LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Uygulamalı Sosyal Psikoloji

 

Enstitü Adı

Graduate School of Social Sciences

Programın Türü

Uygulamalı Sosyal Psikoloji

Ana Bilim Dalı

Psikoloji

Ana Bilim Dalı Başkanı

 

Uluslar arası bağlamda popüler ve başat enstitülerden sosyal sorumluluğumuzu yansıtan profesyonel çerçevede, bilgi, araştırma ve örenim-öğretimdeki gelişmeleri ve mükemmelliği dönüştürerek tüm dünyadaki öğrenciler ve üstün akademisyenlerden beslenmeyi ve onları aramıza katmayı amaçlamaktadır. Profesyonel bir enstitü olarak, bizler hem bireysel hem de kolektif olarak; psikolojik, felsefi ve dünya dilinde ulusal ve uluslar arası seviyelere dair bilimsel mesleklere hükmeden etik kodlara kendimizi adadık.

Bu heyecan verici çalışma sahası sosyal psikologların, fiziksel ve zihinsel sağlık alanlarında, entegrasyon ve göç konularında, cinsiyet bağlamında ve kurumsal ortamlarda, ekonomik, politik ve çevresel davranış ile eğitim açısından birçok farklı sosyal sorunları anlama ve çözüme ulaştırma konusunda nasıl katkıda bulunduklarına dair detaylı bir açıklama sunmaktadır. Sosyal psikologlar, insan davranışına yönelik edindikleri bilgileri, bilimsel araştırma yöntemleri ve sosyal olayların deneysel çalışmaları ile bağdaştırabilmek için özel olarak eğitilirler; esas odak noktası sosyal etki, sosyal algı, sosyal etkileşim, sözsüz davranış, uyum, saldırganlık ve önyargının bireysel ve grup davranışlarını nasıl etkilediğidir.

Sosyal Bilimler Yüksek Okulu mezunlarımızı, teorik, araştırmacı ve pratik açıdan, en önemlisi de çok kültürlü toplumlar içerisinde çalışmanın gerektirdiği hassasiyetle, akademik ve hizmet sektörlerinde en yüksek standartlarda çalışabilmeleri için hazırlamanın ne kadar önemli olduğunun bilincindedir.

Kesinlikle korkmadan tercih yapılabilinecek bir bölüm. Ben Uygulamalı Sosyal Psikoloji Yüksek lisans bölümünden birçok kazanımlarla mezun oldum. İyi ki GAÜ’yü tercih etmişim.

Aliye Ateş

Uygulamalı Sosyal Psikoloji Yüksek Lisans programına lisans mezunları kabul edilmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler;

- Lisans diploması ve not dökümü,

- Kimlik kartı fotokopisi

Programa kabul edilen öğrencilere gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır.

Tezli Uygulamalı Sosyal Psikoloji Yüksek Lisans Programı 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, 1 seminer ve tez çalışmasından oluşmaktadır. 

Program YÖDAK onaylı olup eğitim dili İngilizce`dir. Programa KKTC ve 3. Dünya uyruklu öğrenci adayları müracaat edebilir.