LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi (MA)

 

Enstitü Adı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Programın Türü

Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans (Pedagojik Formasyon)

Ana Bilim Dalı

 

Ana Bilim Dalı Başkanı

 Doc. Dr. Suzan Sönmez

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği  Ana Bilim Dalı  Tezli Yüksek Lisans Programının temel amacı,  alanda uzmanlaşmak isteyen araştırmacı ve akademisyenlerin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Türk dili ve edebiyatının akademik bir bakışla araştırılması yoluyla, edebiyat öğretiminin kalitesini yükseltmek, çağdaş eğitim yöntemlerinin akademik ortamda daha çok ve daha etkili kullanılmasına zemin hazırlamak da programın diğer amaçları olarak belirlenebilir.

KKTC üniversitelerinin öğretim elemanı ihtiyacının karşılanmasında, alanda genellikle Türkiye üniversitelerine bağımlı bir durum doğduğu için, zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu zorlukların aşılabilmesi, büyük ölçüde, KKTC üniversitelerinin kendi elemanını yetiştirmesiyle mümkün olabilir.

Girne Amerikan Üniversitesi’nde yürütülmekte olan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı,  bu alanda gereksinim duyulan akademisyen ve uzmanların yetiştirilmesinde önemli bir işlevi yerine getirecektir.

Bu alanda uzmanlık derecesi alanlara; yükseköğretim kurumlarında akademik kariyer edinebilme,  kamu ve özel sektörlerde görev yapma imkanı vermektedir. Ayrıca eğitim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlere kariyer basamaklarında ilerlemelerinde avantaj sağlamaktadır.

Kariyer gelişimi açısından gerekli ve yeterli donanıma erişme yolunda önemli bir adım.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi Yüksek Lisans programına lisans mezunları kabul edilmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler;

- Lisans diploması ve not dökümü,

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından ALES sınavı sözel veya eşit ağırlık puanının en az 55 puan almış olmak,

- Kimlik kartı fotokopisi

Programa kabul edilen öğrencilere gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi Yüksek Lisans Programı 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşmaktadır. 

Program YÖK onaylıdır.