LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Yeni Türk Dili

 

Enstitü Adı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Programın Türü

Yeni Türk Dili Tezli Doktora Proramı

Ana Bilim Dalı

Yeni Türk Dili Anabilim Dalı

Ana Bilim Dalı Başkanı

 

YÖK onaylı bir program olan Yeni Türk Dili Doktora Programı’nın temel amaçlarından bir tanesi, yüksek lisans programını tamamlamış ve bir kısmı üniversitelerde görev yapmakta olan genç elemanların, yurt dışına gitme mecburiyetinde kalmadan, doktora yapma imkanına kavuşturulmasıdır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için, Girne Amerikan Üniversitesi’nde yürütülmekte olan Yeni Türk Dili Doktora Programı, bu alanda gereksinim duyulan akademisyen ve uzmanların yetiştirilmesinde önemli bir işlevi yerine getirecektir. Programın bir diğer temel amacı ise, değişen dünyada önemi artan Türklük bilimine, çağdaş bilimsel seviyeye uygun bir şekilde katkıda bulunmaktır. Bu programdan yetişen Türklük bilimcilerinin, günümüz dünyasında meydana gelen bilimsel gelişmeleri takip edebilecek donanıma ve bilimsel etiğe sahip bilim insanları olmaları hedeflenmektedir.

XIX. Asırdan bu yana Türkiye, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere dünyanın pek çok saygın üniversitesinde faaliyet gösteren Türkoloji kürsüleri, değişen dünyada gelişmeye devam etmekte ve bilhassa yeni kurulan üniversitelerle birlikte genç araştırmacı ve akademisyenlere ihtiyaç duymaktadır. Bu programdan yetişen Türkologların bilimsel etik ve araştırma disiplini yanında bilimsel gelişmeleri takip edebilecek yeterlilik ve donanıma sahip olması amaçlanmaktadır.

Yeni Türk Dili Doktora Programı’nı başarıyla tamamlayan adaylar Doktor ünvanı almaya hak kazanır. Türkoloji alanında bilimsel araştırma projesi yürütme ve bu projelerde yer alma, kamu ve özel yükseköğretim kurumlarında akademik kariyer yapma, yahut özel sektörde görev yapma imkanına kavuşur.

Kariyer gelişimi açısından gerekli donanıma erişme yolunda önemli bir adım.

Yeni Türk Dili Doktora programına Yüksek Lisansını Türk Dili ve Edebiyatının herhangi bir ana bilim dalı mezunları kabul edilmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler;

- Lisans diploması ve not dökümü,

- Yüksek Lisans diploması ve not dökümü,

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından ALES sınavı sözel veya eşit ağırlık puanının en az 55 puan almış olmak.

- İngilizce Yeterlik puanı (Dil sınavı bilgileri için ana sayfada bulunan Kurallar ve Yönetmelikler`e bakınız), 

- Kimlik kartı fotokopisi

Farklı bir ana bilim dalında yüksek lisans yapmış olanlar, akademik hazırlık programından sonra kesin kayıt yaptırabilirler.

Yeni Türk Dili Doktora Programı 21 krediden az olmamak koşuluyla yedi ders, bir seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşmaktadır. 

Program YÖK onaylı olup eğitim dili Türkçe`dir. Programa TC, KKTC ve 3. Dünya Ülke vatandaşları kayıt yaptırabilir.