LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Hemşirelik (Tezli- Tezsiz)

 

Enstitü Adı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Programın Türü

MS in Nursing

Ana Bilim Dalı

Hemşirelik

Ana Bilim Dalı Başkanı

Doc. Dr. Mehmet Zeki Avcı

Hemşirelik bilim ve sanatını, birey, aile ve toplumun sağlık bakımını karşılamada en üst düzeyde kullanabilen, uzmanlık alanıyla ilgili nitelikli bakımın sağlanması, geliştirilmesi ve sürdürülmesinde lider/profesyonel rol üstlenen, ulusal ve uluslar arası düzeyde kabul gören, uygulayıcı eğitimci ve araştırmacı insan gücü yetiştiren bir anabilim dalı olmaktır.

Sizler de profesyonel bir meslek olan hemşirelik mesleğinin bakım verici, eğitici ve yönetici kadrolarında yer alabilmek, eleştirel düşünme ve yaratıcılığı benimseyerek meslekte ilerlemenin yanı sıra gelecek nesillere örnek olmak, akademik araştırmalara ve bilime katkıda bulunabilmek adına  yüksek lisans eğitimine başlamak için geç kalmayın.

Tüm özel ve kamu hastaneleri,  Aile Sağlığı Merkezleri.Tıp Merkezleri ,Toplum Sağlığı Merkezleri, Rehabilitasyon Merkezleri, Ayaktan Teşhis ve Tedavi Hizmeti Sunan Sağlık Kuruluşları, Yaşlı Bakım Evleri, Okullar,  İşyeri Sağlık Birimleri, Evde Bakım Hizmeti Veren Kuruluşlar ve  Acil Sağlık Hizmetleri veren kuruluşlarda klinisyen, eğitici ve yönetici konumlarında çalışabilirler.

Yapmış olduğum yüksek lisans eğitimimde, her biri kendi alanında uzman ve tecrübeli hocalarım ile birlikte çalışmak, vermiş olduğum kararın ne kadar doğru ve gerekli olduğunu bir kez daha anlamamı sağladı. Bu eğitim esnasında, sadece güncel bilgileri takip etmekle kalmayıp, aynı zamanda rol modeli aldığım hocalarımın danışmanlığında ve rehberliğinde, mesleki ve kişisel hayatımda kendimi gerçekleştirme fırsatını da buldum.

Uzm. Hem. Kübra Güneş Mutlu

Hemşirelik Yüksek Lisans programına Hemşirelik ve Ebelik lisans mezunları kabul edilmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler;

- Lisans diploması ve not dökümü,

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından ALES sınavı sayısal veya eşit ağırlık puanının en az 55 puan almış olmak,

- Kimlik kartı fotokopisi

Programa kabul edilen öğrencilere gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır.

Tezli Hemşirelik Yüksek Lisans Programı 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşmaktadır. 

Program YÖK onaylıdır.