LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Türkçe Eğitimi

 

Enstitü Adı

Sosyal bilimler Enstitüsü

Programın Türü

Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans Programı

Ana Bilim Dalı

Türkçe Eğitimi

Ana Bilim Dalı Başkanı

Yrd.Doç.Dr. Şentaç Arı

Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda, birey ve toplumun geleceği, bireyin  bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve bilgiyi  üretme becerilerine bağlıdır. Girne Amerikan Üniversitesi Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans Programı,  alanda uzmanlaşmak isteyen  araştırmacı, akademisyen ve öğretmenlerin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını amaçlamaktadır.

Eğer siz de Türkçe Öğretimde bilime yenilik getirmek, yeni bir bilimsel yöntem geliştirmek, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulamak istiyorsanız, sizi GAÜ`ye davet ediyoruz.

Üniversitemizin, Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans Programı’ndan  mezun  öğrencilerimiz Türkiye’deki üniversitelerde olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’taki üniversitelerde de akademisyen olarak çalışma olanağına sahiptirler.

Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans programına Türkçe Öğretmenliği Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü (Eğitim Fak.), Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Fen-Edebiyat Fak.) lisans mezunları kabul edilmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler;

- Lisans diploması ve not dökümü,

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından ALES sınavı sözel veya eşit ağırlık puanının en az 55 puan almış olmak,

- Kimlik kartı fotokopisi

Programa kabul edilen öğrencilere gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır.

Tezli Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, 1 seminer ve tez çalışmasından oluşmaktadır. 

Program YÖK onaylıdır.