LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Finansal Yönetim (MBA)

 

Enstitü Adı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Programın Türü

Finans Yönetimi – MBA-

Ana Bilim Dalı

Bankacılık ve Finans

Ana Bilim Dalı Başkanı

 

Finans yönetimi konusunda kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman kişilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

MBA Yüksek Lisans Programlarının amacı, öğrencilerin tercihlerine göre işletme yönetimi, uluslararası işletme, pazarlama, finansal yönetim ve yönetim bilişim sistemleri (MIS) alanlarında onlara çağdaş işletmecilik bilgileri ve araştırma, analitik düşünme ve karar verme gibi yöneticilik yetenekleri kazandırmak ve iş yaşamında etkin görev ve sorumluluklar üstlenmeye hazır hale getirmektir.

Gerek özel sektörde gerekse kamu sektöründe kolaylıkla iş bulabilirsiniz.

Finans Yönetimi Yüksek Lisans programına lisans mezunları kabul edilmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler;

- Lisans diploması ve not dökümü,

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından ALES sınavı eşit ağırlık puanından en az 55 puan almış olmak,

- Kimlik kartı fotokopisi.

Programa kabul edilen öğrencilere gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır.

Program YÖK onaylı olup eğitim dili İngilizce`dir. Program ayrıca ECBE tarafından da akredite edilmiştir.

Tezsiz Finans Yönetimi Yüksek Lisans Programı 30 krediden az olmamak koşuluyla en az 10 ders, ve bitirme projesinden oluşmaktadır.

Program YÖK onaylı olup eğitim dili İngilizce`dir. Programımız ayrıca ECBE ve IACBE tarafından akredite edilmiştir.