LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Turizm ve Konaklama İşletmeciliği (Msc)

 

Enstitü Adı

Sosyal Bilimler

Programın Türü

Turizm ve Konaklama İşletmeciliği

Ana Bilim Dalı

Turizm ve Konaklama İşletmeciliği

Ana Bilim Dalı Başkanı

Yrd. Doç.Dr. Ismet ESENYEL

Sektörel gelişime, programsal bazda hazırlanmış dersler ile katkı koyup , potansiyel üst düzey yönetici ve akademisyenlerinin en son trend olarak kabul edildiği  bilgi içerikleri  ile yoğurmak.

Turizm ve Konaklama Master (Yüksek Lisans ) programı tezli ve tezssiz olmak üzere 2 ayrı dalda programlanmıştır.Dersler, Turizm ve Konaklama endüstrisinin ihtiyacı olan, yüksek kadrolardaki kadroların donanım ve ihtiyaçlarını günümüz koşullarına göre sentezlenerek hazırlanmış programlardan oluşturulmuştur.

Turizm ve otelcilik sektörünü oluşturmuş tüm alt sektörler, otel , restaurant, tur operatörlüğü, seyahat acenteleri,  iş merkezleri, satış pazarlama ofisleri, kongre merkezleri vs

Konaklama sektörüne açılan akademik kapı

Turizm ve Konaklama İşletmeciliği Yüksek Lisans programına lisans mezunları kabul edilmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler;

- Lisans diploması ve not dökümü,

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından ALES sınavı sözel veya eşit ağırlık puanından en az 55 puan almış olmak,

- Kimlik kartı fotokopisi.

Programa kabul edilen öğrencilere gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır.

Program YÖK onaylı olup eğitim dili İngilizce`dir. Program ayrıca ECBE tarafından da akredite edilmiştir.

Tezli Turizm ve Konaklama İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, 1 seminer ve 1 Tez`den oluşmaktadır.

Tezsiz Turizm ve Konaklama İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı 30 krediden az olmamak koşuluyla en az 10 ders, ve bitirme projesinden oluşmaktadır.

Program YÖK onaylı olup eğitim dili İngilizce`dir.