LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

İşletme Yönetimi (Msc Tezli/ Msc Tezsiz)

 

Enstitü Adı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Programın Türü

İşletme Yönetimi (MS) Tezli/Tezsiz

Ana Bilim Dalı

İşletme

Ana Bilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Serdar Saydam

İşletme Yönetimi konusunda uzman kişilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

İşletme konularında uzmanlaşmak istiyorsanız bu programa katılmalısınız.

Özel ve kamu sektöründe işletme konularında iş bulabilirsiniz.

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programına lisans mezunları kabul edilmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler;

- Lisans diploması ve not dökümü,

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından ALES sınavı eşit ağırlık puanının en az 55 puan almış olmak,

- Kimlik kartı fotokopisi

Programa kabul edilen öğrencilere gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır.

Tezli İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer ve bir tezden oluşmaktadır. 

Tezsiz İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on ders ve bir bitirme projesinden oluşmaktadır.

Program YÖK onaylı olup eğitim dili İngilizce`dir. Programa KKTC, TC ve diğer ülke vatandaşları kayıt yaptırabilir.