muayenesi sonucunda öğrencinin pilotluğa elverişsiz olması durumunda ilgili bölüme kaydı yapılmayacaktır. Bu öğrencilerin durumları ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilerek,  alt tercihlerinden puanının tuttuğu bir yüksek öğretim programına yerleştirilirler.

YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI (HAVACILIK TIP MERKEZLERİ)

 

SAĞLIK KURULUŞUNUN ADI YETKİ BELGESİ NO YETKİ KAPSAMI İLETİŞİM BİLGİLERİ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi
TR-AMC-0003 Tüm sınıflarda ilk ve periyodik Kurupelit/SAMSUN
Tel: (0362) 312 19 19
Fax:(0362) 457 60 41
http://hastane.omu.edu.tr
Memorial Şişli Hastanesi TR-AMC-0004 Tüm sınıflarda ilk ve periyodik Piyale Paşa Bulvarı, 34385 Okmeydanı/Şişli/İSTANBUL
Tel: (0212) 314 66 66
Fax:(0212) 314 66 04
http://www.memorial.com.tr
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi TR-AMC-0005 Tüm sınıflarda ilk ve periyodik Dumlupınar Bulvarı, Kampüs 07059 – ANTALYA
Tel: (0242) 249 60 00
Fax:(0242) 249 65 90
http://hastane.akdeniz.edu.tr
VKV Amerikan Hastanesi TR-AMC-0007 Tüm sınıflarda ilk ve periyodik Güzelbahçe Sok. No:20
34365 – Nişantaşı/İSTANBUL
Tel: (0212) 444 3 777
Fax:(0212) 311 23 37
http://www.amerikanhastanesi.org
Doğan Hastanesi TR-AMC-0008 Tüm sınıflarda ilk ve periyodik Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.
No:2 Küçükçekmece/İSTANBUL
Tel: (0212) 624 34 34
Fax:(0212) 579 91 98
http://www.doganhastanesi.com.tr
Gaziosmanpaşa Hastanesi TR-AMC-0009 Tüm sınıflarda ilk ve periyodik Merkez Mah. Çukurçeşme Cad.
No:51 Gaziosmanpaşa/İSTANBUL
Tel: (0212) 615 38 38 / 1228
Fax:(0212) 417 41 11
http://www.gophastanesi.com.tr
Alman Hastanesi TR-AMC-0010 Tüm sınıflarda ilk ve periyodik Sıraselviler Cad. No:119/A
80060-Taksim/İSTANBUL
Tel: (0212) 293 21 50
Fax:(0212) 293 47 52
http://www.almanhastanesi.com.tr
TAPDİ Buca Tıp Merkezi TR-AMC-0011 Tüm sınıflarda ilk ve periyodik Koşuyolu Cad. 506 Sok. No: 2
Şirinyer/Buca/İZMİR
Tel: (0232) 438 14 14
Fax:(0232) 438 83 44
http://www.bucatip.com.tr
Hisar Intercontinental Hastanesi TR-AMC-0012 Tüm sınıflarda ilk ve periyodik Saray Mahallesi Site Yolu Cad. No:7,
34768 Ümraniye/İSTANBUL
Tel: (0216) 524 13 00
Fax:(0216) 524 13 57
http://www.hisarhospital.com.tr
Başkent Üniversitesi Hastanesi TR-AMC-0013 Tüm sınıflarda ilk ve periyodik Fevzi Çakmak Cad. 10. Sok. No:4-5,
06490 Bahçelievler/ANKARA
Tel: (0312) 212 68 68
Fax:(0312) 223 73 33
http://www.baskent-ank.edu.tr
Eskişehir Asker Hastanesi TR-AMC-0014 Tüm sınıflarda ilk ve periyodik Vişnelik Mah. Atatürk Cad. Akarbaşı/ESKİŞEHİR
Tel: (0222) 220 45 30
Fax:(0222) 230 34 33
Etimesgut Asker Hastanesi TR-AMC-0015 Tüm sınıflarda ilk ve periyodik Erler Mah. Etimesgut/ANKARA
Tel: (0312) 249 10 11
(0312) 244 49 78
Fax:(0312) 244 49 77
Medicalpark Antalya Hastanesi TR-AMC- 0016 Tüm sınıflarda ilk ve periyodik Fener Mah. Tekelioğlu Cad.
No:7 Lara/ANTALYA
Tel: (0242) 314 34 34
Fax:(0242) 314 30 30
http://www.medicalpark.com.tr
Antalya Özel Anadolu Hastanesi TR-AMC-0017 Tüm sınıflarda ilk ve periyodik Çaybaşı Mah. Burhanettin Onat Cad. 1352.
Sok. No:12 07100 – ANTALYA
Tel: (0242) 249 33 00
Fax:(0242) 311 67 78
http://www.anatoliahospital.com.tr
Avcılar Hastanesi TR-AMC-0018 Tüm sınıflarda ilk ve periyodik Üniversite Mah. Uran Cad. No:10
34320 – Avcılar/İSTANBUL
Tel: (0212) 591 10 00
444 2 999
http://www.avcılarhospital.com.tr
Lokman Hekim Sincan Hastanesi TR-AMC-0019 Tüm sınıflarda ilk ve periyodik Andiçen Mah. Polatlı 2 Cad.
İdil Sok. No:44, Sincan/ANKARA Tel: 444 9 911
Fax:(0312) 268 31 31
http://www.lokmanhekim.com.tr
Medicana Bahçelievler Hastanesi TR-AMC-0020 Tüm sınıflarda ilk ve periyodik Adnan Kahveci Bulvarı (Eski Londra Asvaltı) No:2,
34180 – Bahçelievler/İSTANBUL
Tel: (0212) 449 14 49
Fax:(0212) 555 80 09
http://www.medicana.com.tr

SIKÇA SORULAN SORULAR

Pilot Eğitimi Lisans Programı kaç yıllıktır?

İngilizce hazırlık programı hariç 4 yıllık bir eğitim süresini kapsamaktadır.

Eğitim dili nedir?

Eğitim dili % 100 ingilizcedir.

İngilizce dil eğitiminden hangi şartlar altında muaf sayılabilirim?
 • IELTS :minimum 6.00
 • TOEFL  : minimum 450 (hedeflenen 530)
 • TOEIC  : minimum 530 (hedeflenen 750)
 • YDS  : minimum 60   (hedeflenen 75)
Program hangi puan türünden öğrenci kabul edilecektir?

Programımıza  öğrenciler MF-4 puan türüne göre yerleştirileceklerdir.

Programa kesin kayıt yaptırmak için gereken evraklar nelerdir?
 • ÖSYM yerleşti belgesi
 • Lise diploması
 • İkametgah belgesi
 • Nufus cüzdanı örneği
 • GAU Uçuş Sertifikasyon Programı Ön Kayıt Formu
 • 1nci Sınıf Sağlık Raporu(Yetkili hastaneler ekte belirtilmiştir.)
 • 2 Adet Cumhuriyet  Savcılığından son 3 ay içerisindealınmış “ AdliSicilYoktur”  ve “AdliArşivKaydıYoktur” ibareliadlisicilkaydı (Adlisicilivarsa, okunaklı ve onaylı mahkeme kararı eklenecektir.)
 • İkametgah Belgesi, (yabancı uyruklular için emniyetten alınmış Oturma izni ), ( Valid student Visa and Permanent Residency).
 • Öğrenim Belgesi veya Diploma Fotokopisi, ( NoterOnaylı ) (Mezuniyetyurtdışıise, yeminlitercümandandiplomanınTürkçeyetercümesi, lisemezunlarıiçin İl Milli Eğitim Müdürlüğünden , Yüksek Okul mezunları için Yüksek Öğretim Kurumundan denklik belgesi)
 • 15 adet Vesikalık (3’ü pul) Fotoğraf
 • SHGM hesapnumaralarınaayrıayrıyatırılmışKursiyerAdıveSoyadıyazılı “SağlıkSertifikası “ ve “Kursiyer Pilot Lisansı” ücretine(250TL)dair Banka Dekontasılları.
 • Lisans ATPL eğitimi kayıtharçlarınınyatırılıdığınadairdekont.
Pilot Eğitimi Lisans Programının kontenjanı kaç kişidir?

Pilot Eğitimi Lisans Programının kontenjan bilgisine aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Yabancı öğrenci kabul edilecek midir?

Yabancı öğrenciler de bu programa başvurabilirler.

Verilecek eğitim neleri kapsamaktadır?

Eğitim, İngilizce dil eğitimi, akademik ve seçmeli dersler, Havayolu Taşımacılığı Pilot Lisansı (ATPL) ve Hususi Pilot Lisansı(PPL), Uygulamalı Uçuş Eğitimini ve  Teorik Yer Derslerinikapsamaktadır.

Eğitim kim tarafından verilecektir?
 • İngilizce Hazırlık Eğitimi, GAÜ HAzırlık Okulu öğretim elemanları, 
 • Akademik ve seçmeli dersler ilgili öğretim görevlileri,
 • PPL ve ATPL Teorik Yer Dersleri Pilot Eğitimi Lisans Programı öğretim elemanları tarafından GAÜ’de,
 • Uygulamalı Uçuş Eğitimleri GAÜ Uluslararası Havacılık Akademisi (UHA) tarafındanİstanbul’da verilecektir. 
Mezun olduğumda kaç saat uçuş yapmış olacağım?

Mezun olan öğrenciler toplamda 213 saat uçuş yapmış olacaklardır.

Sağlık Raporu almak kaç gün sürer ve ücreti nedir?

Sağlık raporu almak normal şartlar da 2-3 gün sürebilir, sağlık raporunu alacağınız hastanelere göre ücreti farklılık gösterebilir.

Sağlık raporunu hangi hastanelerden alabilirim?

SAĞLIK KURULUŞUNUN ADI

YETKİ BELGESİ NO

YETKİ KAPSAMI

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi

TR-AMC-0003

Tüm sınıflarda ilk ve periyodik

Kurupelit/SAMSUN
Tel: (0362) 312 19 19
Fax:(0362) 457 60 41
http://hastane.omu.edu.tr

Memorial Şişli Hastanesi

TR-AMC-0004

Tüm sınıflarda ilk ve periyodik

Piyale Paşa Bulvarı, 34385 Okmeydanı/Şişli/İSTANBUL
Tel: (0212) 314 66 66
Fax:(0212) 314 66 04
http://www.memorial.com.tr

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi

TR-AMC-0005

Tüm sınıflarda ilk ve periyodik

Dumlupınar Bulvarı, Kampüs 07059 – ANTALYA
Tel: (0242) 249 60 00
Fax:(0242) 249 65 90
http://hastane.akdeniz.edu.tr

VKV Amerikan Hastanesi

TR-AMC-0007

Tüm sınıflarda ilk ve periyodik

Güzelbahçe Sok. No:20
34365 – Nişantaşı/İSTANBUL
Tel: (0212) 444 3 777
Fax:(0212) 311 23 37
http://www.amerikanhastanesi.org

Doğan Hastanesi

TR-AMC-0008

Tüm sınıflarda ilk ve periyodik

Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.
No:2 Küçükçekmece/İSTANBUL
Tel: (0212) 624 34 34
Fax:(0212) 579 91 98
http://www.doganhastanesi.com.tr

Gaziosmanpaşa Hastanesi

TR-AMC-0009

Tüm sınıflarda ilk ve periyodik

Merkez Mah. Çukurçeşme Cad.
No:51 Gaziosmanpaşa/İSTANBUL
Tel: (0212) 615 38 38 / 1228
Fax:(0212) 417 41 11
http://www.gophastanesi.com.tr

Alman Hastanesi

TR-AMC-0010

Tüm sınıflarda ilk ve periyodik

Sıraselviler Cad. No:119/A
80060-Taksim/İSTANBUL
Tel: (0212) 293 21 50
Fax:(0212) 293 47 52
http://www.almanhastanesi.com.tr

TAPDİ Buca Tıp Merkezi

TR-AMC-0011

Tüm sınıflarda ilk ve periyodik

Koşuyolu Cad. 506 Sok. No: 2
Şirinyer/Buca/İZMİR
Tel: (0232) 438 14 14
Fax:(0232) 438 83 44
http://www.bucatip.com.tr

Hisar Intercontinental Hastanesi

TR-AMC-0012

Tüm sınıflarda ilk ve periyodik

Saray Mahallesi Site Yolu Cad. No:7,
34768 Ümraniye/İSTANBUL
Tel: (0216) 524 13 00
Fax:(0216) 524 13 57
http://www.hisarhospital.com.tr

Başkent Üniversitesi Hastanesi

TR-AMC-0013

Tüm sınıflarda ilk ve periyodik

Fevzi Çakmak Cad. 10. Sok. No:4-5,
06490 Bahçelievler/ANKARA
Tel: (0312) 212 68 68
Fax:(0312) 223 73 33
http://www.baskent-ank.edu.tr

Eskişehir Asker Hastanesi

TR-AMC-0014

Tüm sınıflarda ilk ve periyodik

Vişnelik Mah. Atatürk Cad. Akarbaşı/ESKİŞEHİR
Tel: (0222) 220 45 30
Fax:(0222) 230 34 33

Etimesgut Asker Hastanesi

TR-AMC-0015

Tüm sınıflarda ilk ve periyodik

Erler Mah. Etimesgut/ANKARA
Tel: (0312) 249 10 11
(0312) 244 49 78
Fax:(0312) 244 49 77

Medicalpark Antalya Hastanesi

TR-AMC- 0016

Tüm sınıflarda ilk ve periyodik

Fener Mah. Tekelioğlu Cad.
No:7 Lara/ANTALYA
Tel: (0242) 314 34 34
Fax:(0242) 314 30 30
http://www.medicalpark.com.tr

Antalya Özel Anadolu Hastanesi

TR-AMC-0017

Tüm sınıflarda ilk ve periyodik

Çaybaşı Mah. Burhanettin Onat Cad. 1352.
Sok. No:12 07100 – ANTALYA
Tel: (0242) 249 33 00
Fax:(0242) 311 67 78
http://www.anatoliahospital.com.tr

Avcılar Hastanesi

TR-AMC-0018

Tüm sınıflarda ilk ve periyodik

Üniversite Mah. Uran Cad. No:10
34320 – Avcılar/İSTANBUL
Tel: (0212) 591 10 00
444 2 999
http://www.avcılarhospital.com.tr

Lokman Hekim Sincan Hastanesi

TR-AMC-0019

Tüm sınıflarda ilk ve periyodik

Andiçen Mah. Polatlı 2 Cad.
İdil Sok. No:44, Sincan/ANKARA Tel: 444 9 911
Fax:(0312) 268 31 31
http://www.lokmanhekim.com.tr

Medicana Bahçelievler Hastanesi

TR-AMC-0020

Tüm sınıflarda ilk ve periyodik

Adnan Kahveci Bulvarı (Eski Londra Asvaltı) No:2,
34180 – Bahçelievler/İSTANBUL
Tel: (0212) 449 14 49
Fax:(0212) 555 80 09
http://www.medicana.com.tr

Sağlık raporu alamazsam ne olur?

Kayıt sırasında sağlık gerekli sağlık raporu olmayan öğrencilerin kaydı yapılmayacaktır.

Gözlük kullanıyorum,programa kayıt yaptırabilir miyim?

Bu soruya sağlık raporu alacağınız hastanedeki doktor  JAR-FCL-3’deki yazılı kurallara göre karar verecektir. Bu konuda endişeleriniz var ise, yetkili hastanenin ilgili bölümüne önceden başvurup durumunuzu kesinleştirebilirsiniz.

Mezun olan öğrenciler hangi lisanslara sahip olmaktadırlar?

Bölüm mezunları Pilot Eğitimi Lisans Diploması (4 yıllık), ATP(A)-Frozen seviyesinde derslerini tamamlayarak, Ticari Pilot Lisansı(CPL) ve Aletli Uçuş Yetkisi Lisansına IR(A) sahip olacaklardır.

Uygulamalı Uçuş Derslerinden başarısızlık veya uçuşa devam etmek istememe durumunda ne olur?

İngilizce Hazırlık sınıfından ve akademik derslerden başarılı olup 3.dönemden itibaren uçuşa başlayan öğrencilerimiz uygulamalı uçuş derslerinden başarılı olamayan veya uçuşa devam etmek istemeyen öğrencilerimize Üniversitemizin diğer programlarına geçiş imkanı taban puanlar göz önünde tutularak sağlanacaktır.

DERSLER

KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
NH 001 Tarih I 0 0 3 0
TFL 101 Türkçe I 0 0 3 0
MAT 101 Matematik 6 0 3 0
AVM 101 Temel Aerodinamik 3 0 3 0
PHS 101 Temel Fizik 6 0 3 0
COMP 103 Kompüter ve Bilgi Sis. Giriş 6 0 3 0
Toplam 18 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
FLGT 101 Uçuş I 5 4 9 0
TFL 102 Türkçe II 0 0 0 0
AVM 090 Haberleşme I 1 0 1 0
AVM 080 Uçuş Prensipleri I 1 0 1 0
AVM 070 Uçuş İşletme Prosedürleri I 1 0 1 0
AVM 060 Seyrüsefer I 3 0 3 0
AVM 050 Meteoroloji I 1 0 1 0
AVM 040 İnsan Performansı ve Limitleri I 1 0 1 0
AVM 030 Uçuş Performansı ve Planlama I 2 0 2 0
AVM 020 Hava Aracı Genel Bilgi I 2 0 2 0
AVM 010 Hava Hukuku 1 0 1 0
Toplam 22 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
FLHT 201 Uçuş II 1 2 3 0
AVM 061 Seyrüsefer II 6 0 6 0
AVM 091 Haberleşme 3 0 3 0
AVM 022 Uçuş Aletleri 3 0 3 0
AVM 081 Uçuş Prensipleri II 3 0 3 0
Toplam 18 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
FLGT 202 Uçuş III 1 3 4 0
AVM 051 Meteoroloji II 6 0 6 0
AVM 071 Uçuş İşletme Prosedürleri II 2 0 2 0
AVM 032 Uçuş Performansı 4 0 4 0
AVM 021 Hava Aracı Genel Bilgi 6 0 6 0
Toplam 22 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
FLGT 301 Uçuş IV 3 2 5 0
AVM 062 Radyo Seyrüsefer 9 0 9 0
AVM 033 Uçuş Performansı ve Planlama II 3 0 3 0
Toplam 17 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
FLGT 302 Uçuş V 3 2 5 0
AVM 041 İnsan Performansı ve Limitleri 6 0 6 0
AVM 031 Yük ve Denge 3 0 3 0
AVM 011 Hava Hukuku 4 0 4 0
Toplam 18 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
INT 001 Staj 0 0 0 0
FLGT 401 UÇUŞ VI 2 1 3 0
BUS 462 Liderlik ve Organizasyon Kültürü (BölümD.Seçmeli 1) 3 0 3 0
AVM 301 Havayolu İşletmeciliği (Bölüm İçi seçmeli 1) 3 0 3 0
AVM 308 Havacılıkta İnsan Faktörü 3 0 3 0
AVM 406 Havacılık ve Uçuş Emniyeti 3 0 3 0
AVM 401 Havacılık Yönetimi I 3 0 3 0
Toplam 18 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
NDE YabancıDil (Bölüm Dışı Seçmeli 2) 3 0 3 0
FLGT 402 UÇUŞ VII 2 1 3 0
AVM 430 Mezuniyet Projesi 3 0 3 0
AVM 404 Güncel Havacılık Konuları (Bölüm Dersi Seçmeli 2) 3 0 3 0
AVM 403 Havacılık Kaynak Yönetimi 3 0 3 0
AVM 402 Havacılık Yönetimi II 3 0 3 0
Toplam 18 0