LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Uluslararası İşletme Yönetimi (MBA)

 

Enstitü Adı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Programın Türü

Uluslararası İşletme Yönetimi – MBA-

Ana Bilim Dalı

İşletme

Ana Bilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Serdar Saydam

Uluslararası işletme alanında gelişmiş, global pazarlarda başarıyla çalışan eleman yetiştirmek hedefimizdir.

Uluslararası alanda kariyer yapmak istiyorsanız mutlaka bu bölüme kaydınızı yaptırmalısınız.

Uluslararası kuruluşlar yanında kamu ve özel sektörde çok geniş iş olanaklarına sahipsiniz.

Uluslararası İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programına lisans mezunları kabul edilmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler;

- Lisans diploması ve not dökümü,

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından ALES sınavı eşit ağırlık puanının en az 55 puan almış olmak,

- Kimlik kartı fotokopisi

Programa kabul edilen öğrencilere gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır.

Uluslararası İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı 36 krediden az olmamak koşuluyla en az oniki ders ve bir bitirme projesinden oluşmaktadır.

Program YÖK onaylı olup eğitim dili İngilizce`dir. Programa KKTC, TC ve diğer ülke vatandaşları kayıt yaptırabilir.