LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Pazarlama (MBA)

 

Enstitü Adı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Programın Türü

Pazarlama – MBA-

Ana Bilim Dalı

Pazarlama

Ana Bilim Dalı Başkanı

Dr. Cemal Çalıcıoğlu

Pazarlama alanında uzmanlaşmış elemanlar yetiştirmek hedefimizdir.

Pazarlama konusunda uzmanlaşmak istiyorsanız bu programa katılmalısınız.

Pazarlama konusunda yurt içi veya yurt dışında iş bulabilirsiniz.

Pazarlama Yüksek Lisans programına lisans mezunları kabul edilmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler;

- Lisans diploması ve not dökümü,

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından ALES sınavı eşit ağırlık puanından en az 55 puan almış olmak,

- Kimlik kartı fotokopisi.

Programa kabul edilen öğrencilere gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır.

Program YÖK onaylı olup eğitim dili İngilizce`dir. Program ayrıca ECBE tarafından da akredite edilmiştir.

Tezsiz Pazarlama Yüksek Lisans Programı 36 krediden az olmamak koşuluyla en az 12 ders, ve bitirme projesinden oluşmaktadır.

Program YÖK onaylı olup eğitim dili İngilizce`dir. Programımız ayrıca ECBE ve IACBE tarafından akredite edilmiştir.