LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Türk Dili ve Edebiyatı

 

Enstitü Adı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Program Türü

Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı

Ana Bilim Dalı

 Türk Dili ve Edebiyatı

Ana Bilim Dalı Başkanı

 Doc. Dr. Suzan Sönmez

Türk Dili ve Edebiyatı alanında öğretim elamanlarına, akademik alana geçebilme konusunda gerekli olanakları sağlamak, ayrıca yapılacak özgün araştırmalarla Türk dili ve Edebiyatı alanlarına ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı Doktora programına Yüksek Lisans mezunları kabul edilmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler;

- Lisans diploması ve not dökümü,

- Yüksek Lisans diploması ve not dökümü, 

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından ALES sınavı sözel veya eşit ağırlık puanının en az 55 puan almış olmak,

- İngilizce Yeterlik puanı (Dil sınavı bilgileri için ana sayfada bulunan Kurallar ve Yönetmelikler`e bakınız), 

- Kimlik kartı fotokopisi.

Programdan mezun olacak öğrencilerimizde en az 3.00/4.00 başarı notu aranmaktadır

Programa kabul edilen öğrencilere gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı yedi ders, bir seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşmaktadır. 

Programdan mezun olacak öğrencilerimize, tez savunmalarını yapmadan önce en az bir tane uluslararası indekslerce taranan makale (tercihen SCI, SCI-Expanded, AHCI, AHCI-Expanded) yayın şartı konulmuştur.