LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Turizm ve Konaklama İşletmeciliği

 

Enstitü Adı

Sosyal Bilimler

Programın Türü

Turizm ve Konaklama İşletmeciliği

PdD & MSc

Ana Bilim Dalı

Turizm ve Konaklama İşletmeciliği

Ana Bilim Dalı Başkanı

Yrd. Doç.Dr. Ismet ESENYEL

Sektörel gelişime, programsal bazda hazırlanmış dersler ile katkı koyup , potansiyel üst düzey yönetici ve akademisyenlerinin en son trend olarak kabul edildiği  bilgi içerikleri  ile yoğurmak.

Akdemi ve iş dünyasının birlikte ihtiyaçları doğruıltusunda hazırlanmış en son öğretim olanakları ve eğitimini yaşayın.

Turizm ve otelcilik sektörünü oluşturmuş tüm alt sektörler, otel , restaurant, tur operatörlüğü, seyahat acenteleri,  iş merkezleri, satış pazarlama ofisleri, kongre merkezleri vs

Konaklama sektörüne açılan akademik kapı

Turizim ve Konaklama İşletmeciliği Doktora programına başvuru şartı;

Turizim ve Konaklama işletmeciliği ve ilgili alanlarda yüksek lisans derecesine sahip olmak;

Farklı alanlarında master derecesine sahip olanlar için ise, uygun görülen bilimsel hazırlık derslerini tamamlamış olmak koşulu aranmaktadır.

Başvuru için gerekli belgeler;

- Lisans diploması ve not dökümü,

- Yüksek Lisans diploması ve not dökümü,

- İngilizce Yeterlik puanı (Dil sınavı bilgileri için ana sayfada bulunan Kurallar ve Yönetmelikler`e bakınız), 

- Kimlik kartı fotokopisi

Programa kabul edilen öğrencilere gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır.

Turizim ve Konaklama İşletmeciliği Doktora Programı 21 krediden az olmamak koşuluyla yedi ders, bir seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşmaktadır. 

Program YÖDAK onaylı olup eğitim dili İngilizce`dir. Programa KKTC ve 3. Dünya ülke vatandaşları kayıt yaptırabilir.

Programdan mezun olacak öğrencilerimizde en az 3.00/4.00 başarı notu aranmaktadır.

Programdan mezun olacak öğrencilerimize, tez savunmalarını yapmadan önce en az bir tane uluslararası indekslerce taranan makale (tercihen SCI, SCI-Expanded, AHCI, AHCI-Expanded) yayın şartı konulmuştur.