LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

İşletme Yönetimi (MBA)

 

Yöneticiler için MBA  programı 

Farklı sektörde hizmet veren yöneticilerin iş hayatında ihtiyaç duydukları veya eksiklik hissetikleri bilgi ve becerileri onlara sağlamaktır.

Yönetici olarak çalışıyor ve kendinizi geliştirmek istiyorsanız bu programa katılmalısınız.

İşletme alanında çalışmakta olduğunuz iş yerinde üst yönetim kadrosunda yer almanıza imkan sağlar

İşletme Yönetimi MBA Yüksek Lisans programına lisans mezunları kabul edilmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler;

- Lisans diploması ve not dökümü,

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından ALES sınavı eşit ağırlık puanının en az 55 puan almış olmak,

- Kimlik kartı fotokopisi

Programa kabul edilen öğrencilere gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır.

İşletme Yönetimi MBA Yüksek Lisans Programı 36 krediden az olmamak koşuluyla en az oniki ders ve bir bitirme projesinden oluşmaktadır.

Program YÖK onaylı olup eğitim dili İngilizce`dir. Programa KKTC, TC ve diğer ülke vatandaşları kayıt yaptırabilir.