FEN VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Girne Amerikan Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin misyonu evrensel boyutta bilgi üreterek, insanlığın hizmetinde düşünce, bilim ve teknoloji üretimine katkıda bulunmaktır.

FEN VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Girne Amerikan Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin misyonu evrensel boyutta bilgi üreterek, insanlığın hizmetinde düşünce, bilim ve teknoloji üretimine katkıda bulunmaktır.

Enstitü Adı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Programın Türü

Uluslararası İşletme Yönetimi – MBA-

Ana Bilim Dalı

İşletme

Ana Bilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Serdar Saydam

Uluslararası işletme alanında gelişmiş, global pazarlarda başarıyla çalışan eleman yetiştirmek hedefimizdir.

Uluslararası alanda kariyer yapmak istiyorsanız mutlaka bu bölüme kaydınızı yaptırmalısınız.

Uluslararası kuruluşlar yanında kamu ve özel sektörde çok geniş iş olanaklarına sahipsiniz.

Uluslararası İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programına lisans mezunları kabul edilmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler;

- Lisans diploması ve not dökümü,

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından ALES sınavı eşit ağırlık puanının en az 55 puan almış olmak,

- Kimlik kartı fotokopisi

Programa kabul edilen öğrencilere gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır.

Uluslararası İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı 36 krediden az olmamak koşuluyla en az oniki ders ve bir bitirme projesinden oluşmaktadır.

Program YÖK onaylı olup eğitim dili İngilizce`dir. Programa KKTC, TC ve diğer ülke vatandaşları kayıt yaptırabilir.

GAU

GAÜ'DEN

HABERLER