FEN VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Girne Amerikan Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin misyonu evrensel boyutta bilgi üreterek, insanlığın hizmetinde düşünce, bilim ve teknoloji üretimine katkıda bulunmaktır.

FEN VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Girne Amerikan Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin misyonu evrensel boyutta bilgi üreterek, insanlığın hizmetinde düşünce, bilim ve teknoloji üretimine katkıda bulunmaktır.

KKTC Üniversitelerinde öğretmen olarak atanabilecek alanlarda öğrenim gören öğrenci ve mezunların T.C. Yükseköğretim Kurumlarında öğrenim gören öğrencilerle benzer fırsatlardan yararlanma haklarına sahip olmaları ilkesine işlerlik kazandırmak ve bu program için üniversitemiz lisans öğrencilerinden ve mezunlarımızdan gelen yoğun talebi karşılamaktır.

Girne Amerikan Üniversitesi’nde yürütülmekte olan Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, çeşitli alanlarda gereksinim duyulan öğretmenlerin yetiştirilmesinde önemli bir işlevi yerine getirecektir.

Öğretmenlik formasyonunu tamamlayanlara kamu ve özel sektörlerde görev yapma imkanı vermektedir.

Öğretmen olmak yolunda önemli bir adım.

Enstitü Adı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Programın Türü

Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans

Ana Bilim Dalı

 

Ana Bilim Dalı Başkanı

 

GAU

GAÜ'DEN

HABERLER